LEGE Nr. 102 din 12 noiembrie 1994
pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 58/1993 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantarii unor credite externe, precum şi a contractării unor împrumuturi de stat
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 321 din 18 noiembrie 1994  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă următoarele ordonate ale Guvernului emise în temeiul art. 1 lit. d) şi e) din Legea nr. 58/1993 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantarii unor credite externe, precum şi a contractării unor împrumuturi de stat:
  - Ordonanţa Guvernului nr. 9 din 4 august 1993 privind taxele de eliberare a deciziilor de autorizare în domeniul audiovizualului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 23 august 1993;
  - Ordonanţa Guvernului nr. 10 din 4 august 1993 privind actualizarea, în funcţie de rata inflaţiei, a unor taxe stabilite în sume fixe pentru serviciile prestate în favoarea unor persoane fizice şi juridice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 23 august 1993;
  - Ordonanţa Guvernului nr. 13 din 4 august 1993 privind modificarea cuantumului taxei de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor din alte tari care studiază pe cont propriu în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 23 august 1993;
  - Ordonanţa Guvernului nr. 14 din 4 august 1993 privind actualizarea taxei de studiu în învăţământul superior de stat începând cu anul universitar 1993/ 1994 pentru studenţii admişi peste planul de şcolarizare aprobat prin hotărâre a Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 23 august 1993;
  - Ordonanţa Guvernului nr. 16 din 9 august 1993 privind taxele pentru acordarea licenţelor în vederea practicării jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 25 august 1993;
  - Ordonanţa Guvernului nr. 22 din 25 august 1993 privind scutirea de plată a impozitului pe veniturile realizate de consultanţii străini pentru activitatea desfăşurată în România, în cadrul unor acorduri internaţionale guvernamentale sau neguvernamentale de finanţare gratuita, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 30 august 1993;
  - Ordonanţa Guvernului nr. 26 din 28 august 1993 privind Tariful vamal de import al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 31 august 1993, cu următoarele modificări:
  a) La articolul 5 se introduce un nou alineat, care va avea următorul cuprins:
  "De asemenea, sunt scutite de plată taxelor vamale bunurile de import provenite sau finanţate direct din ajutoare, împrumuturi nerambursabile, precum şi din programe de cooperare ştiinţifică şi tehnica, acordate României de guverne străine, de organisme internaţionale şi de organizaţii nonprofit şi de caritate, destinate unor activităţi nonprofit."
  b) Articolul 8 ultimul alineat va avea următorul cuprins:
  "Dacă valoarea în vama a mărfurilor importate nu poate fi stabilită pe baza valorii de tranzacţie, aceasta se determina pe baza prevederilor art. 2, 3, 4, 5, 6, 7 din Acordul privind aplicarea art. VII din Acordul general pentru tarife şi comerţ. În acest caz, cuantumul cheltuielilor menţionate în prezentul articol se calculează potrivit tarifelor practicate în mod obişnuit pentru astfel de cheltuieli."
  c) Articolul 9 va avea următorul cuprins:
  "Art. 9. - Transformarea în lei a preţurilor şi a cheltuielilor exprimate în valută se face la cursul de schimb stabilit şi comunicat de Banca Naţionala a României, în fiecare joi. Acest curs se utilizează pe toată durata saptaminii următoare pentru determinarea valorii în vama a mărfurilor importate, ale căror declaraţii vamale se înregistrează în cursul saptaminii respective."
  d) Anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:
      "ANEXA 1

                 LISTA
  poziţiilor tarifare exceptate de la plata taxelor vamale
    Nr. crt.Poziţia tarifarăDenumirea produsului
    123
    1.0401.30.19Lapte şi smântână, neconcentrate, fără adaos de zahăr sau alţi îndulcitori, cu un conţinut de grăsimi de peste 6%, dar care să nu depăşească 21% din greutate, în ambalaje directe, cu un conţinut net care să depăşească 2 l.
    2.0810.40.30Fructe din specia Vaccinium myrtillus
    3.1211.10.00Rădăcini de lemn dulce
    4.1212.20.00Alge
    5.1301.20.00Gumă arabică
    6.1301.90.90Gume, răşini, gume-răşini şi balsamuri naturale, altele decât cele de la poz. 1301.10.00 - 1301.90.10
    7.1302.11.00Opium
    8.1302.19.91Seve şi extracte vegetale medicale, altele decât cele de la poz. 1302.11.00 - 1302.19.30
    9.1302.31.00Agar-agar
    10.1505.90.00Usuc (cu excepţia celui neprelucrat) şi substanţe grase derivate din acesta, inclusiv lanolină
    11.1519.19.90Acizi graşi monocarboxilici industriali şi uleiuri acide de rafinare, altele decât cele de la poz. 1519.11.00 - 1519.19.30
    12.1519.20.00Alcooli graşi industriali
    13.1520.90.00Glicerină, alta decât cea de la poz. 1520.10.00, inclusiv glicerina sintetică
    14.1521.90.99Ceruri de albine sau de alte insecte, chiar rafinate sau colorate, cu excepţia celor brute de la poz. 1521.90.91
    15.1702.10.10Lactoză şi sirop de lactoză care conţine în stare uscată 99% sau mai mult din greutatea produsului pur
    16.1702.50.00Fructoză pură din punct de vedere chimic
    17.2510.10.00Fosfaţi de calciu naturali, fosfaţi aluminocalcici naturali şi cretă fosfatată, nemăcinate
    18.2510.20.00Fosfaţi de calciu naturali, fosfaţi aluminocalcici naturali şi cretă fosfatată, măcinate
    19.2526.20.00Steatită naturală, chiar degroşată sau simplu debitată cu ferăstrăul sau prin alte procedee, în blocuri sau plăci de formă pătrată sau dreptunghiulară şi talc, concasate sau pulverizate
    20.2606.00.00Minereuri şi concentrate de aluminiu
    21.2709.00.90Uleiuri petroliere şi uleiuri obţinute din minerale bituminoase (ţiţei), cu excepţia condensatului de gaz natural de la poz. 2709.00.10
    22.2710.00.74Păcură destinată altor utilizări decât cele de la poz. 2710.00.71 - 2710.00.72, cu un conţinut de sulf care să nu depăşească 1% din greutate
    23.2710.00.76Păcură destinată altor utilizări decât cele de la poz. 2710.00.71 - 2710.00.72, cu un conţinut de sulf care să depăşească în greutate 1%, dar să nu depăşească 2%
    24.2710.00.77Păcură destinată altor utilizări decât cele de la poz. 2710.00.71 - 2710.00.72, cu un conţinut de sulf care să depăşească în greutate 2%, dar să nu depăşească 2,8%
    25.2710.00.78Păcură destinată altor utilizări decât cele de la poz. 2710.00.71 - 2710.00.72, cu un conţinut de sulf care să depăşească în greutate 2,8%
    26.2711.21.00Gaz natural
    27.2806.20.00Acid clorosulfuric
    28.2810.00.00Oxizi de bor; acizi borici
    29.2815.20.10Hidroxid de potasiu solid
    30.2819.10.00Trioxid de crom
    31.2820.90.00Oxizi de mangan, cu excepţia dioxidului de mangan de la poz. 2820.10.00
    32.2823.00.00Oxizi de titan
    33.2824.20.00Minium de plumb roşu şi portocaliu
    34.2826.20.00Fluorosilicaţi de sodiu sau de potasiu
    35.2827.51.00Bromuri de sodiu sau de potasiu
    36.2827.59.00Bromuri şi oxibromuri, cu excepţia bromurii de sodiu sau de potasiu de la poz. 2827.51.00
    37.2827.60.00Ioduri şi oxiioduri
    38.2849.20.00Carbid, definit chimic sau nedefinit, de siliciu
    39.2901.21.00Etilenă
    40.2901.22.00Propenă (propilenă)
    41.2901.24.10Buta-1,3-dienă
