LEGE nr. 174 din 12 iunie 2007
pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 18 iunie 2007  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 4 august 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. La articolul 65, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 65. - (1) Se află în proprietatea privată a statului şi în administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor «România-Film» sălile şi grădinile de spectacol cinematografic, care nu se află în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi terenurile aferente acestora, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta ordonanţă."
  2. La anexa nr. 1, poziţia nr. 177 se abrogă.


  Articolul II

  Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 4 august 2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările adoptate prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  BOGDAN OLTEANU
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  Bucureşti, 12 iunie 2007.
  Nr. 174.
  --------