ORDIN nr. 3.245/1.805/2020privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII Nr. 3.245 din 19 octombrie 2020
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.805 din 21 octombrie 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 986 din 26 octombrie 2020
  Văzând Referatul de aprobare nr. 6.929 din 19.10.2020 al Ministerului Culturii și nr. N.T. 10.657 din 21.10.2020 al Ministerului Sănătății,
  având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) și art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare,
  ținând cont de prevederile art. 1 pct. 5, 6 și 7 din Măsurile pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
  în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul culturii și ministrul sănătății emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Instituțiile publice și operatorii economici care derulează activități în sectorul cultural creativ vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Regimul contravențional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin este cel stabilit la art. 65 lit. h), art. 66 și art. 67 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 4

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului culturii și al ministrului sănătății nr. 3.142/1.495/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 801 din 1 septembrie 2020, cu modificările ulterioare.


  Articolul 5

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul culturii,
  Bogdan Gheorghiu
  p. Ministrul sănătății,
  Romică-Andrei Baciu,
  secretar de stat


  ANEXĂ

  MĂSURI
  pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării
  activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii