DECRET nr. 333 din 20 august 1953
cu privire la Imnul de Stat al Republicii Populare Române
EMITENT
 • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 28 din 30 august 1953  Prezidiul Marii Adunări Naţionale a Republicii Populare Române, decretează:

  Articolul 1

  Aproba Imnul de Stat al Republicii Populare Române cu textul şi muzica anexată.


  Articolul 2

  Armonizari şi aranjamente muzicale pe tema Imnului de Stat al Republicii Populare Române se vor putea face numai cu aprobarea Consiliului de Miniştri.


  Articolul 3

  Imnul de Stat al Republicii Populare Române intră în vigoare în ziua de 23 August 1953.
  Preşedintele Prezidiului Marii Adunări Naţionale,
  PETRU GROZA
  Secretarul Prezidiului Marii Adunări Naţionale,
  GH. MARUSSI
  -------