ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 224 din 24 noiembrie 2000
pentru modificarea alin. 1-3 ale art. 37 din Legea Curţii Supreme de Justiţie nr. 56/1993
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 25 noiembrie 2000  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  Alineatele 1-3 ale articolului 37 din Legea Curţii Supreme de Justiţie nr. 56/1993, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 8 februarie 1999, se modifica şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 37. - Prim-magistratul-asistent este asimilat, ca rang şi salarizare, preşedintelui de curte de apel. El este numit dintre magistraţii-asistenţi şefi cu o vechime de cel puţin 4 ani.
  Magistraţii-asistenţi şefi sunt asimilaţi, ca rang şi salarizare, preşedintelui de tribunal şi sunt numiţi dintre magistraţii-asistenţi cu o vechime de cel puţin 3 ani în aceasta funcţie. După un stagiu de 2 ani ca magistrat-asistent şef ei pot fi inaintati pe loc în funcţia de vicepreşedinte de curte de apel şi după alţi 5 ani în funcţia de preşedinte de curte de apel.
  Magistraţii-asistenţi sunt asimilaţi, ca rang şi salarizare, judecătorului de curte de apel şi sunt numiţi dintre judecătorii sau procurorii cu o vechime în magistratura de cel puţin 4 ani. După un stagiu de 3 ani în aceasta funcţie ei pot fi inaintati pe loc în funcţia de vicepreşedinte de tribunal, iar după alţi 3 ani, în funcţia de preşedinte de tribunal."


  Articolul 2

  Magistraţii-asistenţi şi magistraţii-asistenţi şefi care până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă au fost inaintati pe loc, potrivit legii, în gradul de judecător de curte de apel, sunt asimilaţi, ca rang şi salarizare, funcţiei de preşedinte de tribunal.


  Articolul 3

  Salarizarea magistraţilor-asistenţi, magistraţilor-asistenţi şefi şi prim-magistratului asistent ai Curţii Supreme de Justiţie este cea reglementată de Legea nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa Guvernului nr. 83/2000, pentru funcţiile cu care aceştia sunt asimilaţi potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.


  Articolul 4

  Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică în limita fondurilor bugetare aprobate.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministru de stat, ministrul justiţiei,
  Valeriu Stoica
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes
  Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
  Liviu Lucian Albu
  --------