LEGE nr. 4 din 6 ianuarie 2020pentru completarea anexei la Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 7 ianuarie 2020
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  ARTICOL UNIC

  În anexa la Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 6 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare, în tabelul nr. I, după substanța „Acriloilfentanil = N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilacrilamidă“ se introduc următoarele substanțe:
  N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]furan-2-carboxamidă (furanilfentanil),
  N-(1-amino-3,3-dimetil-1-oxobutan-2-il)-1-(ciclohexilmetil)-1H-indazol-3-carboxamidă (ADB-CHMINACA),
  1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazol-3-carboxamidă(CUMYL-4CN-BINACA),
  N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]ciclopropanecarboxamidă(ciclopropilfentanil)
  și
  2-metoxi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetamidă (metoxiacetilfentanil)

  Prezenta lege transpune art. 1 din Directiva delegată (UE) 2019/369 a Comisiei din 13 decembrie 2018 de modificare a anexei la Decizia-cadru 2004/757/JAI a Consiliului în ceea ce privește includerea unor substanțe psihoactive noi în definiția termenului „drog“, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 66 din data de 7 martie 2019.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  TEODOR-VIOREL MELEȘCANU

  București, 6 ianuarie 2020.
  Nr. 4.
  ----