HOTĂRÂRE nr. 10 din 14 februarie 2022pentru modificarea și completarea art. 68 alin. (2) din Regulamentul Senatului
EMITENT
 • SENATUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 15 februarie 2022
  În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) și ale art. 67 din Constituția României, republicată,
  Senatul adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC

  La articolul 68 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 18 mai 2021, cu modificările ulterioare, alineatul (2) se modifică și se completează după cum urmează:1. Punctul XII se modifică și va avea următorul cuprins:XII. Comisia pentru învățământ;2. După punctul XXIII se introducdouă noi puncte, punctele XXIV și XXV, cu următorul cuprins:XXIV. Comisia pentru antreprenoriat și turism;XXV. Comisia pentru tineret și sport.

  Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 14 februarie 2022, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU

  București, 14 februarie 2022.
  Nr. 10.
  ----