HOTĂRÂRE nr. 1.375 din 4 octombrie 2006 (*actualizată*)
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români
(actualizată până la data de 3 noiembrie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (3), art. 50 şi 51 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 113/1997 privind conţinutul, actualizarea şi valorificarea datelor din Registrul permanent de evidenţă a persoanei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 21 aprilie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, şi Normele metodologice nr. 1/1997 pentru stabilirea conţinutului, fluxului documentelor şi a nomenclatoarelor unitare, care să asigure ţinerea în actualitate a evidenţei şi a Registrului permanent de evidenţă a populaţiei, emise de Ministerul de Interne, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justiţiei şi Departamentul pentru Administraţie Publică Locală, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 bis din 30 iulie 1997.


  PRIM-MINISTRU

  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

  Contrasemnează:

  ---------------

  p. Ministrul administraţiei

  şi internelor,

  Paul Victor Dobre,

  secretar de stat

  p. Ministrul afacerilor externe,

  Anton Niculescu,

  secretar de stat

  Ministrul finanţelor publice,

  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

  Bucureşti, 4 octombrie 2006.
  Nr. 1.375.

  Anexă

  NORMA 04/10/2006

  -------