ORDIN nr. 120 din 25 mai 2010 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară în unitățile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 31 mai 2010
  (la 01-02-2018, Titlul ordinului a fost modificat de Punctul 1, Articolul I ORDINUL nr. 3 din 17 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 01 februarie 2018 )
  În temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul administrației și internelor emite următorul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de ordine interioară în unitățile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  (la 01-02-2018, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3 din 17 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 01 februarie 2018 )


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul administrației
  și internelor,
  Vasile Blaga

  București, 25 mai 2010.
  Nr. 120.

  Anexă

  REGULAMENT
  de ordine interioară în unitățile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne