LEGE nr. 482 din 19 decembrie 2006 (*actualizata*)
privind acordarea de trusouri pentru nou-nascuti
(actualizata până la data de 23 iunie 2007*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • -----------
  *) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 23 iunie 2007, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANTA nr. 3 din 17 ianuarie 2007; LEGEA nr. 164 din 12 iunie 2007.
  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  (1) Prin prezenta lege se acordă gratuit, pentru fiecare copil nou-nascut, un trusou care să cuprindă haine, lenjerie şi produse pentru ingrijire, în cuantum de 150 lei.
  (2) Trusoul pentru nou-nascuti se acordă o singură dată de către autorităţile administraţiei publice locale, la ieşirea copilului din maternitate sau la eliberarea certificatului de nastere.
  (3) Valoarea în lei a trusoului prevăzută la alin. (1) se actualizeaza şi se indexeaza anual, prin hotărâre a Guvernului, în functie de rata inflatiei.


  Articolul 2

  (1) Fondurile necesare pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti, pentru cheltuielile cu transmiterea drepturilor prevăzute de prezenta lege, precum şi cheltuielile administrative legate de acordarea acestora se asigura prin transferuri de la bugetul de stat către bugetele proprii ale judetelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, prevăzute în bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalitatii de Sanse.
  (2) Cheltuielile cu transmiterea drepturilor prevăzute de prezenta lege, precum şi cheltuielile administrative legate de acordarea acestora nu pot depăşi 10% din valoarea totala a trusourilor acordate.
  -------------
  Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 164 din 12 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 20 iunie 2007.


  Articolul 3

  (1) Trusourile pentru nou-nascuti, transportul şi distributia acestora se contracteaza de către autorităţile administraţiei publice locale ale judetelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
  -------------
  Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 164 din 12 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 20 iunie 2007.
  (2) Autoritatea Naţionala pentru Protectia Drepturilor Copilului monitorizează şi evalueaza aplicarea prevederilor prezentei legi.
  (3) Consiliile judetene, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, au obligaţia sa comunice semestrial, până la data de 20 a lunii urmatoare expirarii semestrului, Autorităţii Naţionale pentru Protectia Drepturilor Copilului, date statistice privind monitorizarea şi evaluarea programului de acordare a trusoului pentru nou-nascuti.
  -------------
  Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 164 din 12 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 20 iunie 2007.


  Articolul 4

  Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea disciplinara, administrativa, civila sau penala, după caz.


  Articolul 5

  În aplicarea prevederilor prezentei legi se emit norme, aprobate prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 6

  Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.
  --------------

  Această lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.
  PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PRESEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VACAROIU
  Bucureşti, 19 decembrie 2006.
  Nr. 482.
  --------