DECRET nr. 31 din 5 februarie 1983
privind trecerea Institutului central de cercetare, proiectare şi directivare în construcţii din subordinea Consiliului de Miniştri în subordinea Ministerului Construcţiilor Industriale
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 8 din 5 februarie 1983  Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:

  Articolul 1

  Pe data prezentului decret Institutul central de cercetare, proiectare şi directivare în construcţii trece din subordinea Consiliului de Miniştri în subordinea Ministerului Construcţiilor Industrile.


  Articolul 2

  Institutul de proiectari pentru construcţii industriale din subordinea Ministerului Construcţiilor Industriale şi Institutul de cercetare şi proiectare pentru aparataj de instalaţii şi utilaje pentru construcţii din subordinea Centralei de mecanizare pentru construcţii industriale din cadrul Ministerului Construcţiilor Industriale trec în subordinea Institutului central de cercetare, proiectare şi directivare în construcţii.


  Articolul 3

  Directorul general al Institutului central de cercetare, proiectare şi directivare în construcţii este membru în Consiliul de conducere al Ministerului Construcţiilor Industriale şi în biroul executiv al acestuia.
  NICOLAE CEAUŞESCU
  Preşedintele
  Republicii Socialiste România
  ────────────────