HOTĂRÎRE Nr. 597 din 28 septembrie 1992
privind trecerea sub autoritatea consiliilor locale sau, după caz, judeţene, a regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital integral de stat, care prestează servicii publice de interes local sau judeţean
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 289 din 18 noiembrie 1992  În temeiul art. 115 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991 şi art. 8 din Hotărîrea Guvernului nr. 113/1992,
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Regiile autonome care prestează servicii publice de interes local sau judeţean şi au fost organizate în temeiul Legii nr. 15/1990 prin decizii ale organelor administraţiei locale de stat trec sub autoritatea consiliilor locale sau, după caz, judeţene, conform anexei nr. 1.


  Articolul 2

  Societăţile comerciale cu capital integral de stat care prestează servicii publice de interes local sau judeţean şi au fost organizate în temeiul Legii nr. 15/1990 prin decizii ale organelor administraţiei locale de stat trec sub autoritatea consiliilor locale sau, după caz, judeţene, conform anexei nr. 2.


  Articolul 3

  Regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital integral de stat care prestează servicii publice de interes local, înfiinţate după intrarea în vigoare a prezentei hotărîri, trec sub autoritatea acelor consilii locale, respectiv judeţene, care au hotărît înfiinţarea acestora.


  Articolul 4

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărîre.
  PRIM-MINISTRU
  THEODOR STOLOJAN
  Contrasemnează:
  Departamentul pentru
  Administraţia Publică Locală,
  Doru Viorel Ursu,
  secretar de stat
  Doru Trifoi,
  director


  Anexa 1
  LISTA REGIILOR AUTONOME
  care prestează servicii publice de interes local sau judeţean şi au fost organizate în baza Legii nr. 15/1990 prin decizii ale organelor locale ale administraţiei de stat
  JUDEŢUL ALBA
  - Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Alba Iulia
  "APA-CTTA" -R.A.
  "DRUMURI ŞI PODURI LOCALE" - R.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia
  "TRANSCOM" - R.A.
  "FLIPS" - R.A.
  "TERMAC" - R.A.
  "CENTRALA TERMICA DE ZONA" - R.A.
  "SALUBRITATE, AGREMENT DRUMURI" - R.A.
  -Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Abrud
  "ABRUDEL" - R.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Aiud
  "GO" - R.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Blaj
  "URBANA" - R.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Cimpeni
  "GOPET" - R.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Cugir
  "CUGIREANA" - R.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Ocna Mures
  "PREGO" - R.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Sebes
  "ARGOS" - R.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Zlatna
  "COMTRANSLOC" - R.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Teius
  "CORAL" - R.A.
  JUDEŢUL ARAD
  - Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Arad
  REGIA AUTONOMĂ DE DRUMURI JUDEŢENE
  REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Arad
  "APA-CANAL" - R.A.
  "ARTERM" - R.A.
  REGIA AUTONOMĂ DE LOCUINŢE ŞI LOCALURI COMUNALĂ
  REGIA AUTONOMĂ DE DRUMURI MUNICIPALE
  REGIA AUTONOMĂ DE ADMINISTRARE A PIEŢELOR, TIRGURILOR ŞI OBOARELOR
  JUDEŢUL ARGES
  - Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Pitesti
  "REGOCOM" - R.A.
  "DRUMARG" - R.A.
  "TRANSLOC" - R.A
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Cîmpulung
  "EDILUL" - R.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Curtea de Arges
  "COSARG" - R.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Colibasi
  "REGOM" - REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  JUDEŢUL BACAU
  - Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Bacau
  REGIA AUTONOMĂ DE DRUMURI ŞI PODURI
  REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT ÎN COMUN
  REGIA AUTONOMĂ DE FOND LOCATIV ŞI ENERGIE TERMICA
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ
  Localitatea Onesti
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  Localitatea Buhusi
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  Localitatea Comăneşti
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  Localitatea Moinesti
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  Localitatea Tirgu Ocna
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  JUDEŢUL BIHOR
  - Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Oradea
  REGIA AUTONOMĂ DE DRUMURI LOCALE BIHOR
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Oradea
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ BIHOR
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ
  REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT LOCAL
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Alesd
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Beius
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Marghita
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Salonta
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Petru Groza
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ "SOLCETA STEI"
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Săcuieni
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  JUDEŢUL BISTRITA-NASAUD
  - Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Bistrita-Nasaud
  REGIA AUTONOMĂ DE DRUMURI ŞI PODURI
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Bistrita
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Beclean
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Nasaud
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Singeorz-Băi
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ
  JUDEŢUL BOTOSANI
  - Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Botosani
  "TRANSLOC" - R.A.
  DIRECŢIA JUDETEANA DE DRUMURI ŞI PODURI - R.A.
  REGIA AUTONOMĂ JUDETEANA "APA-CANAL RAJAC"
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Botosani
  "ELTRANS" - R.A.
  "DOMP" - REGIA AUTONOMĂ PENTRU ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ "TERMLOC"
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Dorohoi
  "GOSCOM" - R.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Saveni
  "GOSCOM" - R.A.
  JUDEŢUL BRAŞOV
  - Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Braşov
  REGIA AUTONOMĂ JUDETEANA DE DRUMURI ŞI PODURI
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Braşov
  "APA" - R.A.
  "COMPREST" - REGIA AUTONOMĂ DE PRESTĂRI SERVICII DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ
  "TERMO" - R.A.
  "RIAL" - REGIA AUTONOMĂ REPARAŢII, ÎNTREŢINERE, ADMINISTRARE LOCATIVĂ
  REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Fagaras
  REGIA AUTONOMĂ DE SERVICII COMUNALE
  REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT LOCAL
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Codlea
  "SERVICII COMUNALE" - R.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Predeal
  "BUCEGI" PREDEAL - R.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Risnov
  "CETATEA" - REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Zarnesti
  GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII - R.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Rupea
  GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII - R.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Sacele
  GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII - R.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Victoria
  GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII - R.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Feldioara
  "PRESCOM" - REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Hoghiz
  GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII - R.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Prejmer
  GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII - R.A.
  JUDEŢUL BRĂILA
  -Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Brăila
  "BRAILOC" - R.A.
  "APATERM" R.A.
  Localitatea Faurei
  "FAUREX" - R.A.
  Localitatea Insuratei
  "INSUREX" - R.A.
  Localitatea Ianca
  "PUBLIC-SERVICE" - R.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Brăila
  REGIA AUTONOMĂ A DOMENIULUI PUBLIC
  "BRAICAR" - R.A.
  REGIA AUTONOMĂ DE SALUBRITATE
  JUDEŢUL BUZAU
  - Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Buzau
  "TRANS-BUS" - R.A.
  "GOSCOM" - R.A.
  REGIA AUTONOMĂ DE DRUMURI ŞI PODURI
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Buzau
  REGIA AUTONOMĂ MUNICIPALA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Rimnicu Sarat
  "ELAST" - R.A.
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  JUDEŢUL CARAS-SEVERIN
  - Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Resita
  REGIA AUTONOMĂ AUTONOMĂ DE DRUMURI ŞI PODURI - DIRECŢIA JUDETEANA CARAS-SEVERIN
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Resita
  "PRESCOM" CARAS-SEVERIN - R.A. - SECŢIA E.G.C.L. RESITA
  "TRANSPORT LOCAL" CARAS-SEVERIN - SECŢIA RESITA
  REGIA AUTONOMĂ DE CONSTRUCŢII, AMENAJARE, ÎNTREŢINERE DRUMURI URBANE ŞI SPAŢII VERZI
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Anina
  "TRANSPORT LOCAL" CARAS-SEVERIN - SECŢIA ANINA
  "PRESCOM" CARAS-SEVERIN - R.A. SECŢIA E.G.C.L. ANINA
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Baile Herculane
  "TRANSPORT LOCAL" CARAS-SEVERIN - SECŢIA BAILE HERCULANE
  "PRESCOM" CARAS-SEVERIN - R.A. SECŢIA E.G.C.L. BAILE HERCULANE
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Bocsa
  "TRANSPORT LOCAL" CARAS-SEVERIN - SECŢIA BOCSA
  "PRESCOM" CARAS-SEVERIN - R.A. SECŢIA E.G.C.L. BOCSA
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Caransebes
  "TRANSPORT LOCAL" CARAS-SEVERIN - SECŢIA CARANSEBES
  "PRESCOM" CARAS-SEVERIN - R.A. - SECŢIA E.G.C.L. CARANSEBES
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Moldova Noua
  "TRANSPORT LOCAL" CARAS-SEVERIN - SECŢIA MOLDOVA NOUA
  "PRESCOM" CARAS-SEVERIN - R.A. SECŢIA E.G.C.L. MOLDOVA NOUA
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Oravita
  "TRANSPORT LOCAL" CARAS-SEVERIN - SECŢIA ORAVITA
  "PRESCOM" CARAS-SEVERIN - R.A. SECŢIA E.G.C.L. ORAVITA
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Otelu Roşu
  "TRANSPORT LOCAL" CARAS-SEVERIN - SECŢIA OTELU ROŞU
  "PRESCOM" CARAS-SEVERIN - R.A. - SECŢIA E.G.C.L. OTELU ROŞU
  JUDEŢUL CALARASI
  - Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Calarasi
  REGIA AUTONOMĂ DE DRUMURI ŞI PODURI
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Calarasi
  REGIA AUTONOMĂ DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERMICE, ADMINISTRARE ŞI ÎNTREŢINERE FOND LOCATIV
  REGIA AUTONOMĂ DE APA ŞI CANALIZARE
  REGIA AUTONOMĂ DE SALUBRITATE, SPAŢII VERZI ŞI PAVAJE
  REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT LOCAL
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Oltenita
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  JUDEŢUL CLUJ
  - Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Cluj
  REGIA AUTONOMĂ JUDETEANA A DRUMURILOR PUBLICE LOCALE
  APA-CANAL
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca
  REGIA AUTONOMĂ DE TERMOFICARE
  REGIA AUTONOMĂ DE ADMINISTRARE ŞI ÎNTREŢINERE A FONDULUI LOCATIV
  REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT URBAN DE CĂLĂTORI
  REGIA AUTONOMĂ A DOMENIULUI PUBLIC
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Dej
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ, CONSTRUCŢII ŞI PRESTĂRI ÎN CONSTRUCŢII
  REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT LOCAL
  REGIA AUTONOMĂ A DOMENIULUI PUBLIC
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Turda
  REGIA AUTONOMĂ DE TERMOFICARE, APA-CANAL
  REGIA AUTONOMĂ DE ADMINISTRARE ŞI ÎNTREŢINERE FOND LOCATIV DE STAT, CONSTRUCŢII ŞI PRESTĂRI ÎN CONSTRUCŢII
  REGIA AUTONOMĂ A DOMENIULUI PUBLIC
  REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT LOCAL
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Cîmpia Turzii
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  REGIA AUTONOMĂ DE CONSTRUCŢII DRUMURI ŞI SPAŢII VERZI
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Gherla
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  REGIA AUTONOMĂ A DOMENIULUI PUBLIC STRĂZI - SPAŢII VERZI
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Huedin
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Aghiresu
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Apahida
  "TRANS-SOMES" - REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Baciu
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Floresti
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Gilau
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  JUDEŢUL CONSTANTA
  -Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Constanta
  "APA-CANAL" - R.A.
  REGIA AUTONOMĂ JUDETEANA DRUMURI ŞI PODURI
  REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT ÎN COMUN
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Constanta
  "CONFORT URBAN"
  REGIA AUTONOMĂ DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERMICE
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ
  "EDILUL URBAN" - R.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Mangalia
  "GOLD" - REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE ORASENEASCA, LOCATIVĂ ŞI DRUMURI MANGALIA
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Medgidia
  GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Cernavoda
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Navodari
  GOSPODĂRIE COMUNALĂ, LOCATIVĂ, PRESTĂRI SERVICII ŞI TRANSPORT
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Eforie
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII "ION MOVILA"
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Techirghiol
  "IMPULS" - R.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Ovidiu
  "CANARA" - R.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Hîrşova
  GOSPODĂRIE COMUNALĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu
  GOSPODĂRIE COMUNALĂ, LOCATIVĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII
  JUDEŢUL COVASNA
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Sfîntu Gheorghe
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ COVASNA
  REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT LOCAL COVASNA
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Tirgu Secuiesc
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT LOCAL
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Covasna
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT LOCAL
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Baraolt
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT LOCAL
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Intorsura Buzaului
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT LOCAL
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Ozun
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Bretcu
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  JUDEŢUL DIMBOVITA
  - Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Tirgoviste
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ JUDETEANA DIMBOVITA
  REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT LOCAL DIMBOVITA
  ADMINISTRAŢIA DRUMURI ŞI PODURI
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Tirgoviste
  "ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC"
  "ACRIL" DIMBOVITA - R.A.
  JUDEŢUL DOLJ
  - Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Craiova
  "INVEST" - R.A. DOLJ
  "DRUMURI ŞI PODURI" DOLJ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Craiova
  REGIA AUTONOMĂ DE REPARAŢII FOND LOCATIV
  REGIA AUTONOMĂ DE ADMINISTRARE FOND LOCATIV
  REGIA AUTONOMĂ A DOMENIULUI PUBLIC
  REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT
  "APA-CANAL-TERMOFICARE" - R.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Calafat
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Bailesti
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Filiasi
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Segarcea
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  JUDEŢUL GALAŢI
  - Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Galaţi
  REGIA AUTONOMĂ JUDETEANA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ COVURLUI(*)
  (*) Se constituie prin comasarea activităţilor de gospodărie comunală din oraşele Tirgu Bujor şi Beresti şi comunele judeţului Galaţi de la: Regia Autonomă de Alimentare cu Apa, Canalizare şi Epurare a Apelor Uzate Galaţi, Regia Autonomă de Construcţii, Reparaţii şi Administrarea Fondului Locativ Galaţi şi Regia Autonomă de Gospodărie Comunală şi Locativă Tecuci.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Galaţi
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ(**)
  REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT URBAN(***)
  REGIA AUTONOMĂ DE CONSTRUCŢII, REPARAŢII ŞI ADMINISTRARE A FONDULUI LOCATIV(****)
  REGIA AUTONOMĂ DE SALUBRITATE
  REGIA AUTONOMĂ DE ÎNTREŢINERE, REPARAŢII STRĂZI, ZONE VERZI ŞI AGREMENT(*****)
  (**) Se constituie prin comasarea activităţilor de la Regia Autonomă de Producere şi Distribuire a Energiei Termice Galaţi şi activităţilor pentru municipiul Galaţi de la Regia Autonomă de Alimentare cu Apa, Canalizare şi Epurare a Apelor Uzate.
  (***) Fără activitatea din municipiul Tecuci.
  (****) Fără activitatea din comune şi oraşele Tirgu Bujor şi Beresti.
  (*****) Se constituie prin preluarea activităţii de agrement de la Regia Autonomă de Producere şi Distribuire a Energiei Termice Galaţi.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Tecuci
  REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT URBAN, GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ(******)
  (******) Se constituie prin preluarea activităţii de transport urban din municipiul Tecuci de la Regia Autonomă de Transport Urban Galaţi şi fără activităţile din comune.
  JUDEŢUL GIURGIU
  - Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Giurgiu
  "TRACUM" - R.A.
  REGIA AUTONOMĂ DRUMURI ŞI PODURI
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Giurgiu
  "ELTIS" - R.A.
  JUDEŢUL GORJ
  - Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Tirgu Jiu
  REGIA AUTONOMĂ DE FOND LOCATIV, INVESTIŢII ŞI PRESTĂRI SERVICII
  Localitatea Tismana
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Tirgu Jiu
  REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT PUBLIC
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Motru
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Rovinari
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Tirgu Carbunesti
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Novaci
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Bumbesti-Jiu
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Turceni
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Matasari
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  JUDEŢUL HARGHITA
  - Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Miercurea-Ciuc
  "GOSCOM" - R.A. HARGHITA
  "ADMINISTRAŢIA JUDETEANA DE DRUMURI ŞI PODURI" - R.A.
  JUDEŢUL HUNEDOARA
  - Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Deva
  REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT PERSOANE
  "DIRECŢIA JUDETEANA a DRUMURILOR" - R.A.
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Hunedoara
  REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT PERSOANE
  REGIA AUTONOMĂ MUNICIPALA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  "ANISA" - R.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Petrosani
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ PETROSANI-ANINOASA
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Brad
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Calan
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Hateg
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Simeria
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Orastie
  "ACTIVITATEA" - R.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Lupeni
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ LUPENI-URICANI
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Vulcan
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Petrila
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ PETRILA-LONEA
  JUDEŢUL IALOMITA
  - Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Slobozia
  "ADMINISTRAŢIA JUDETEANA DE DRUMURI ŞI PODURI" IALOMITA - R.A.
  "TRANSLOC" IALOMITA - R.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Slobozia
  "URBAN" REGIA AUTONOMĂ DE AMENAJĂRI URBANE
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Fetesti
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Urziceni
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Tandarei
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  JUDEŢUL IAŞI
  - Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Iaşi
  REGIA AUTONOMĂ JUDETEANA "APA-CANAL"
  REGIA AUTONOMĂ JUDETEANA DE DRUMURI ŞI PODURI
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Iaşi
  "TRANSPORT ÎN COMUN" R.A.
  "GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI CONSTRUCŢII" - R.A.
  "CITADIN" - REGIA AUTONOMĂ DE REPARAŢII, CONSTRUCŢII STRĂZI ŞI SPAŢII VERZI
  "TERMOFICARE" - R.A.
  "LOCUINTA" - R.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Pascani
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Hîrlau
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Tirgu Frumos
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  JUDEŢUL MARAMURES
  - Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Baia Mare
  "URBIS" - R.A.
  REGIA AUTONOMĂ DE DRUMURI ŞI PODURI - MARAMURES
  Localitatea Sighetu Marmatiei
  "MARA-NORD" R.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Baia Mare
  "VITAL" - REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ
  "GAMA" - REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE LOCATIVĂ
  DOMENIUL PUBLIC
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Sighetu Marmatiei
  "GOSMARA" - R.A.
  "URBANA" - REGIA AUTONOMĂ A DOMENIULUI PUBLIC
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Viseu de Sus
  "GOSMAR" - R.A.
  "URBISNORD" VISEU DE SUS - R.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Cavnic
  "IZVORUL" - R.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Tirgu Lapus
  "LAPUSCOM" - R.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Borsa
  "PIETROSUL" - R.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Seini
  "SEINGOSP" - REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Baia Sprie
  "URBISPRIA" - R.A.
  JUDEŢUL MEHEDINTI
  - Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Drobeta-Turnu Severin
  "SETRACOM" - R.A.
  REGIA AUTONOMĂ A DRUMURILOR
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Drobeta-Turnu Severin
  "LOTUS" DROBETA-TURNU SEVERIN - R.A.
  JUDEŢUL MURES
  - Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Tirgu Mures
  REGIA AUTONOMĂ A DRUMURILOR LOCALE MURES
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Tirgu Mures
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  REGIA AUTONOMĂ A LUCRĂRILOR PUBLICE MURES
  REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT CĂLĂTORI MURES
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Sighisoara
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ, LOCATIVĂ ŞI DE TRANSPORT URBAN PERSOANE
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Iernut
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Ludus
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Reghin
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ, LOCATIVĂ ŞI DE TRANSPORT
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Tirnaveni
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Sovata
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  JUDEŢUL NEAMT
  - Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Piatra-Neamt
  REGIA AUTONOMĂ JUDETEANA DE DRUMURI ŞI PODURI NEAMT
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Piatra-Neamt
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE LOCATIVĂ ŞI TERMICA
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ
  "ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC" - R.A.
  REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT URBAN DE CĂLĂTORI
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Roman
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE LOCATIVĂ ŞI TERMICA
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Bicaz
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Tirgu-Neamt
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Roznov
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Savinesti
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  JUDEŢUL OLT
  - Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Slatina
  "OLT-DRUM" R.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Slatina
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  "LOCTRANS-OLT" SLATINA - R.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Bals
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  "BALSTRANS" R.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Caracal
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Drăgăneşti-Olt
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Scornicesti
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Corabia
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Potcoava
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  JUDEŢUL PRAHOVA
  - Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Ploiesti
  ADMINISTRAŢIA JUDETEANA DE DRUMURI ŞI PODURI - PRAHOVA
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ
  Localitatea Cîmpina
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  Localitatea Valenii de Munte
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  Localitatea Sinaia
  "CRISTEL" - REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  Localitatea Ploiesti
  REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT ÎN COMUN DE PERSOANE
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Ploiesti
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE LOCATIVĂ
  REGIA AUTONOMĂ DE TERMOFICARE
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Mizil
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  JUDEŢUL SATU MARE
  - Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Satu Mare
  REGIA AUTONOMĂ PENTRU ADMINISTRAŢIA DRUMURILOR LOCALE
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Satu Mare
  "TRANSURBAN" - R.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Satu Mare
  "APA-CANAL" - R.A.
  "LOCATERM" - R.A.
  "ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC" - R.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Carei
  "ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC" - R.A.
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Tasnad
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Negresti-Oas
  "RECOM" - R.A.
  JUDEŢUL SALAJ
  - Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Zalau
  "TRANSURBIS" - REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT LOCAL
  REGIA AUTONOMĂ DE DRUMURI ŞI PODURI
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Zalau
  "APA, CANAL, TERMOFICARE" - R.A.
  REGIA AUTONOMĂ DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII FOND LOCATIV
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Cehu Silvaniei
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Jibou
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ SALAJ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Simleu Silvaniei
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  JUDEŢUL SIBIU
  - Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Sibiu
  "DIRECŢIA JUDETEANA DE DRUMURI ŞI PODURI" - R.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Sibiu
  "TURSIB" - REGIA AUTONOMĂ JUDETEANA DE TRANSPORT URBAN
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ A JUDEŢULUI SIBIU
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Medias
  "MEDITUR" - R.A.
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Cisnadie
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ SIBIU
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Copsa Mica
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Agnita
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Avrig
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Dumbraveni
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Ocna Sibiului
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Talmaciu
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Saliste
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Sadu
  "APA" - R.A.
  JUDEŢUL SUCEAVA
  - Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Suceava
  REGIA AUTONOMĂ DE DRUMURI ŞI PODURI SUCEAVA
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Suceava
  "APA, CANAL, TERMOFICARE" - R.A.
