ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 160 din 20 noiembrie 2002
privind suspendarea aplicării unor dispoziţii din Legea cetateniei române nr. 21/1991
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 25 noiembrie 2002  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul UNIC

  Aplicarea prevederilor art. 10 alin. 2 şi ale art. 36 alin. 2 din Legea cetateniei române nr. 21/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 68/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 18 iunie 2002 şi aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 542/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 4 octombrie 2002, se suspenda pe o perioadă de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ──────────────
  Ministrul justiţiei,
  Rodica Mihaela Stanoiu
  p. Ministru de interne,
  Pavel Abraham,
  secretar de stat
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Cristian Diaconescu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 20 noiembrie 2002.
  Nr. 160.
  ────────────────