HOTĂRÂRE nr. 1 din 5 ianuarie 2006 (*actualizată*)
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu
(actualizată până la data de 10 noiembrie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 18 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.989/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu şi a structurii organizatorice a acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.155 din 7 decembrie 2004, cu modificările ulterioare.


  PRIM-MINISTRU

  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,

  Sulfina Barbu

  Ministrul finanţelor publice,

  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

  Bucureşti, 5 ianuarie 2006.
  Nr. 1.

  Anexă

  REGULAMENT 05/01/2006

  -------