ORDIN nr. 3.381 din 5 martie 2010
privind completarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
 • Nr. 143 din 17 februarie 2010
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • Nr. 3.381 din 5 martie 2010
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 17 martie 2010  Având în vedere:
  - Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
  - Hotărârea Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
  - Hotărârea Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepţia generală a informatizării în România;
  - Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 35/3.112/2004 privind aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare,
  în baza prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 21 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2010,
  ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale şi ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emit următorul ordin:

  Articolul I

  Se aprobă completarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 35/3.112/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 4 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii,
  familiei şi protecţiei sociale,
  Mihai Constantin Şeitan
  Ministrul educaţiei, cercetării,
  tineretului şi sportului,
  Daniel Petru Funeriu


  Anexa
  Completarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza
  programe finalizate cu certificate de calificare
  I. Tabelul nr. 2 se completează după cum urmează:
  - După poziţia 8 se introduce o nouă poziţie, poziţia 9, cu următorul cuprins:
  "9 4231 Funcţionari în servicii publice comunitare 4231.2.1. Expert local pe problemele romilor"

  II. Tabelul nr. 3 se completează după cum urmează:
  - La poziţia 7, în coloanele a 3-a şi a 4-a se introduce codul 5132.2.1, respectiv calificarea "infirmieră".
  III. Tabelul nr. 6 se completează după cum urmează:
  1. La poziţia 26, în coloanele a 6-a şi a 7-a se introduc codul 8232.2.1, respectiv calificarea "operator la prelucrarea maselor plastice termoreactive", şi codul 8232.2.2, respectiv calificarea "operator la prelucrarea maselor plastice termoplastice".
  2. La poziţia 54, în coloanele a 6-a şi a 7-a se introduce codul 8332.2.2, respectiv calificarea "maşinist la maşini pentru terasamente".
  __________