RECTIFICARE nr. 2 din 17 iulie 2020referitoare la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 2/2020
EMITENT
  • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 30 iulie 2020
    La Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 2/2020 privind aprobarea Metodologiei depunerii dosarelor de candidatură și a listelor de susținători la alegerile locale din anul 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 17 iulie 2020, se face următoarea rectificare:– în anexa nr. 1 la metodologie, la nota de subsol ^1, în loc de: „^1 Se înscrie, după caz, sintagma «primarului», «consiliului local», «consiliului județean», «președintelui consiliului județean» însoțită de rangul și denumirea unității administrativ-teritoriale; în cazul municipiului București se va înscrie «consiliului local al sectorului ....», «Consiliului General al Municipiului București», «primarului sectorului …» sau «primarului general al municipiului București», după caz.“ se va citi: „^1 Se înscrie, după caz, sintagma «consiliului local», «consiliului județean» însoțită de rangul și denumirea unității administrativ-teritoriale; în cazul municipiului București se va înscrie «consiliului local al sectorului ....», «Consiliului General al Municipiului București», după caz.“
    ----