ORDIN nr. 1.485 din 2 decembrie 1999pentru publicarea pe serverul Ministerului Finanțelor a informațiilor privind plătitorii de impozite și taxe înregistrați (agenți economici și instituții publice)
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 23 decembrie 1999
  Ministrul finanțelor,
  în baza Hotărârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,
  emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Informațiile privind plătitorii de impozite și taxe înregistrați (agenți economici și instituții publice), prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, se publică pe serverul Ministerului Finanțelor, pentru a fi accesibile prin rețeaua Internet.


  Articolul 2

  Informațiile sunt culese din documentele depuse de plătitori la unitățile Ministerului Finanțelor și aflate în bazele de date centrale ale acestuia, actualizate conform normelor în vigoare. Publicarea datelor pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice se face zilnic astfel încât să reflecte modificările apărute în baza de date cu o întârziere de maximum 24 de ore.
  (la 21-05-2018, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 2.045 din 14 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 21 mai 2018 )


  Articolul 3

  Selecția informațiilor se face pe baza codului fiscal pentru agenții economici, respectiv pe baza codului fiscal sau a denumirii în cazul instituțiilor publice.


  Articolul 3^1

  Din baza de date publicată potrivit art. 1-3 se încarcă pe portalul Guvernului la adresa www.data.gov.ro seturile de date în format deschis conținând informații privind agenții economici.
  (la 21-05-2018, Actul a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 2.045 din 14 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 21 mai 2018 )


  Articolul 3^2

  Perioada de publicare/actualizare a informațiilor de la art. 3^1 este de două ori pe an, respectiv la un interval de 6 luni.
  (la 21-05-2018, Actul a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 2.045 din 14 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 21 mai 2018 )


  Articolul 3^3

  Datele de la art. 3^1 rămân publicate o perioadă de 10 ani. După acest interval datele nu mai pot fi vizualizate/descărcate.
  (la 21-05-2018, Actul a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 2.045 din 14 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 21 mai 2018 )


  Articolul 3^4

  Informațiile prevăzute la art. 3^1 sunt cele care se publică pe serverul Ministerului Finanțelor Publice conform art. 1.
  (la 21-05-2018, Actul a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 2.045 din 14 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 21 mai 2018 )


  Articolul 4

  Direcția generală de legislație Cod procedură fiscală, reglementări nefiscale și contabile și Centrul Național pentru Informații Financiare vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
  (la 21-05-2018, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 2.045 din 14 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 21 mai 2018 )


  Anexa nr. 1
  1. Informații privind agenții economici:
  Codul fiscal
  Denumirea
  Adresa
  Codul poștal
  Telefon
  Fax
  Numărul de înmatriculare la registrul comerțului
  Actul de autorizare
  Forma de proprietate
  Starea curenta (înregistrare, încetare temporară a activității, lichidare, divizare, fuziune, radiere etc.) și data producerii evenimentului
  Calitatea de plătitor de impozite și taxe, data ultimei declarații privind obligațiile de plată la bugetul de stat
  Indicatorii din bilanțul anual depus:
  Indicatori din BILANȚ:
  TOTAL ACTIV, din care:– Active imobilizate - TOTAL:– Active circulante - TOTAL, din care:– Stocuri (materiale, producție în curs de execuție, semifabricate, produse finite, mărfuri etc.);– Disponibilitati bănești;– Clienți și conturi asimilate;– Furnizori debitori;– Alte creanțe;– Conturi de regularizare și asimilate - TOTAL;– Prime pentru rambursarea obligațiunilor;
  TOTAL PASIV, din care:– Capitaluri proprii - TOTAL, din care:– Capital social, din care:– Capital social subscris și vărsat;– Patrimoniul regiei;– Patrimoniul public;– Provizioane pentru riscuri și cheltuieli;– Datorii - TOTAL;– Conturi de regularizare și asimilate - TOTAL;

  Indicatori din CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERI:– Cifra de afaceri;– Venituri totale;– Cheltuieli totale;– Profitul brut al exercițiului;– Pierderea bruta a exercițiului;– Profitul net al exercițiului;– Pierderea neta a exercițiului;
  Indicatori din DATE INFORMATIVE:– Număr mediu de salariați;
  Alte informații:– Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN.
  2. Informații privind instituțiile publice:
  Codul fiscal
  Denumirea
  Adresa
  Codul poștal
  Telefon
  Fax
  Actul normativ de înființare