ORDIN nr. 5.967 din 6 noiembrie 2020pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1055 din 10 noiembrie 2020
  Având în vedere:– prevederile art. 245 alin. (6) și (8) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011,
  în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, cu modificările ulterioare,
  ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.562/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 4 noiembrie 2011, se abrogă.


  Articolul 3

  Direcția generală învățământ preuniversitar din Ministerul Educației și Cercetării, inspectoratele școlare județene/ Inspectoratul Școlar al Municipiului București și casele corpului didactic vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie

  București, 6 noiembrie 2020.
  Nr. 5.967.

  ANEXĂ

  METODOLOGIE
  privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile