ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 8 mai 2003
pentru modificarea art. 37 alin. 2 din Legea nr. 46/1996 privind pregătirea populaţiei pentru apărare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 20 mai 2003  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul UNIC

  Alineatul 2 al articolului 37 din Legea nr. 46/1996 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 11 iunie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi va avea următorul conţinut:
  "Modul de angajare, durata contractului, drepturile şi îndatoririle militarilor angajaţi pe bază de contract sunt reglementate prin ordine ale ministrului apărării naţionale, ministrului de interne, directorului Serviciului Roman de Informaţii şi directorului Serviciului de Protecţie şi Paza."
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ----------------
  p. Ministrul apărării naţionale,
  Gheorghe Matache,
  secretar de stat
  Directorul Serviciului Roman de Informaţii,
  Alexandru-Radu Timofte
  Directorul Serviciului de Protecţie şi Paza,
  Gabriel Naghi
  Bucureşti, 8 mai 2003.
  Nr. 32.
  --------------