    42.2901.24.90Izopren
    43.2902.19.30Azulene şi derivatele ei alchilate
    44.2905.12.00Propan-1-01 (alcool propilic) şi propan-2-01 (alcool izopropilic)
    45.2905.42.00Pentaeritritol (pentaeritrită)
    46.2905.43.00Manitol
    47.2905.44.11D-glucitol (sorbitol), în soluţii apoase, conţinând D-manitol într-o proporţie de cel mult 2% din greutate, în raport cu conţinutul de D-glucitol
    48.2905.44.19D-glucitol (sorbitol), în soluţii apoase, cu excepţia celui de la poz. 2905.44.11
    49.2905.49.10Trioli, titroli
    50.2905.50.90Derivaţi halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi de polialcooli aciclici
    51.2906.12.00Ciclohexanol, metilciclohexanoli şi dimetilciclohexanoli
    52.2907.12.00Crezoli şi sărurile lor
    53.2907.15.00Naftoli şi sărurile lor
    54.2907.21.00Resorcinoli şi sărurile lor
    55.2907.22.10Hidrochinone
    56.2907.22.90Săruri ale hidrochinonelor
    57.2908.90.00Derivaţi halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi ai fenolilor sau fenolalcoolilor, alţii decât cei de la poz. 2908.10.10 - 2908.20.00
    58.2909.20.00Eteri ciclanici, ciclenici, cicloterpenici şi derivaţii lor halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi
    59.2909.49.10Aciclici
    60.2909.50.10Gaiacol, gaiacolsulfonaţi de potasiu
    61.2912.19.00Aldehide aciclice fără alte funcţii oxigenate, altele decât cele de la poz. 2912.11.00 - 2912.13.00
    62.2912.41.00Vanilină (aldehidă metilprotocatehică)
    63.2912.42.00Etilvanilină (aldehidă etilprotocatehică)
    64.2913.00.00Derivaţi halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi ai produselor de la poz. 29.12
    65.2914.22.00Ciclohexanonă şi metilciclohexanone
    66.2914.69.00Chinone, altele decât cele de la poz. 2914.61.00
    67.2915.50.00Acid propionic, sărurile şi esterii lui
    68.2916.15.00Acizii oleic, linoleic sau linolenic, sărurile şi esterii lor
    69.2916.19.30Acid hexa-2, 4-dienoic (acid sorbic)
    70.2917.19.90Acizi policarboxilici aciclici, anhidridele, halogenurile, peroxizii, peroxiacizii şi derivaţii lor, alţii decât cei de la poz. 2917.11.00 - 2917.19.10
    71.2917.39.90Acizi policarboxilici aromatici, anhidridele, halogenurile, peroxizii, peroxiacizii şi derivaţii lor, alţii decât cei de la poz. 2917.31.00 - 2917.39.10
    72.2918.11.00Acid lactic, sărurile şi esterii lui
    73.2918.14.00Acid citric
    74.2918.15.00Sărurile şi esterii acidului citric
    75.2918.30.00Acizi carboxilici cu funcţie aldehidă sau cetonă, dar fără alte funcţii oxigenate, anhidridele, halogenurile, peroxizii, peroxiacizii şi derivaţii lor
    76.2921.19.90Monoamine aciclice şi derivaţii lor; sărurile acestora, altele decât cele de la poz. 2921.11.10 - 2921.19.30
    77.2921.21.00Etilendiamina şi sărurile acesteia
    78.2921.51.10o-, m-, p- Fenilendiamină, diaminotoluen şi derivaţii lor halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi; sărurile lor
    79.2921.51.90o-, m-, p- Fenilendiamină, diaminotoluen şi derivaţii lor; sărurile lor, altele decât cele de la poz. 2921.51.10
    80.2921.59.00o-, m-, p- Fenilendiamină, diaminotoluen şi derivaţii lor; sărurile lor, altele decât cele de la poz. 2921.51.10 - 2921.51.90
