ORDIN nr. 62 din 18 mai 2017privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 26 mai 2017

  Văzând Referatul de aprobare nr. 1.043 din 8.03.2017, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
  având în vedere prevederile art. 10 lit. b), precum şi ale art. 48 alin. (5) şi (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 3 alin. (3) şi art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

  preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:


  Articolul I

  Anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 şi 611 bis din 18 august 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La litera A, după punctul 113 se introduc două noi puncte, punctele 113a şi 113b, cu următorul cuprins:
  ┌─────┬─────────────────────────┬─────────┬───────────┬──────────┐
  │Nr. │ Denumire analiză/Test │Tip probă│Metoda/ │Tarif lei/│
  │crt. │ │ │Tehnica de │analiză/ │
  │ │ │ │laborator/ │examen/ │
  │ │ │ │Referenţial│operaţiune│
  │ │ │ │de metodă │ │
  ├─────┼─────────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
  │"113a│Detecţia anticorpilor │Ser │ELISA │ 19 │
  │ │antivirus Schmallenberg │sanguin, │ │ │
  │ │prin tehnica │plasmă │ │ │
  │ │imunoenzimatică indirectă│ │ │ │
  │ │(ELISA) SCREENING │ │ │ │
  ├─────┼─────────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
  │113b │Detecţia anticorpilor │Ser │ELISA │ 24" │
  │ │antivirus Schmallenberg │sanguin, │ │ │
  │ │prin tehnica │plasmă │ │ │
  │ │imunoenzimatică indirectă│ │ │ │
  │ │(ELISA) CONFIRMARE │ │ │ │
  └─────┴─────────────────────────┴─────────┴───────────┴──────────┘
  2. La litera A, după punctul 161 se introduce un nou punct, punctul 161a, cu următorul cuprins:
  ┌─────┬─────────────────────────┬─────────┬───────────┬──────────┐
  │Nr. │ Denumire analiză/Test │Tip probă│Metoda/ │Tarif lei/│
  │crt. │ │ │Tehnica de │analiză/ │
  │ │ │ │laborator/ │examen/ │
  │ │ │ │Referenţial│operaţiune│
  │ │ │ │de metodă │ │
  ├─────┼─────────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
  │"161a│Identificarea genomului │Sânge pe │Real Time │ 167" │
  │ │virusului Schmallenberg │EDTA │RT-PCR │ │
  │ │prin Real Time RT-PCR │ │ │ │
  └─────┴─────────────────────────┴─────────┴───────────┴──────────┘
  3. La litera C, punctele 210 şi 211 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  ┌─────┬─────────────────────────────┬─────────┐
  │Nr. │ Denumire analiză/examen/ │Tarif/Lei│
  │crt. │ operaţiune/produs │ │
  ├─────┼─────────────────────────────┼─────────┤
  │"210 │Determinarea activităţii │ 1.024│
  │ │bactericide (faza 2, etapa 1)│ │
  │ │a produselor dezinfectante │ │
  ├─────┼─────────────────────────────┼─────────┤
  │ 211 │Determinarea activităţii │ 790"│
  │ │fungicide (faza 2, etapa 1) a│ │
  │ │produselor dezinfectante*) │ │
  └─────┴─────────────────────────────┴─────────┘
  4. La litera C, după punctul 211 se introduce un nou punct, punctul 211a, cu următorul cuprins:
  ┌─────┬─────────────────────────────┬─────────┐
  │Nr. │ Denumire analiză/examen/ │Tarif/Lei│
  │crt. │ operaţiune/produs │ │
  ├─────┼─────────────────────────────┼─────────┤
  │"211a│Determinarea activităţii │ 633"│
  │ │sporicide a produselor │ │
  │ │dezinfectante │ │
  └─────┴─────────────────────────────┴─────────┘
  5. La litera C, punctele 268, 273 şi 276 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  ┌─────┬─────────────────────────────┬─────────┐
  │Nr. │ Denumire analiză/examen/ │Tarif/Lei│
  │crt. │ operaţiune/produs │ │
  ├─────┼─────────────────────────────┼─────────┤
  │"268 │Notificarea consolidată**) în│ 594│
  │ │vederea completării │ │
  │ │documentaţiilor tehnice │ │
  │ │pentru produsele aflate în │ │
  │ │procedura de autorizare sau │ │
  │ │de reautorizare prin │ │
  │ │procedura naţională │ │
  ├─────┴─────────────────────────────┴─────────┤
  │.............................................│
  ├─────┬─────────────────────────────┬─────────┤
  │ 273 │Notificare**) în vederea │ │
  │ │completării documentaţiei │ │
  │ │tehnice a produsului biocid │ 412│
  ├─────┴─────────────────────────────┴─────────┤
  │.............................................│
  ├─────┬─────────────────────────────┬─────────┤
  │ 276 │Verificarea efectului │ 2.962"│
  │ │bactericid şi fungicid pe │ │
  │ │test obiecte (faza 2, etapa │ │
  │ │2) a produselor │ │
  │ │dezinfectante***) │ │
  └─────┴─────────────────────────────┴─────────┘
  6. La litera C, nota de subsol numerotată *) se renumerotează **).7. La litera C, înainte de nota de subsol renumerotată **) se introduce o nouă notă, nota de subsol *), cu următorul cuprins:
  *) Eficacitatea levuricidă va fi tarifată cu 50% din valoare.
  8. La litera C, după nota de subsol renumerotată **) se introduce o nouă notă, nota de subsol ***), cu următorul cuprins:
  ***) Valoarea este atribuită pentru un set complet de teste (efect bactericid pe suprafeţe poroase şi nonporoase şi efect fungicid pe suprafeţe nonporoase). Eficacitatea bactericidă pe suprafeţe poroase şi nonporoase va fi tarifată cu 80% din valoare. Eficacitatea bactericidă pe suprafeţe nonporoase va fi tarifată cu 40% din valoare. Eficacitatea fungicidă va fi tarifată cu 20% din valoare. Eficacitatea levuricidă va fi tarifată cu 10% din valoare.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare
  Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
  Geronimo Răducu Brănescu

  Bucureşti, 18 mai 2017.
  Nr. 62.
  -----