LEGE nr. 134 din 26 aprilie 2004
privind declararea ca oraş a comunei Căzăneşti, judeţul Ialomiţa
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 29 aprilie 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1

  Comuna Căzăneşti, judeţul Ialomiţa, se declară oraş.


  Articolul 2

  Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum şi anexa nr. II, pct. 5.6 la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 16 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 26 aprilie 2004.
  Nr. 134.
  -----