    81.2923.90.00Săruri şi hidroxizi cuaternari de amoniu; lecitine şi alte fosfoaminolipide, altele decât cele de la poz. 2923.10.10 - 2923.20.00
    82.2924.10.00Amine aciclice (inclusiv carbamaţi) şi derivaţii lor; sărurile lor
    83.2924.21.00Ureine şi derivaţii lor; sărurile lor
    84.2924.29.90Amine ciclice (inclusiv carbamaţi) şi derivaţii lor; sărurile lor, altele decât cele de la poz. 2924.21.00 - 2924.29.40
    85.2925.20.00Imine şi derivaţii lor; sărurile lor
    86.2926.20.001-Cianoguanidina (Diciandiamida)
    87.2936.29.90Vitamine şi derivaţii lor, neamestecate, altele decât cele de la poz. 2936.21.00 - 2936.29.30
    88.2937.21.00Cortizon, hidrocortizon, prednison (dehidrocortizon) şi prednisolon (dehidrohidrocortizon)
    89.2937.29.10Acetat de cortizon sau hidrocortizon
    90.2937.91.00Insulină şi sărurile acesteia
    91.2937.92.00Estrogeni şi progestogeni
    92.2937.99.00Hormoni naturali sau reproduşi prin sinteză; derivaţii lor utilizaţi în principal ca hormoni; alţi steroizi utilizaţi în principal ca hormoni, alţii decât cei de la poz. 2937.10.10 - 2937.92.00
    93.2938.10.00Rutozide (rutabion) şi derivaţii acestuia
    94.2939.10.00Alcaloizi de opium şi derivaţii lor; sărurile acestora
    95.2939.21.90Chinină şi sărurile acesteia, altele decât cele de la poz. 2939.21.10
    96.2939.29.00Alcaloizi de cinconă şi derivaţii lor; sărurile acestora, alţii decât cei de la poz. 2939.21.10 - 2939.21.90
    97.2939.30.00Cafeină şi sărurile acesteia
    98.2939.40.10Efedrină şi sărurile sale
    99.2939.50.10Teofilină şi aminofilină; sărurile lor
    100.2939.60.10Ergometrină şi sărurile sale
    101.2939.60.30Ergotamină şi sărurile sale
    102.2939.90.90Alcaloizi vegetali naturali sau reproduşi prin sinteză, sărurile, eterii, esterii acestora şi alţi derivaţi, alţii decât cei de la poz. 2939.10.00 - 2939.90.30
    103.2940.00.90Zaharuri pure chimic, cu excepţia zaharozei, lactozei, maltozei, glucozei şi fructozei (levuloză); eteri şi esteri ai zaharurilor şi sărurile acestora, altele decât cele de la poz. 29.37, 29.38, 29.39 şi 2940.00.10
    104.2941.10.00Penicilină şi derivaţii acesteia cu o structură de acid penicilanic; sărurile acestora
    105.2941.30.00Tetraciclină şi derivaţii acesteia; sărurile acestora
    106.2941.40.00Cloramfenicol şi derivaţii acestuia, sărurile acestora
    107.2941.90.00Antibiotice, altele decât cele de la poz. 2941.10.00 - 2941.50.00
    108.2942.00.00Alţi compuşi organici
    109.3104.20.50Cu un conţinut de potasiu apreciat în K2O cuprins între 40% şi 62% din greutatea produsului anhidru în stare uscată
    110.3812.30.20Preparate antioxidante
    111.3817.10.50Alchilbenzen linear
    112.3904.61.00Politetrafluoretilenă
    113.3912.31.00Carboximetilceluloză şi sărurile sale
    114.3912.39.90Eteri de celuloză, alţii decât cei de la poz. 3912.31.00 - 3912.39.10
    115.5201.00.10Bumbac necardat, nepieptănat, hidrofil sau albit
    116.5201.00.90Bumbac necardat, nepieptănat, altfel decât hidrofil sau albit
    117.7202.49.10Ferocrom cu un conţinut de carbon de maximum 0,05% din greutate
