ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 26 iunie 2013
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013  Luând în considerare interesul autorităţilor contractante de lărgire a pieţii şi pentru asigurarea unor preţuri competitive la produsele lactate şi de panificaţie achiziţionate în cadrul programului instituit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
  ţinând seama de termenele foarte lungi în care autoritatea contractantă şi candidaţii/ofertanţii trebuie să parcurgă etapele succesive pentru angajarea în contractul de achiziţie publică, iar procedura aplicată pentru atribuirea contractelor trebuie încheiată până la data de 1 septembrie 2013,
  având în vedere faptul că în lipsa unei reglementări imediate s-ar ajunge la aplicarea deficitară a programului privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevi şi preşcolari,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul UNIC

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 26 august 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. La articolul 1, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
  "(4) Diversificarea programului cu produse derivate din produsul de bază lapte nu va depăşi limita maximă de 33%. Produsele lactate derivate sunt următoarele: iaurt simplu, lapte bătut, sana sau chefir, care îndeplinesc cerinţele specificate în art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 657/2008 al Comisiei din 10 iulie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea laptelui şi a anumitor produse lactate elevilor din instituţiile şcolare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European."
  2. La articolul 4, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) Pentru obţinerea unor preţuri cât mai competitive, autorităţile contractante pot opta pentru atribuirea contractului de achiziţie pentru întregul pachet sau distinct, pentru produsul lactat sau pentru produsul de panificaţie, faza finală a procedurii de atribuire fiind organizată în mod obligatoriu prin licitaţie electronică."
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale şi
  administraţiei publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Daniel Constantin
  Ministrul educaţiei naţionale,
  Remus Pricopie
  Ministrul delegat pentru învăţământ superior,
  cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,
  Mihnea Cosmin Costoiu
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanţelor publice,
  Daniel Chiţoiu
  p. Ministrul delegat pentru buget,
  Enache Jiru,
  secretar de stat
  Bucureşti, 26 iunie 2013.
  Nr. 67.
  -----