LEGE Nr. 96 din 16 septembrie 1992
pentru ratificarea Convenţiei nr. 144/1976 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii adoptată la 2 iunie 1976 la Geneva
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 237 din 24 septembrie 1992  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se ratifica Convenţia nr. 144 privitoare la consultarile tripartite destinate sa promoveze aplicarea normelor internaţionale ale muncii, adoptată la 2 iunie 1976 la Geneva, de Conferinţa Generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii.
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 14 iulie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 8 septembrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  MARŢIAN DAN

  CONVENTIE 144 02/06/1976