DECRET-LEGE nr. 3 din 28 decembrie 1989
privind stabilirea tarifului la energia electrica livrata populaţiei
EMITENT
 • CONSILIUL FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 29 decembrie 1989  Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:

  Articolul 1

  Începînd cu data de 1 ianuarie 1990 se desfiinţează cotele de energie electrica pentru consumul populaţiei.
  Energia electrica livrata populaţiei pentru iluminat şi utilizări casnice se tarifeaza cu preţul unic de 0,65 lei/kWh.


  Articolul 2

  Prevederile Decretului nr. 310/1988 privind majorarea consumurilor normate lunare şi reducerea tarifelor la energia electrica livrata populaţiei şi art. 20 pct. 2 din Decretul nr. 240/1982 privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea judicioasă şi reducerea, în continuare, a consumului de energie electrica, energie termica, gaze naturale şi alţi combustibili se abroga.


  Articolul 3

  Ministerul Economiei Naţionale şi Ministerul Finanţelor vor lua măsuri pentru a introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economici şi financiari pe anul 1990 ai Ministerului Energiei Electrice.
  PREŞEDINTELE
  CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
  ION ILIESCU
  Bucureşti, 28 decembrie 1989.
  Nr. 3.
  ----------