    118.7202.49.50Ferocrom cu un conţinut de carbon de peste 0,05%, dar maximum 0,5% din greutate
    119.7202.50.00Ferosiliciu-crom
    120.7202.93.00Feroniobiu
    121.7212.50.93Acoperite cu aliaje de aluminiu-zinc
    122.7212.60.93Produse laminate plate, din fier sau din oţeluri nealiate, de o lăţime mai mică de 600 mm, îmbrăcate (în straturi), altele decât cele de la poz. 7212.60.11 - 7212.60.91
    123.7220.20.91Produse simplu laminate la rece din oţeluri inoxidabile de o lăţime mai mică de 600 mm, cu o grosime care să nu depăşească 0,35 mm, cu un conţinut de nichel de 2,5% sau peste din greutate
    124.7224.10.00Lingouri şi alte forme primare
    125.7224.90.01Produse semifabricate din oţeluri rapide cu secţiunea transversală pătrată sau dreptunghiulară, laminate la cald sau obţinute prin turnare continuă, a căror lăţime este mai mică decât dublul grosimii
    126.7224.90.05Produse semifabricate cu secţiunea transversală pătrată sau dreptunghiulară, laminate la cald sau obţinute prin turnare continuă, a căror lăţime este mai mică decât dublul grosimii, cu un conţinut de carbon de 0,7% sau mai puţin, de 0,5% sau peste, dar până la 1,2% inclusiv de mangan şi de 0,6% sau peste, dar până la 2,3% inclusiv de siliciu, din greutate: cu un conţinut de bor de 0,0008% sau peste din greutate, fără ca nici un alt element să atingă nivelul minimal indicat la Nota 1 pct. f) a prezentului capitol
    127.7224.90.08Produse semifabricate din alte oţeluri aliate, altele decât cele de la poz. 72.24.90.01 - 7224.90.05
    128.7224.90.31Produse semifabricate laminate la cald sau obţinute prin turnare continuă, cu un conţinut de carbon de 0,9% sau peste, dar până la 1,15% inclusiv, din greutate, şi un conţinut de crom de 0,5% sau peste, dar până la 2% inclusiv, din greutate, şi eventual un conţinut de molibden de maximum 0,5% din greutate
    129.7224.90.91Produse semifabricate forjate cu secţiunea transversală circulară sau poligonală
    130.7607.11.90Folii şi benzi subţiri din aluminiu, fără suport, simplu laminate, cu o grosime de 0,021 mm sau peste, dar care nu depăşeşte 0,2 mm
    131.8405.10.00Generatoare de gaz cu aer sau de gaz cu apă, cu sau fără epuratoarele lor; generatoare de acetilenă şi generatoare similare de gaz, prin procedeul cu apă, cu sau fără epuratoarele lor
    132.8405.90.00Părţi de generatoare de gaz cu aer sau cu apă, cu sau fără epuratoarele lor, generatoare de acetilenă şi generatoare similare de gaz, prin procedeul cu apă, cu sau fără epuratoarele lor
    133.9018.90.30Rinichi artificiali
    134.9021.90.90Articole şi aparate de ortopedie, inclusiv centurile şi bandajele medico-chirurgicale şi cârjele; atele, gutiere şi alte articole şi aparate pentru fracturi; proteze; aparate pentru facilitarea auzului la surzi şi alte aparate care se poartă, se duc în mână sau se implantează în organism pentru compensarea unei deficienţe sau infirmităţi, altele decât cele de la poz. 9021.11.00 - 9021.90.10"

  Ordonanţa va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 31 octombrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 1 noiembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  IOAN GAVRA
  -----------------------