  REGIA AUTONOMĂ JUDETEANA DE UTILITĂŢI COMUNALE ŞI LOCATIVE
  REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT URBAN DE CĂLĂTORI
  REGIA AUTONOMĂ A DOMENIULUI PUBLIC
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Cîmpulung Moldovenesc
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Falticeni
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Gura Humorului
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Radauti
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Siret
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Solca
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Vatra Dornei
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  JUDEŢUL TELEORMAN
  - Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Alexandria
  "TEL-DRUM" - REGIA AUTONOMĂ DE DRUMURI ŞI PODURI TELEORMAN
  "TRANSLOC" ALEXANDRIA - R.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Alexandria
  "EDILUL" - R.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Turnu Magurele
  "SAGO" - R.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Rosiori de Vede
  "ECOSS" - R.A.
  "URBIS" - R.A
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Zimnicea
  "URBANA" - R.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Videle
  "VITAL" - R.A.
  JUDEŢUL TIMIS
  - Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Timişoara
  REGIA AUTONOMĂ JUDETEANA DE DRUMURI ŞI PODURI
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Timişoara
  REGIA AUTONOMĂ DE TERMOFICARE TIMIS
  REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT
  "URBIS" - TIMIS - R.A.
  "AQVATIM" - REGIA AUTONOMĂ DE APA ŞI CANAL
  "HORTICULTURA" - R.A.
  REGIA AUTONOMĂ DE SALUBRITATE TIMIS
  "SDM" - REGIA AUTONOMĂ DE DRUMURI MUNICIPALE
  REGIA AUTONOMĂ DE ADMINISTRARE A PIEŢELOR, TIRGURILOR ŞI OBOARELOR
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Lugoj
  "MERIDIAN-22" - REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Sinnicolau Mare
  "RASM" - REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Jimbolia
  "RAGO" - REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Buzias
  "RASCOM" - REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Deta
  "RADET" - REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  JUDEŢUL TULCEA
  - Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Tulcea
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  Localitatea Macin
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  Localitatea Babadag
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  Localitatea Tulcea
  REGIA AUTONOMĂ PENTRU ADMINISTRAŢIA LOCALĂ A DRUMURILOR
  REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT LOCAL DE CĂLĂTORI
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Tulcea
  "ACET" R.A.
  REGIA AUTONOMĂ A DOMENIULUI PUBLIC
  JUDEŢUL VASLUI
  - Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Vaslui
  DRUMURI ŞI PODURI
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Vaslui
  "GOSLOC" - REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE LOCATIVĂ
  "GOSCOM" - R.A.
  "TRANSURB" REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT CĂLĂTORI
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Birlad
  "GOSCOM" - R.A.
  "GOSLOC" - REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE LOCATIVĂ
  "URBANTRANS" - R.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Husi
  "GOSCOMLOC" - REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  JUDEŢUL VILCEA
  - Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Rimnicu Vilcea
  DIRECŢIA JUDETEANA DE DRUMURI ŞI PODURI VILCEA
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Rimnicu Vilcea
  REGIA AUTONOMĂ DE ENERGIE, SALUBRITATE ŞI APA
  "RATCOM" - REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Drăgăneşti
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Govora
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Berbesti
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Horezu
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Olanesti
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Calimanesti
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ CALIMANESTI-BREZOI
  JUDEŢUL VRANCEA
  - Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Focsani
  REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT LOCAL
  REGIA AUTONOMĂ DE DRUMURI ŞI PODURI VRANCEA
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Focsani
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Adjud
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Mărăşeşti
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Panciu
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Odobesti
  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ
  MUNICIPIUL BUCUREŞTI
  ŞI SECTORUL AGRICOL ILFOV
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Bucureşti
  REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI
  REGIA AUTONOMĂ DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI TERMICE
  "RASUB" - REGIA AUTONOMĂ PENTRU SALUBRIZARE URBANA
  REGIA AUTONOMĂ GENERALĂ DE APA
  "IMOBILIARĂ" - REGIA AUTONOMĂ DE INVESTIŢII ŞI ADMINISTRAŢIE LOCATIVĂ
  REGIA AUTONOMĂ DE REPARAŢII ŞI ÎNTREŢINERE A DRUMURILOR, PODURILOR ŞI PASAJELOR "DRUPO"


  Anexa 2
  LISTA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE
  cu capital integral de stat care prestează servicii publice de interes local sau judeţean şi au fost organizate în baza Legii nr. 15/1990 prin decizii ale organelor locale ale administraţiei de stat
  JUDEŢUL ALBA
  - Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Alba Iulia
  "AGRIND" - S.A.
  "ARDEALUL AP" - S.A.
  "COASTA CURATA" - S.A.
  "COMSERVICE" - S.A.
  "HERBA" S.A.
  "HERCULES" - S.A. ALBA
  "INDUSTRIE MICA ŞI SERVICII" - S.A.
  "INSTALATORUL" - S.A.
  "PARC" - S.A.
  "PROIECT" ALBA - S.A.
  "UNIREA" - S.A.
  "UTILAJ TRANSPORT" - S.A.
  Localitatea Galda de Jos
  "SUIBOV GALDA-RADESTI" - S.A.
  Localitatea Miraslau
  "MIRABOV" - S.A.
  Localitatea Sebes
  "BABY-BEEF" - S.A.
  Localitatea Spring
  "OVBOVPROD" - S.A.
  Localitatea Teius
  "PRODFRUCT" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia
  "ALSTING" - S.A. ALBA
  "AMASOF" - S.A.
  "DACIA" - S.A.
  "INTERTRANS" - S.A.
  "MAMUT" - S.A.
  "ROMÂNĂ" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Abrud
  "DETUNATA" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Aiud
  "BRUCLA" AIUD - S.A.
  "SOFERII AMATORI" - S.R.L.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Blaj
  "ARDEALUL COM" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Cugir
  "DRAGANA" - S.A.
  "VICTORIA" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Ocna Mures
  "COMMIXT" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Sebes
  "AUTO COMET SERVICE" - S.A.
  "HERMES" - S.A
  "INDUSTRIE MICA - S.A.
  "VOLANUL ÎNCEPĂTOR" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Zlatna
  "MONTANĂ COMERŢ" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Jidvei
  "METACON" - S.A.
  JUDEŢUL ARAD
  - Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Arad
  "ARMIS" - S.A.
  "CENTRAL" - S.A.
  "CONSTAR" - S.A.
  "EDIL CONSTRUCŢII" - S.A.
  "GETAX" - S.A.
  "MATCOMB" - S.A.
  "PASTORALA" - S.A.
  "PROIECT" - S.A.
  "ROMIMPLET" - S.A.
  "ROMPRESTARI" - S.A.
  "TRANS-AR" - S.A.
  Localitatea Ineu
  "SEVERINA" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Arad
  "AMET" - S.A.
  "ARALIA" - S.A.
  "AUTOMET" - S.A.
  "CENTRAL SERVICE" - S.A.
  "COMTEX" - S.A.
  "DACIA" - S.A.
  "DELTA" - S.A.
  "GASTROCOM" - S.A.
  "INFOPREF" - S.A.
  "METALIMPEX" - S.A.
  "MOBILA" - S.A.
  "MOBILIMPEX" - S.A.
  "ORIZONT" -S.A.
  "POLYCROM" - S.A.
  "PRO COM SERVICE" - S.A.
  "PRO LIBRIS" - S.A.
  "REAL" - S.A.
  "RESCO" - S.A.
  "SCALA" - S.A.
  "ŞCOALA DE CONDUCATORI AUTO" ARAD - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Ineu
  "COMIXT" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Lipova
  "MARA COM.MIXT" - S.A.
  "MOBILA" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Pincota
  "CEREXIM" - S.A.
  "PINCOTANA" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Archis
  "ARCONSTIMP" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Beliu
  "BELCONST" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Buteni
  "BUTINPLAS" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Moneasa
  "IZOMAR" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Sintana
  "CARAMIDA" - S.A.
  JUDEŢUL ARGES
  - Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Pitesti
  "APARTAMENTUL" - S.A.
  "ARGESUL-LIBER" - S.A.
  "ARSEM" - S.A.
  "INFPREF" - S.A.
  "INSTAG" - S.A
  "MARFTRANS-VOIAJ" - S.A.
  "NORDCO" - S.A.
  "PREMECO" - S.A.
  "PRODIVERS" - S.A.
  "PROIECT ARGES" - S.A.
  "SANCON" ARGES - S.A.
  "SECONA" - S.A.
  "SELCA" - S.A.
  "UNIVERSAL" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Pitesti
  "AURORA" - S.A.
  "CASNICOM" -S.A.
  "COMALIMENT" - S.A.
  "FORTUNA" - S.A.
  "INFCON" - S.A.
  "NEPTUN" - S.A.
  "PRODCOMTEX" - S.A.
  "SERVO-FRIG" - S.A.
  "SOFAM" - S.A.
  "SUPERCOM" - S.A.
  "TRIVALE" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Cîmpulung
  "AUTOCART" - S.A.
  "CERAMUS" - S.A.
  "CONMUS" - S.A.
  "INDCOM" - S.A.
  "JUDELE NEACSU" - S.A.
  "LAPROMET" - S.A.
  "MECONFEX" - S.A.
  "MERCOM" - S.A.
  "ORIZONT" - S.A.
  "PRESTAR" - S.A.
  "SARTEX" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Colibasi
  "MIVCOM" - S.A.
  "SERVICOM" - S.R.L.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Curtea de Arges
  "SILCOM" - S.A.
  "VIDRARU" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Albestii de Muscel
  "ROCAS" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Bascov
  "OVINE" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Bradu
  "ZOO-LACTO" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Priboieni
  "SERVIFOR" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Rucar
  "SAMPRES" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Stilpeni
  "UNIC" - S.A.
  JUDEŢUL BACAU
  - Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Bacau
  "AMICI" - S.A.
  "ATRAS" - S.A.
  "BACON" - S.A.
  "CASBETON" - S.A
  "CONEXTRUST" - S.A.
  "CONIMPULS" - S.A.
  "CONSART" - S.A.
  "DESTEPTAREA" - S.A.
  "GENERAL PROIECT" - S.A.
  "ILBA" - S.A.
  "META-TEX-COMBAC" - S.A.
  "ROMCONSTRUCTOR" - S.A.
  "S.C.U.T." - S.A.
  "SESTCOM" - S.A.
  "TRANSPORT AUTO ŞI SERVICII" - S.A.
  Localitatea Moinesti
  "ALCOR" - S.A.
  "MULTITRANS" - S.A.
  Localitatea Onesti
  "TRANSPORT AUTO" - S.A.
  Localitatea Tirgu Ocna
  "MERCOM" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Bacau
  "ALIMEX" - S.A.
  "COMPACT" - S.A.
  "FORMULA 1" - S.A.
  "FORTUNA" - S.A.
  "PIATA BACAU" - S.A.
  "SOCALP" - S.A.
  "TAXI" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Onesti
  "ALIMON" - S.A.
  "DELTA" - S.A.
  "PROSPER" - S.A.
  "SOCOMIND" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Buhusi
  "MIXTCOM" - S.A.
  "STARCOM" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Comăneşti
  "COMERCOM" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Moinesti
  "COMIXT" - S.A.
  "SELECTCOM" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Dofteana
  "PRODPREST" - S.R.L.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Ghimes-Faget
  "LEMNPREST" - S.R.L.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Oituz
  "SERVICE PREST" - S.R.L.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Pirjol
  "STICLARIE" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Poduri
  "PRESTAREA" - S.R.L.
  JUDEŢUL BIHOR
  - Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Oradea
  "AGRIND" - S.A.
  "ANOTIMP" - S.R.L.
  "CONSTRUCŢII BIHOR" - S.A.
  "CONTIMEX" - S.A.
  "DIVERPREST" - S.A.
  "EDITURA BIHARI NAPLO" - S.A.
  "PRODAS" - S.A.
  "PROIECT" BIHOR - S.A.
  "SOCIETATEA COMERCIALĂ DE CONSTRUCŢII ŞI TRANZACŢII IMOBILIARE" BIHOR - S.A.
  "SUT" - S.A.
  "TRANSBIHOR" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Oradea
  "CALIPSO" - S.A.
  "CIAC" - S.A.
  "COMALIMENT" - S.A.
  "COMFRUCT" - S.A.
  "MAGAZINUL UNIVERSAL CRISUL" - S.A.
  "MERCUR" - S.A.
  "SALUBRITATE" - S.A.
  "TAXI ORADEA" - S.A.
  "TERMOFRIG" - S.A.
  "VULTURUL NEGRU" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Alesd
  "MICOM" - S.A.
  "TRANS" ALESD - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Beius
  "BEIUSANA" - S.A.
  "TRANSBEIUS" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Marghita
  "MARGCOM" - S.A.
  "TRANSMARGHITA" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Petru Groza
  "TRANSSTEI" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Salonta
  "ARGUS" - S.A.
  "TRANSSALONTA" - S.A.
  "UNIC" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Vascau
  "TRICOM" - S.A.
  JUDEŢUL BISTRITA-NASAUD
  - Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Beclean
  "AVICOLA" - S.A.
  Localitatea Bistrita
  "AGROCOM" - S.A.
  "CASA DE PRESA ŞI EDITURA RASUNETUL" - S.A.
  "GLORIA SPORT" - S.A.
  "PAJIŞTI" - S.A.
  "PREBIS" - S.A.
  "RAPID" - S.A.
  "STIL PROIECT" - S.A.
  "TRANSMIXT" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Bistrita
  "ALFA" - S.A.
  "APCM" - S.A.
  "APOLLO" - S.A.
  "CAPITOL" - S.A.
  "CARPAŢI" - S.A.
  "COMBIS" - S.A.
  "CONCID" - S.A.
  "CONPREST" - S.A.
  "CONSTRUCŢII" - S.A.
  "EUROPASERVICE" - S.A.
  "FLORA" - S.A.
  "HERMES" - S.A.
  "MOBIS" - S.A.
  "OZON" - S.A.
  "ŞCOALA DE SOFERI AMATORI" - S.A.
  "UTCA" - S.A.
  "URBANA" - S.A
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Beclean
  "SOMESUL" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Nasaud
  "ARMADIA" - S.A.
  "CONSTRUCŢII INSTALAŢII" - S.A.
  "LEMNSOM" - S.A.
  "SOMPREST" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Magura Ilvei
  "ANDEZITUL" - S.A.
  JUDEŢUL BOTOSANI
  - Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Botosani
  "AUTOTRANSPORT MARFA" - S.A.
  "AUTOTURISMUL" BOTOSANI
  "TRANSMARFA" - S.A.
  "TRANSMIXT" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Botosani
  "TRANSTAXI" - S.A.
  JUDEŢUL BRAŞOV
  - Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Braşov
  "COMSERVICE" - S.A.
  "INSTALAŢII - TRUST" - S.A.
  "INTERSERVICE" - S.A.
  "L.U.C.S." - S.A.
  "MET. CHIM." - S.A
  "PAJIŞTI" - S.A.
  "PROIECT BRAŞOV" - S.A.
  "S.C.U.T." - S.A.
  "SCALA" - S.A.
  "SERCONS" - S.A.
  Localitatea Zizin
  "APEMIN" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Braşov
  "ACTIVA - CONSTRUCŢII" - S.A.
  "ALCOM" - S.A.
  "AUTOSTART" - S.A.
  "AUTOTRANSMAR" - S.A.
  "BIRSA" - S.A.
  "CONDOR" - S.A.
  "ENGROSS -COMSERVICE" - S.A.
  "ETAX" - S.A.
  "F.C." - S.A.
  "FORT PREST" - S.A.
  "GASTROSERV" - S.A.
  "INTEX" - S.A.
  "METAPREST-IND" - S.A.
  "MOBILEMN SERVICE" - S.A.
  "ROLL-ING" - S.A.
  "STARCOM" - S.A.
  "TIMPA" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Fagaras
  "AUTOMOBIL SERVICE" - S.A.
  "CETATE-OLT" - S.A.
  "DUPLEX" - S.A.
  "MERCUR" - S.A.
  "SAMEX" - S.A.
  "SPICA" - S.A. BRAŞOV
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Codlea
  "UNICOM" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Predeal
  "CIOPLEA" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Risnov
  "COMIDAVA" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Rupea
  "CMPC" - S.A.
  "MOBILA" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Sacele
  "COMIXT" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Victoria
  "ROVICOM" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Zarnesti
  "PIATRA-CRAIULUI" - S.A.
  JUDEŢUL BRĂILA
  Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Brăila
  "BELVEDERE" - S.A.
  "CLIPA" - S.A.
  "CONCIVIA" - S.A
  "CRISTAL" - S.A.
  "EDITURA LIBERTATEA" - S.A.
  "GLORIA" - S.A.
  "INFOPREF" - S.A.
  "INSTITUTUL DE PROIECTARE PRODOMUS" - S.A.
  "MOZAIC" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Brăila
  "BRAITAX" - S.A.
  "COMSERVICE" - S.A.
  "CONCORDIA" - S.A.
  "ISTRU" - S.A.
  "METALURGICA" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Faurei
  "FAUR" - S.A
  JUDEŢUL BUZAU
  - Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Buzau
  "CONCAS" - S.A.
  "DIFCART" - S.A.
  "INCALTAMINTEA" - S.A.
  "MIC-IND" - S.A.
  "PROIECT" BUZAU - S.A.
  "RAMES" - S.A.
  "SEMPAJ" - S.A.
  "TRANSMAR" - S.A.
  Localitatea Monteoru
  "MONTEORU" - S.A.
  Localitatea Rimnicu Sarat
  "CONLOC" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Buzau
  "AMBRA" - S.A.
  "CONPRES" - S.A.
  "GASTRONOM" - S.A.
  "PIEŢE, TÎRGURI ŞI OBOARE" - S.A.
  "POLAR" - S.A.
  "SARAMI" - S.A.
  "SEMIPROD" - S.A.
  "START" - S.A.
  "UNICOM" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Rimnicu Sarat
  "INCONS" - S.A.
  "INDUSTRIE ŞI PRESTĂRI SERVICII" - S.A.
  "PIEŢE, TÎRGURI ŞI OBOARE"
  "RIMNIC" - S.A.
  JUDEŢUL CARAS-SEVERIN
  - Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Resita
  "CASE" - S.A. CONSTRUCŢII, ARHITECTURA, SISTEMATIZARE, EDILITARE RESITA
  "CARMETCHIM" - S.A.
  "CARTEX" - S.A.
  "COMSERVICE" - S.A.
  "IPPS" - S.A.
  "LIBRIS" - S.A. CARAS-SEVERIN
  "POIANA" - S.A.
  "RECONS" - S.A.
  "SERVOSTAR" RESITA - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Resita
  "BANAT-COM" - S.A.
  "METALICĂ" - S.A.
  "RESITA COMALIMENT" - S.A.
  "ŞCOALA DE SOFERI AMATORI" - S.A.
  "UNIVERSAL" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Anina
  "MINIS COM MIXT" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Baile Herculane
  "ATLAS-COM" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Bocsa
  "STEJARUL" BOCSA - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Caransebes
  "ŞCOALA DE SOFERI AMATORI" - S.A.
  "TIMIS" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Moldova Noua
  "DUNAREA" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Oravita
  "ORAVITEANA" - S.A.
  "SERVICII PUBLICE" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Otelu Roşu
  "AGMONIA" - S.A.
  JUDEŢUL CALARASI
  - Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Calarasi
  "GENERAL PROIECT" - S.A.
  "MINERVA" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Calarasi
  "CONFORT" - S.A.
  "INDCOM" - S.A.
  "INDUSTRIA LOCALĂ" - S.A.
  "PRESCON" - S.A.
  "ŞCOALA PENTRU CONDUCEREA AUTOMOBILULUI" - S.A.
  "SOLARIS" - S.A.
  "SOTAM" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Lehliu-Gara
  "INDUSTRIA LOCALĂ" LEHLIU - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Oltenita
  "COMSTAR" - S.A.
  "CONSURBAN" - S.A.
  "IMOLTA" - S.A.
  "LOC TRANS" - S.A.
  JUDEŢUL CLUJ
  - Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Cluj-Napoca
  "ALFA CLUJ" - S.A.
  "APOLODOR" - S.A.
  "BIMEXIM" - S.A.
  "COMSERVICE" - S.A.
  "INSTALAŢII MONTAJ, PROIECTARE ŞI EXECUŢIE IMPEX" - S.A.
  "INSTITUTUL-PROIECT" - S.A.
  "NAPOCA" - S.A.
  "NAPOSEM" - S.A.
  "RUTTRANS" - S.A.
  "SOCIETATEA PENTRU PRELUCRARE GEAMURI ŞI OGLINZI" - S.A.
  "SOMES-BALASTIERE" - S.A.
  "TRANSILVANIA" - S.A.
  "URBANA" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca
  "ALIMENTARA" - S.A.
  "ARTA CULINARA" - S.A.
  "CENTRAL" - S.A.
  "ECOSOFT"- S.A.
  "FLORA" - S.A.
  "INFOSERV" - S.A.
  "INTERTAXI" - S.A.
  "METALO-CHIMICE" - S.A.
  "PROIECTANTUL" - S.A.
  "SOCIETATEA COMERCIALĂ DE ADMINISTRARE A PIEŢELOR ŞI OBOARELOR" - S.A.
  "SOCIETATEA COMERCIALĂ DE CONSTRUCŢII ŞI PRESTĂRI ÎN CONSTRUCŢII" CLUJ - S.A.
  "SOCIETATEA COMERCIALĂ DE INDUSTRIE MICA ŞI PRESTĂRI SERVICII" CLUJ-NAPOCA - S.A.
  "SOCIETATEA COMERCIALĂ DE PROIECTARE PENTRU INVESTIŢII, CONSTRUCŢII ŞI REPARAŢII ÎN CONSTRUCŢII"
  "SOCIETATEA COMERCIALĂ DE SALUBRITATE"
  "TEXTILE-INCALTAMINTE" - S.A.
  "TRAMAR" - S.A.
  "VITADULCI" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Dej
  "ALPA" - S.A.
  "BOBILNA" - S.A.
  "METEX-COM" DEJ - S.A.
  "SAMUS" - S.A.
  "SIRMA" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Turda
  "CORAL" - S.A.
  "METEX" - S.A.
  "SOCIETATEA COMERCIALĂ DE INDUSTRIE MICA ŞI PRESTĂRI SERVICII"
  "TITAN" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Cîmpia Turzii
  "ORIZONT CIMPIA TURZII" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Gherla
  "CONSTRUCŢII ŞI PRESTĂRI SERVICII" - S.A.
  "SOCIETATEA COMERCIALĂ DE CONFECTIONAT COVOARE MANUALE" - S.A.
  "SOCIETATEA COMERCIALĂ DE PRODUSE CERAMICE"
  "SOCIETATEA COMERCIALĂ DE INDUSTRIE MICA"
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Huedin
  "ALIANTA" - S.A.
  "CONSTRUCTORUL" - S.A.
  "UNIVERSAL" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Baciu
  "ELECTROCONTACT" - S.A.
  JUDEŢUL CONSTANTA
  - Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Cernavoda
  "AXIOPOLIS" - S.A.
  Localitatea Constanta
  "COMCM" - S.A.
  "COMTEXT" - S.A.
  "CUGET LIBER" - S.A.
  "EUXIN" - S.A.
  "FALEZA" - S.A.
  "HIDROEDIL" - S.A.
  "INSTALAŢII" - S.A.
  "LITORAL CONSTRUCT" - S.A.
  "METACHIM" - S.A.
  "MODERN" - S.A.
  "PLASTICA" - S.A.
  "PRODSEM" - S.A.
  "PROIECT" S.A.
  "RECORD" - S.A.
  "ROMMEGA" - S.R.L.
  "SPICUL" - S.A.
  "SCUT" - S.A.
  "TAM" - S.A.
  "VILA" - S.A.
  Localitatea Eforie Nord
  "COMIXTUR" - S.A. EFORIE TECHIRGHIOL
  Localitatea Mangalia
  "CORAL" - S.A.
  "METTEXIN" - S.A.
  "UNIVERTIS" - S.A.
  Localitatea Medgidia
  "HERMES" - S.A.
  Localitatea Navodari
  "NAVODARI" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Constanta
  "ALIMENT CONEX" - S.A.
  "AUTOPRECOND" - S.A.
  "COMATEC" - S.A.
  "COMSERVICE" - S.A.
  "GENERAL TAXI" - S.A.
  "MODEL" - S.A.
  "TOMIS" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Basarabi
  "CONASTRA" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Mangalia
  "URANUS" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Medgidia
  "TRANSAUTO" - S.A.
  JUDEŢUL COVASNA
  - Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Sfîntu Gheorghe
  "BAZALTUL" - S.A.
  "CONSIC" - S.A.
  "FAVORIT" - S.A.
  "MICROINFO" - S.A.
  "PAJISTICOV" - S.A.
  "PROIECT" COVASNA - S.A.
  "ŞCOALA DE SOFERI AMATORI" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Sfîntu Gheorghe
  "COMALTA" - S.A.
  "COMETEX" - S.A.
  "MESERIAŞII" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Baraolt
  "CAUCIUC" BARAOLT - S.A.
  "COMIXT" BARAOLT - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Covasna
  "COMICO" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Tirgu Secuiesc
  "COMALIMETEX" TIRGU SECUIESC - S.A.
  JUDEŢUL DIMBOVITA
  - Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Tirgoviste
  "ALFA" - S.A.
  "CHIMALTEX" - S.A.
  "COMPLIS" - S.A.
  "CONSIRD" - S.A.
  "DIMBOVITA PUBLICISTICA" - S.A.
  "MICLAS" - S.A.
  "PAJIŞTI" - S.A.
  "PROIECT" - S.A. DIMBOVITA
  "PROLIBRIS" - S.A.
  "RESCOPA" - S.A.
  "SIMCA" - S.A.
  "STICLA" - S.A.
  "TEHNORIC" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Tirgoviste
  "ALIMENTARA" - S.A.
  "METEX" - S.A.
  "REPCON" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Fieni
  "DEPCOM" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Gaesti
  "COMGEN" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Moreni
  "PRODCOM SERVICES" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Pucioasa
  "PATRANA" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Titu
  "CONFINTEX" - S.A.
  "TITCOM" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Brezoaele
  "PANIM" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Cornesti
  "PRODCOMTEL" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Doicesti
  "SAPRES" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Tartasesti
  "IMPLAST" - S.A.
  JUDEŢUL DOLJ
  - Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Craiova
  "ASTRA" - S.A. DOLJ
  "COMMECHIM" - S.A.
  "CONSTRUCŢII-MONTAJ" - S.A.
  "CUVINTUL LIBERTĂŢII" - S.A.
  "EUROTAXI" - S.A.
  "FARUL" - S.A.
  "FLORA" - S.A.
  "GRUP INSTALAŢII" - S.A.
  "LOTUS" - S.A.
  "MARCONF" - S.A.
  "MOBICO" - S.A.
  "MORARIT SERVICE" - S.A.
  "MULTIPRESTSERVICE" - S.A.
  "NOVUS" - S.A.
  "PROIECT" CRAIOVA - S.A.
  "RUCOM" - S.A.
  "S.C.C.M.M. DIVERSMET" - S.A.
  "SOCIETATEA COMERCIALĂ PE ACŢIUNI PENTRU PRESTĂRI ÎN CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII"
  "SUCPI" - S.A.
  "TRANS OLTENIA" - S.A.
  "TRICONF" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Craiova
  "ALIA" - S.A.
  "ASCENSORUL" - S.A.
  "COMINTEX" - S.A.
  "CONSTRUCŢII MONTAJ ÎNTREŢINERE FOND LOCATIV PRESTĂRI SERVICII" - S.A.
  "COREAL" - S.A.
  "ERPIA" - S.A.
  "MERCUR" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Bailesti
  "ORIZONT" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Calafat
  "S.C. MIXTĂ PE ACŢIUNI"
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Filiasi
  "FILIASCOM" - S.A.
  JUDEŢUL GALAŢI
  - Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Galaţi
  "AUTOTURISMUL" - S.A.
  "CONFORT" - S.A.
  "FRICOM" - S.A.
  "GARENA" - S.A.
  "LIBRIS" - S.A.
  "LOCONFORT" - S.A.
  "PRODPREST" - S.A.
  "PROIECT" - S.A.
  "ROYAL" - S.A.
  "SIREG" - S.A.
  "UGIRA" - S.A.
  "UTCON" - S.A.
  Localitatea Tecuci
  "VILLA" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Galaţi
  "AGROAL" - S.A.
  "ALCOM" - Galaţi S.A.
  "DELTA" - S.A.
  "METEX" - S.A.
  "REGAL" - S.A.
  "TAXIGAL" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Tecuci
  "ALTEC" - S.A.
  "COMTEC" - S.A.
  JUDEŢUL GIURGIU
  - Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Fratesti
  "ROMPLASTZOOT" - S.A.
  Localitatea Giurgiu
  "CUVINTUL LIBER" - S.R.L.
  "PAJIŞTI-VLASIA" - S.A.
  "PROIECT" GIURGIU - S.A.
  "ROMSIP" - S.A.
  "SOCOMAT" - S.A.
  Localitatea Stanesti
  "ZENIT" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Giurgiu
  "AN-CON" - S.A.
  "ARMONIA RUTIERA" - S.A.
  "AUTOSERVICE RAPID" - S.R.L.
  "COMCARTEX" - S.A.
  "CONFOR" - S.A.
  "ELMEC" - S.A.
  "FAUR" - S.A.
  "HORTICOLA" - S.A.
  "MUNTENIA" - S.A.
  "PERLA DUNĂRII" - S.A.
  "ROSPORT-BABY" - S.A.
  "TEXIN" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Bolintin-Vale
  "CONPRES" - S.A.
  "SOCTA" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Bolintin-Deal
  "CONSTRUCŢII PRESTĂRI SERVICII ŞI MICA INDUSTRIE" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Izvoarele
  "PRESTAREA" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Joita
  "PRESTA" - S.A.
  JUDEŢUL GORJ
  - Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Tirgu Jiu
  "CART.GO" - S.A.
  "CITEX" - S.A.
  "ILGO" - S.A.
  "INSTITUTUL DE PROIECTARE" GORJ - S.A.
  "PRELMET" - S.A.
  "SERVOFRIG" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Tirgu Jiu
  "ALPIS" - S.A.
  "AUTOMOBILISTUL" - S.A.
  "COMAL" - S.A.
  "GETAX" TIRGU JIU - S.A.
  "LITUA" - S.A.
  "LOTUS" - S.A.
  "METACO" - S.A.
  "PADGO" - S.A. GORJ
  "ROLTRANS" - S.A.
  "VENUS" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Motru
  "ALMA" - S.A.
  "METEX" - S.A.
  "SOCIETATEA COMERCIALĂ DE TRANSPORT MIXT" MOTRU - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Novaci
  "BRADUL" NOVACI - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Rovinari
  "ROVAL" - S.A.
  "ROVITEM" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Tirgu Carbunesti
  "TRANSPORT MIXT" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Alimpesti
  "ALUTUS" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Baia de Fier
  "BAITA" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Bustuchin
  "CERAMICA" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Cilnic
  "CILNIC" - S.R.L.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Ciuperceni
  "CIPROM" - S.R.L.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Godinesti
  "GODAR" - S.R.L.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Polovragi
  "POLOVRAGEANCA" - S.A.
  JUDEŢUL HARGHITA
  - Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Miercurea-Ciuc
  "C.I.M." HARGHITA - S.A.
  "COMIND CIUC" - S.A.
  "IRUCOM" - S.A.
  "LEMECO" - S.A.
  "PAJ" HARGHITA - S.A.
  "PROIECT" HARGHITA - S.A.
  "VIPROMAL" - S.A.
  "ZENIT" - S.A.
  Localitatea Odorheiu Secuiesc
  "COMAL HOMOROD" - S.A.
  "COMIND BUDVAR" - S.A.
  Localitatea Toplita
  "COMTOP" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Miercurea-Ciuc
  "BIROTEHNIC" - S.A.
  "SOFERUL AMATOR" - S.A.
  "STEVE" - S.R.L.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Odorheiu Secuiesc
  "KUVAR" - S.A.
  "MELOC" - S.A.
  "START" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Borsec
  "CAIMETIX" - S.A.
  "PRESTATORUL" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Cristuru Secuiesc
  "COMIXT" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Gheorgheni
  "COMIXT BRADUL" - S.A.
  "ECOMIXT" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Toplita
  "PRIMTOP" - S.R.L.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Ditrau
  "PRODLEMN" - S.R.L.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Joseni
  "ROLEMN" - S.R.L.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Suseni
  "LEMN KUPAS" - S.R.L.
  "SUGO-PAN" - S.R.L. VALEA STRIMBA
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Tulghes
  "TULGHESANA" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Ulies
  "TRANS-CONF" - S.R.L.
  JUDEŢUL HUNEDOARA
  - Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Deva
  "COMLEMN" - S.A.
  "CONDOR" - S.A.
  "CUVINTUL LIBER" - S.A.
  "HERBA" - S.A.
  "INSTITUTUL DE PROIECTARE" HUNEDOARA DEVA - S.A.
  "METALOTEX" - S.A.
  "SAPRUC" - S.A.
  "TRANSLOC" - S.A.
  Localitatea Petrosani
  "DIAMANT" - S.A.
  "ZORI NOI" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Deva
  "AGOIND"
  "ALIMENTARA" - S.A.
  "ARDEALUL" - S.A.
  "AUTOCETATE" - S.A.
  "TRANSILVANIA" - S.A.
  "ULPIA"
  "UNIVERS" - S.A.
  "VENUS" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Hunedoara
  "CORA" - S.A.
  "CORVINUL"
  "CURS AUTO" - S.A.
  "ELIS" - S.A.
  "MERCUR-CORVINEX" - S.A.
  "SILVANA" - S.A.
  "TRANSCOM" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Petrosani
  "COMPET"
  "HERMES" - S.A.
  "REALCOM" - S.A.
  "SCAT" - S.A.
  "TRANSLOC VALEA JIULUI"
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Brad
  "AVRAM IANCU" - S.A.
  "CRISUL" - S.A.
  "MERCUR" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Calan
  "STREIUL"
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Hateg
  "ŢARA HATEGULUI" HATEG - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Lupeni
  "ALPIN" - S.A.
  "ASTRA" - S.A.
  "NOVA" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Orastie
  "CONVIOR"
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Simeria
  "COMSIM" - S.A.
  "SIMIOR SIMERIA" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Uricani
  "SOCIETATEA COMERCIALĂ MIXTĂ" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Vulcan
  "STIL-COM" - S.A.
  "STRAJA" - S.A.
  "UNIC" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Beriu
  "CREVALACT" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Densus
  "VACARU PESTEANA" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Harau
  "LACTOCHIM CHIMINDIA" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Ilia
  "CALATIS-ILIA" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Lapugiu de Jos
  "LAPUGEANA GRIND"
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Pui
  "BOVIS PUI" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Rapoltu Mare
  "CARLA" - S.A. BOBILNA
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Romos
  "CONVAIF" VAIDEI
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Sintamaria-Orlea
  "ZOOMIXT" BARASTI
  JUDEŢUL IALOMITA
  - Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Amara
  "PAJIŞTI" - S.A.
  Localitatea Slobozia
  "GEOTEST" - S.R.L.
  "IALOMITA" - S.A.
  "MORARITUL" - S.A.
  "PRODCOM AGROALIMENT" - S.A.
  "PRORENT" - S.A.
  "SACO" - S.A.
  "TRANSMAR" IALOMITA - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Slobozia
  "COMAAP" - S.A.
  "COMIND" - S.A.
  "CONAM" - S.A.
  "CONCRES" - S.A.
  "COVORUL" - S.A.
  "MIND" - S.A.
  "MOBILA" - S.A.
  "PRESCON" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Fetesti
  "COMMIXT" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Urziceni
  "AUTOSERVICE" - S.A.
  "COM MIXT" - S.A.
  "TAXMAR" - S.A.
  "UNIVERSAL-IND" - S.A.
  JUDEŢUL IAŞI
  - Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Iaşi
  "COMSERVICE" - S.A.
  "CONSART" - S.A.
  "CONSTRUCŢII 1" - S.A.
  "HABITAT PROIECT" - S.A.
  "IASICON" - S.A.
  "INCOM" - S.A.
  "MICA INDUSTRIE" - S.A.
  "MOPREST" - S.A.
  "PAJIŞTI" - S.A.
  "SOFERUL AMATOR" - S.A.
  "SUT" - S.A.
  "ZOOSERVICE" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Iaşi
  "AGROCOM" - S.A.
  "ALIMENTARA" - S.A.
  "AUTOTRANS" - S.A.
  "BUCIUM" - S.A.
  "CENTRAL JUICE" - S.A.
  "COMPIATA" - S.A.
  "COMTEX" - S.A.
  "CONTACT" - S.A.
  "GASTROCOM" - S.A.
  "INTERNAŢIONAL COMPLEX SERVICE" - S.A.
  "JUVENTUS" - S.A.
  "METALO CHIMICE" - S.A.
  "MOLDOVA UNIVERSAL" - S.A.
  "PHONIX" - S.A.
  "RECONS" - S.A.
  "TAXICOM" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Pascani
  "PRODCOM" - S.A.
  "TRANSPORT MIXT" - S.A.
  JUDEŢUL MARAMURES
  - Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Baia Mare
  "AGECOM" - S.A.
  "AMI" - S.A.
  "ARIS" - S.A.
  "COMSERVICE" - S.A.
  "GASTROROM" - S.A.
  "INDUSTRIAL COM" - S.A.
  "IPMAR" - S.A.
  "PRODALIMENT" - S.A.
  "ROMNORD" - S.A.
  "SOMES" - S.A.
  Localitatea Sighetu Marmatiei
  "PAJ-MONT" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Baia Mare
  "GETAX" - S.A.
  "METNORTH" - S.A.
  "ORIZONT-NORD" - S.A.
  "PIATA-ALIMENT"
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Sighetu Marmatiei
  "CONSIM" - S.A.
  "S.I.N." - S.A.
  "SIGMA-SOLOVAN" - S.A.
  SOIZA" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Borsa
  "PIETROSCOM" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Viseu de Sus
  "CONREP" - S.A.
  "VISCOM" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Satulung
  "MOGOSANA" - S.A. MOGOSESTI
  JUDEŢUL MEHEDINTI
  - Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Drobeta-Turnu Severin
  "DUNAREA ALBASTRA" - S.A.
  "INSTITUTUL PROIECT" MEHEDINTI - S.A.
  "LUXIN" - S.A.
  "MESACONS" - S.A.
  "ŞCOALA DE SOFERI AMATORI"
  "SEVERMIND" - S.A.
  "TRANSPORT LOCAL MARFA" - S.A.
  Localitatea Orşova
  "SOCIETATEA MIXTĂ DE TRANSPORT ORŞOVA" - S.A.
  Localitatea Strehaia
  "TRANSPORT MIXT"
  Localitatea Vinju Mare
  "SOCIETATEA COMERCIALĂ DE TRANSPORT MIXT" - VINJU MARE
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Drobeta-Turnu Severin
  "CICERO" - S.A.
  "CRONOS" - S.A.
  "DECEBAL TRADE" - S.A.
  "SECOM" - S.A.
  "UNIVERSAL SERVICE" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Baia de Arama
  "FLORAL" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Orşova
  "GOLF TRADE" - S.A.
  "SOCIETATEA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ ORŞOVA" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Strehaia
  "CERAMET" - S.A.
  "GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ"
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Vinju Mare
  "G.C.L." - S.A.
  JUDEŢUL MURES
  - Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Reghin
  "PAJIMUR" - S.A.
  "REGHIN MIC" - S.A.
  Localitatea Sovata
  "CARIERA DE PIATRA CEREPES" - S.A.
  Localitatea Tirgu Mures
  "6 INSTALAŢII" - S.A.
  "COMPANIA COMPIDAS-MURES" - S.R.L.
  "CORA" - S.A.
  "IND-LOC-PRES-MURES" - S.A.
  "INDUSTRIE MICA ŞI PRESTAŢII" TIRGU MURES - S.A.
  "IRUMCO" - S.A.
  "MULŢI PREST" - S.A.
  "OFICIUL DE INFORMATICA" - S.A.
  "PROIECT" TIRGU MURES - S.A.
  "ŞCOALA PENTRU PREGĂTIREA CONDUCĂTORILOR DE AUTOVEHICULE AMATORI" - S.A.
  "SOCIETATEA COMERCIALĂ DE TRANSPORT ŞI REPARAŢII AUTO" - S.A.
  "STATIA DE UTILAJ ŞI TRANSPORT" MURES - S.A.
  Localitatea Tirnaveni
  "CAUPLAST" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Sighisoara
  "COMSIG" - S.A.
  "CONSIG" - S.A.
  "SIGMA" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Tirgu Mures
  "ANCONA" - S.A.
  "APCOM" -S.A.
  "EXTRA" - S.A.
  "FORTUNA" - S.A.
  "PRESTĂRI SERVICII ÎN CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII" - S.A.
  "ROMURI" - S.A.
  "TAXIMUR" - S.A.
  "TIME-COM" - S.A.
  "UNIC" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Ludus
  "CONCORDIA" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Reghin
  "CONSREG" - S.A.
  "DACIA" - S.A.
  "ULPIA" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Tirnaveni
  "COMIXT" - S.A.
  "CONTI" - S.A.
  JUDEŢUL NEAMT
  - Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Piatra-Neamt
  "BALTUR" - S.A.
  "COMMETEX" - S.A.
  "EDILPROIECT" - S.A.
  "INDPREST" - S.A. NEAMT
  "PLANTAVOREL" - S.A.
  "ŞCOALA DE SOFERI AMATORI" - S.A.
  "SEDPRES CEAHLAUL" - S.A.
  "URBANEX" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Piatra-Neamt
  "BISTRITA" - S.A.
  "CAPRIOARA" - S.A.
  "COZIA" - S.A.
  "FORTUNA" - S.A.
  "INDUSTRIAL SERVICE" - S.A.
  "INFAT"
  "ORION"
  "PETRODAVA" - S.A.
  "PIETRICICA" - S.A.
  "REPACO" - S.A.
  "TRANSPORT AUTO MARFA" PIATRA-NEAMT - S.A.
  "UNIC" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Roman
  "CARERO" - S.A.
  "CASA ROMASCANA" - S.A.
  "IMROM" - S.A.
  "METEX ROMAN" - S.A.
  "MOLDOVA" - S.A.
  "PIPS ROMAN" - S.A.
  "REPARAŢII ŞI PRESTĂRI CONSTRUCŢII" - S.A.
  "S.C. DE CONSTRUCŢII <<CONSROM>>" ROMAN - S.A.
  "SIRET" - S.A.
  "SOCIETATEA COMERCIALĂ PENTRU ALIMENTAŢIE PUBLICA"
  "TRANSPORT CĂLĂTORI ŞI MARFA"
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Tirgu-Neamt
  "CONCIA' - S.A.
  "S.C. PENTRU PRODUCEREA ŞI COMERCIALIZAREA ARTICOLELOR TEHNICE DIN CAUCIUC"
  "TRANSPROD" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Agapia
  "PLASTEX" AGAPIA - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Bodesti
  "CORALA" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Borlesti
  "PRIMAVARA" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Brusturi-Drăgăneşti
  "BIRUINTA" - S.A.
  "EVA" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Cracaoani
  "CERBUL" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Damuc
  "FIRICELUL" DAMUC - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Dobreni
  "BRADUL DOBRENI" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Dulcesti
  "CARMEN" DULCESTI - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Dumbrava Roşie
  "A.S.I.M.C.A." - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Gircina
  "BRADUL" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Grumazesti
  "ARISTIDE CARADJA" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Hangu
  "ALPIN" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Pastraveni
  "STELUTA" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Petricani
  "TRICOTEX" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Pipirig
  "TRICOMONTANA" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Poiana Teiului
  "MOLIDUL" POIANA TEIULUI - S.A.
  "ROMTEX" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Rediu
  "CONFEMET" REDIU - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Roznov
  "TRICOPLAST" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Savinesti
  "DOINA"
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Tamaseni
  "SIRETUL" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Tazlau
  "CAUCIUCUL" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Timisesti
  "DUMBRAVA" - S.A.
  "IZVORUL" - S.A.
  "MOLDOVA" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Tupilati
  "INA" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Viisoara
  "ELECTR-CORALA" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Vinatori-Neamt
  "CATRIREX" - S.A.
  "SERVICE" - S.A.
  "U.I.M." - S.A.
  JUDEŢUL OLT
  - Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Slatina
  "CONCAS" - S.A.
  "CRISAN" - S.A.
  "DIAMANT" - S.A.
  "HORTI COMPLEX" - S.A.
  "INSTALAŢII" - S.A.
  "OLT-PROIECT" - S.A.
  "OLTSEM" - S.A.
  "OLTUL" - S.A.
  "S.A.R.U.C.S." - S.A.
  "SCADT" - S.A.
  "SERENA" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Slatina
  "ALIMENTARA" - S.A.
  "ALTCOM" - S.A.
  "ASII VOLANULUI" - S.A.
  "BACHUS" - S.A.
  "CONSAT" - S.A.
  "OLTCONS" - S.A.
  "PRODUCŢIE ŞI PRESTĂRI SERVICII" - S.A.
  "RECONI" - S.A.
  "TRANS CAR OLT" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Bals
  "CHIMTEX" - S.A.
  "CONSTRUCŢII" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Caracal
  "CONSTRUCŢII" - S.A.
  "ROMCOM MIXT" - S.A.
  "ROMULA" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Corabia
  "CONSTRUCŢII" - S.A.
  "CORPRES" - S.A.
  "DANUBIUS" - S.A.
  "METALOTEX" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Drăgăneşti-Olt
  "CONSTRUCŢII" - S.A.
  "INDLOC" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Scornicesti
  "RENTIS" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Milcov
  "MATCONS" - S.A. SLATINA
  JUDEŢUL PRAHOVA
  - Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Cîmpina
  "EDILCONST" - S.A.
  "TRANS ORIZONT" - S.A.
  Localitatea Ploiesti
  "COMSERVICE" - S.A.
  "CONEX PRAHOVA" - S.A.
  "CONPREF" - S.A.
  "CONSPROIECT" - S.A.
  "CONSTIL" - S.A.
  "CONTI" - S.A.
  "CONVEST" - S.A.
  "INDUSTRIA MICA" PRAHOVA - S.A.
  "MERCUR" - S.A.
  "MONTIN" - S.A.
  "PREST. PAJ.SEM." - S.A.
  "TURIST" - S.A.
  "XENIA" - S.A.
  Localitatea Sinaia
  "BUCEGI SINAIA" - S.A.
  "COMSIN" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Ploiesti
  "AUTOTRANS TAXI MARFA" - S.A.
  "CIOCIRLIA" - S.A.
  "MECCAPLAST" - S.A.
  "MUNTENIA COMAL" - S.A.
  "OMNIA" - S.A.
  "PIEŢE ŞI OBOARE" - S.A.
  "ŞCOALA DE SOFERI AMATORI" PLOIESTI - S.A.
  "SOCIETATEA COMERCIALĂ DE CONSTRUCŢII REPARAŢII" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Baicoi
  "ASTRA COM" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Breaza
  "PRAHOVA COM" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Cîmpina
  "PALTINU" - S.A.
  "PIEŢE, TÎRGURI ŞI OBOARE" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Mizil
  "TERA" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Plopeni
  "ZORILE" - S.A.
  JUDEŢUL SATU MARE
  - Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Negresti-Oas
  "HIDROVOPS" - S.A.
  "OSANA" - S.A
  Localitatea Satu Mare
  "C+M" - S.A.
  "COMCAS" - S.A.
  "DELTA" - S.A.
  "MOBICOM" - S.A.
  "PRISMA" - S.A.
  "SAMPAJISTI SATU MARE" - S.A.
  "SIGMA PROIECT" - S.A.
  "SOFERUL AMATOR" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Satu Mare
  "ALIMENTARA" - S.A.
  "NORD TAXI" - S.A.
  "PHOENIX" - S.A.
  "SIMRA" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Carei
  "NORDCONSTRUCTII" - S.A.
  "NOVECOM" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Tarna Mare
  "FRASINUL" - S.A.
  JUDEŢUL SALAJ
  - Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Zalau
  "AUTOTRANS MARFA" - S.A.
  "CONSTRUCŢII-MONTAJ" - S.A.
  "MESES" - S.A.
  "MULTIPROD" - S.A.
  "PROCONSAL" - S.A.
  "SARMIS" - S.A.
  "ŞCOALA DE CONDUCATORI AUTO AMATORI" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Zalau
  "ALCOM" - S.A.
  "UNIVERSAL" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Cehu Silvaniei
  "TRANSILCOM" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Jibou
  "CONSOMES" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Simleu Silvaniei
  "CONSILVA" - S.A.
  "MINERVA" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Marca
  "BARCAU" - S.A.
  JUDEŢUL SIBIU
  - Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Agnita
  "BENZI ADEZIVE AGNITA" - S.A.
  Localitatea Medias
  "CONMED" - S.A.
  Localitatea Sibiu
  "COMTRAM" - S.A.
  "CONSTRUCŢII" - S.A.
  "FRIG-SERVICE" - S.A.
  "PAJIŞTI" - S.A.
  "PROIECT" - S.A.
  "SILVA" - S.A.
  "SIMAROSIB" - S.A.
  "SOCIETATEA COMERCIALĂ DE INDUSTRIE ŞI PRESTĂRI" - S.A.
  "SOFERUL AMATOR" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Medias
  "CIVITA COM" - S.A.
  "PRESTSAL" - S.A.
  "ŞCOALA DE SOFERI AMATORI" - S.A.
  "TRANSILVANIA-COM" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Sibiu
  "AL COMSIB" - S.A.
  "AROMA" - S.A.
  "COFETARUL" - S.A.
  "COMETEX" - S.A.
  "DOMENIUL PUBLIC" - S.A.
  "RESIB" - S.A.
  "SALUBRIS" - S.A.
  "STRĂZI ŞI PODURI" - S.A.
  "TAXISTAR" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Cisnadie
  "ALCOM" - S.A.
  "POSTAVARU" - S.A.
  "SALUBRITATE ZONE VERZI" - S.A.
  "TEXTILMET" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Copsa Mica
  "MERCUR" - S.A.
  JUDEŢUL SUCEAVA
  - Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Cîmpulung Moldovenesc
  "CONFORT" - S.A.
  Localitatea Falticeni
  "MIC IND MINTEX" - S.A.
  Localitatea Galanesti
  "PRODMIXT" - S.A.
  Localitatea Gura Humorului
  "STEJARUL" - S.A.
  Localitatea Radauti
  "AGROINDUSTRIALA" - S.A.
  Localitatea Suceava
  "CASTOR" - S.A.
  "COLORTEX" - S.A.
  "COMBUSTIBILI ŞI MATERIALE DE CONSTRUCŢII" - S.A.
  "COMSERVICE" - S.A.
  "COMSUTEXIN" - S.A.
  "CRAI NOU" - S.A.
  "INSTCOMP" - S.A.
  "MIC-IND." - S.A.
  "PRESCON" - S.A.
  "PROIECT BUCOVINA" - S.A.
  "SAGRA" - S.A.
  "TRANSLOC" - S.A.
  "UTIL" - S.A.
  Localitatea Vatra Dornei
  "PRODUCŢIE ŞI PRESTĂRI SERVICII VATRA DORNEI" - S.A.
  "START" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Suceava
  "CETATEA" - S.A.
  "COMALIMENT" - S.A.
  "COMETEX" - S.A.
  "PRESTĂRI CONSTRUCŢII" - S.A.
  "VOLANUL" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Cîmpulung Moldovenesc
  "CANTINA RESTAURANT FAMILIAL" - S.A.
  "PIETRELE DOAMNEI" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Falticeni
  "ELBI" - S.A.
  "NADA FLORILOR" - S.A.
  "PREST SERVICE" - S.R.L.
  "SOCIETATEA COMERCIALĂ DE PRODUCŢIE ŞI PRESTĂRI SERVICII" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Gura Humorului
  "HUMOREANCA" - S.A.
  "HUMORUL" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Radauti
  "GAMACON" - S.A.
  "LOC-IND" - S.A.
  "OBCINA" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Siret
  "INDUSTRIA MIXTĂ" - S.R.L.
  "RECON SIRET" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Vatra Dornei
  "BICON" - S.A.
  "DORNACOM" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Brodina
  "VALEA BRODINEI" - S.R.L.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Brosteni
  "PRODUCŢIE ŞI PRESTĂRI SERVICII" - S.R.L.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Cirlibaba
  "PRESTĂRI SERVICII" - S.R.L.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Cornu Luncii
  "PRODUCŢIE ŞI PRESTĂRI SERVICII" - S.R.L.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Dorna Candrenilor
  "PRESTLEMN" - S.R.L.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Iacobeni
  "PRESTĂRI SERVICII" - S.R.L.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Malini
  "MALINI" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Marginea
  "PRODUCŢIE ŞI PRESTĂRI SERVICII" MARGINEA - S.R.L.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Moldovita
  "INDUSTRIA MICA" - S.R.L.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Risca
  "MOLIDUL ALB" RISCA - S.R.L.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Sadova
  "MUNCELUL" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Satu Mare
  "FLOARE DE COLT" - S.R.L.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Scheia
  "PRESTĂRI SERVICII" SCHEIA - S.R.L.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Slatina
  "PRESTĂRI SERVICII" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Straja
  "BRODERIA" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Vicovu de Sus
  "PRESTĂRI SERVICII" VICOVU DE SUS - S.A.
  JUDEŢUL TELEORMAN
  - Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Alexandria
  "EDITURA TELEORMANUL LIBER" - S.A.
  "LEGVATEL" - S.A.
  "SCAPIS" - S.A.
  "ŞCOALA DE SOFERI AMATORI" - S.A.
  "SIMPAS" - S.A.
  "TELEORMANUL" - S.A.
  "LOTSEM" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Alexandria
  "ALEX TELL" - S.A.
  "COMALEX" - S.A.
  "CRINUL" - S.A.
  "MODUL PROIECT" - S.A.
  "PRIMA" - S.A.
  "SIMCA" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Turnu Magurele
  "CONLOC" - S.A.
  "DACIA" - S.A.
  "TURRIS" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Rosiori de Vede
  "ANTREPRENORUL" - S.A.
  "COMIXT" - S.A.
  "COMPLEX" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Videle
  "CIM" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Zimnicea
  "DONARIS" - S.A.
  "ZIMCON" - S.A.
  JUDEŢUL TIMIS
  - Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Calacea-Băi
  "AQVA" - S.A. CALACEA
  Localitatea Deta
  "MODERN" - S.A.
  Localitatea Jimbolia
  "MERCUR" - S.A.
  Localitatea Lugoj
  "CALIPSO" - S.A.
  "LUCOM" - S.A.
  Localitatea Sinnicolau Mare
  "SINNICLOSANA" - S.A.
  Localitatea Timişoara
  "ALCOM" - S.A. TIMIS
  "BANAT TRANSPORT" - S.A.
  "BEGA" - S.A.
  "CONFORT" - S.A.
  "CONSERVICE" - S.A.
  "CONSTRUCTIM" - S.A.
  "GASTROTIM" - S.A.
  "GETAX" - S.A.
  "IPROTIM" - S.A.
  "METACOM" - S.A.
  "METCONS 7" - S.A.
  "METROPOL" - S.A.
  "O.J.C.V.L." TIMIS - S.A.
  "PRIMA CONSTRUCT" - S.A.
  "ROZETE" - S.A.
  "ŞCOALA DE SOFERI AMATORI" - S.A.
  "SEMTIM" - S.A. TIMIS
  "TEXTINC" - S.A.
  "TIMCON" - S.A.
  "TIMLEMET" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Lugoj
  "CIPS" - S.A.
  "COMPREST" - S.A.
  "EDILCO" - S.A.
  "URBAN" - S.A.
  "WITEXT" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Timişoara
  "RECON" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Faget
  "MIXTĂ" - S.A.
  "ROMBEGA" - S.A.
  JUDEŢUL TULCEA
  - Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Chilia Veche
  "AGRODELTA CHILIA VECHE" - S.A.
  "PISCICOLĂ" - S.A.
  Localitatea Isaccea
  "PISCICOLĂ" - S.A.
  Localitatea Jurilovca
  "PISCICOLĂ" JURILOVCA - S.A.
  Localitatea Macin
  "PISCICOLĂ" MACIN - S.A.
  Localitatea Mila 23
  "PISCICOLĂ" - S.A.
  Localitatea Murighiol
  "PISCICOLĂ" MURIGHIOL - S.A.
  Localitatea Pardina
  "AGRODELTA" PARDINA - S.A.
  Localitatea Sarinasuf
  "AGRODELTA" SARINASUF - S.A.
  Localitatea Sfîntu Gheorghe
  "PISCICOLĂ" SFÎNTU GHEORGHE - S.A.
  Localitatea Sireasa
  "AGRODELTA" SIREASA - S.A.
  Localitatea Sulina
  "COM-MIXT" - S.A.
  "MAREA NEAGRA" - S.A.
  "PISCICOLĂ SULINA" - S.A.
  Localitatea Tatanir
  "AGRODELTA" TATANIR - S.A.
  Localitatea Tulcea
  "ALIMENTCOM" TULCEA - S.A.
  "AUTOBASCULANTA" - S.A.
  "CIFMEX" - S.A.
  "CIMONT" - S.A.
  "COMPAC" - S.A.
  "COMPREF" - S.A.
  "DANSIM" - S.A.
  "DANUBIUS" - S.A.
  "DELTA CONS" - S.A.
  "DELTA SISTEM" - S.A.
  "DIANA" - S.A.
  "DONARIS" - S.A.
  "ECODELTA" - S.A.
  "EUROPOLIS" - S.A.
  "ION CREANGA" - S.A.
  "LIBRIS" - S.A.
  "MERCUR" - S.A.
  "METALICĂ" - S.A.
  "METEX" - S.A.
  "MICRO-INFAT" - S.A.
  "MOBILA" - S.A.
  "MODERN PROIECT" - S.A.
  "MORARIT" - S.A.
  "PANAIT CERNA" - S.A.
  "PELICAN" - S.A.
  "PESCARUSUL" - S.A.
  "PISCICOLĂ" TULCEA - S.A.
  "SCUT" - S.A.
  "SIAJ" - S.A.
  "SILVODELTA" TULCEA - S.A.
  "STAR SERVICE" - S.A.
  "STARPROIECT" - S.A.
  "STUDII TOPO" - S.A.
  "TRANSNAV" - S.A.
  "TRIUMF" - S.A.
  "UGIRA" - S.A.
  "UNION" - S.A.
  "UTILAJ COM" - S.A.
  "VENUS" - S.A.
  "VOLANUL" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Tulcea
  "ASCENSORUL" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Babadag
  "CLIP" BABADAG - S.A.
  "MIMP" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Macin
  "DANUBIU" - S.A.
  JUDEŢUL VASLUI
  - Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Vaslui
  "PASTORALA" - S.A.
  "PROD PREST" - S.A.
  "PROVAS" - S.A.
  "VOLANUL" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Birlad
  "CONSINT" - S.A.
  "LIBERTATEA" - S.A.
  "MERCUR" - S.A.
  "PALODA" - S.A.
  "PIPS" - S.A.
  "PLAICOM" S.A.
  "TRANSMARF" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Vaslui
  "CONPREST" - S.R.L.
  "COREVAS" - S.A.
  "ERUT" - S.A.
  "FORTUNA" - S.A.
  "HERMES" - S.A.
  "IPIC" - S.A.
  "MOLDOVA" - S.A.
  "ŞANTIER INSTALAŢII" - S.A.
  "SCIR" - S.A.
  "SERVTRANS" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Husi
  "DOBRINA" - S.A.
  "OLIMP" - S.A.
  "PRODIVEX" - S.A.
  "RECON" - S.A.
  "TRANSLOC" - S.A. VASLUI
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Negresti
  "ŞANTIER CONSTRUCŢII REPARAŢII" - S.A.
  JUDEŢUL VILCEA
  - Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Balcesti
  "MOBIL" - S.A.
  Localitatea Calimanesti
  "MERCUR" - S.A.
  Localitatea Dragasani
  "SCAND" - S.A.
  "SCIM" DRAGASANI - S.A.
  Localitatea Horezu
  "NAVA" - S.A.
  Localitatea Rimnicu Vilcea
  "AUTOSERVIL" - S.A.
  "BARRECO" - S.A.
  "IMPREST" - S.A.
  "IPCOMFRIG" - S.A.
  "LOC-IND" - S.A.
  "PREFACON" - S.A.
  "PROIECT" VILCEA - S.A.
  "SACO" - S.A.
  "SETRUVIL" - S.A.
  "SOCOM" - S.A.
  "TRANSCOMAR" - S.A. VILCEA
  "UNIVERS" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Rimnicu Vilcea
  "ŞCOALA DE SOFERI AMATORI" RIMNICU VILCEA - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Baile Olanesti
  "COMANCA" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Dragasani
  "CONFETIN" - S.A.
  "SACIM" - S.A.
  "STAMC" - S.A.
  JUDEŢUL VRANCEA
  - Sub autoritatea consiliului judeţean
  Localitatea Focsani
  "METEX" - S.A.
  "PALCOM" - S.A.
  "UNIVERSAL TRANSPORT" - S.A.
  "VRANCEA PROIECT" - S.A.
  Localitatea Panciu
  "PAJISTEA VRANCEA" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Focsani
  "AUTO MOTO" - S.A.
  "DIVERSIS" - S.A.
  "EXPO-ART" - S.A.
  "MOBILA ŞI TAPITERIE" - S.A.
  "PRESTCOM" - S.A.
  "TAXI" - S.A.
  "UNIREA" - S.A.
  "VESTIRO" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Adjud
  "MIXTCOM" - S.A.
  MUNICIPIUL BUCUREŞTI ŞI SECTORUL AGRICOL ILFOV
  - Sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Bucureşti
  Localitatea Bucureşti
  "A.B.C." - S.A.
  "ACM 4" - S.A.
  "ADMINISTRARE CAZARE CANTINE" - S.A.
  "AGREMENT" - S.A.
  "AGREMIN" - S.A.
  "ALLEGRO MAXI-TAXI" - S.A.
  "ALUNIS" - S.A.
  "ANTECO" - S.A.
  "APOLODOR" - S.A.
  "APROCONSTRUCT" - S.A.
  "APROMATCO" - S.A.
  "ASCENSORUL" - S.A.
  "ASTRAL" - S.A.
  "BERCENI" - S.A.
  "BUJORENI" - S.A.
  "CARGO TRANS" - S.A.
  "CENTRUL ISTORIC" - S.A.
  "CINOR" - S.A.
  "CISMIGIU" - S.A.
  "COLENTINA" - S.A (reparaţii şi construcţii)
  "COMETAL" - S.A. BRAGADIRU
  "COMNORD" - S.A.
  "CONCORDIA ALIM. 4" - S.A.
  "CONINTEX" - S.A.
  "CONPRECIV" - S.A.
  "CONREP" - S.A.
  "CONSAL" - S.A.
  "COREX COMP" - S.A.
  "COTROCENI" - S.A.
  "CRISI COM" - S.A.
  "CRIZANTEMA COM" - S.A.
  "CULTURA NAŢIONALA" - S.A.
  "DELFINCOM" - S.A.
  "DELICIA COM" - S.A.
  "DIHAM" - S.A.
  "FOISOR" - S.A.
  "FRAGA" - S.A.
  "GENERAL CONSTRUCT" - S.A.
  "GENERALCOM" - S.A.
  "GETAX" BUCUREŞTI - S.A.
  "GRAND" - S.A.
  "HERASTRAU NORD" - S.A.
  "HORTICOLA 1 MAI" - S.A.
  "ICOM" - S.A.
  "IMSA"- S.A.
  "LABORATORUL DE CONSTRUCŢII" BUCUREŞTI - S.A.
  "LIPSCA" - S.A.
  "LUJERUL" - S.A.
  "METEOR" - S.A.
  "MINERVA" - S.A.
  "MIORITA" - S.A.
  "MOBITEX" - S.A.
  "MONOLIT" - S.A.
  "NEGRENI" - S.A.
  "NUFARUL" - S.A.
  "OLIMP-PALATUL SPORTURILOR ŞI CULTURII" - S.A.
  "OPTIMEX" - S.A.
  "ORIZONT" - S.A.
  "OVIDIU" - S.A.
  "PANDURI" - S.A
  "PANTELIMON" - S.A.
  "PRACTIC" - S.A.
  "PRESTĂRI SERVICII" - S.A.
  "PRIMCOM" - S.A.
  "PRINCIAR 90" - S.A.
  "PROCAS" S.A.
  "PROIECT" BUCUREŞTI - S.A.
  "RECOROM DOROBANTI" - S.A.
  "ROM VIAL" - S.A.
  "ROMBETON" - S.A.
  "ROMCONFORT" - S.A.
  "S.C.T. COLENTINA" - S.A.
  "S.C.U.T" - S.A.
  "S.O.C.E.D." - S.A.
  "SATURN" - S.A.
  "ŞCOALA DE SOFERI AMATORI" - S.A.
  "SERE VITAN BIRZESTI" - S.A.
  "SOCIETATEA DE CONSTRUCŢII GENERALE PAJURA" - S.A.
  "SOCIETATEA DE UTILAJ TRANSPORT AZUGA" - S.A.
  "SOCOR" - S.A.
  "SOPREX IMI" - S.A.
  "SPSA" - S.A.
  "STAL" - S.A.
  "STAR" - S.A.
  "TAXI COBALCESCU" - S.A.
  "TAXI GLUCOZA" - S.A.
  "TAXI SERVICE TITAN" - S.A.
  "TITAN A.L." - S.A.
  "TRANS-ALEXANDRIA" - S.A.
  "TROCADERO" - S.A.
  "UNITRANS" - S.A.
  "UNIVERSAL" - S.A.
  "VEST" - S.A.
  "VULTURUL DE MARE" - S.A.
  "ZMEURA" - S.A.
  - Sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Buftea
  "COMMIXT" - S.A.
  ------------