ORDIN nr. 232 din 31 ianuarie 2024pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" pentru efectuarea activităților prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înființarea Autorității Aeronautice Civile Române
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 5 februarie 2024
  În temeiul prevederilor art. 6 alin. (5) din Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înființarea Autorității Aeronautice Civile Române, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul transporturilor și infrastructurii emite prezentul ordin.

  Articolul I

  În anexa la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de „Autoritatea Aeronautică Civilă Română“ pentru efectuarea activităților prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înființarea Autorității Aeronautice Civile Române, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 27 august 2012, cu modificările și completările ulterioare, la capitolul 8 „Supervizarea furnizării serviciilor de navigație aeriană, a managementului spațiului aerian și a managementului fluxurilor de trafic aerian în FIR București“, litera A se modifică și va avea următorul cuprins:
  A. Tarife
  Nr. crt.Denumirea prestațieiTarifulModul de plată/ Observații
  U.M.Valoarea
  12345
  8.1Supervizarea furnizării serviciilor de navigație aeriană de rută, a managementului spațiului aerian și a managementului fluxurilor de trafic aerian pentru zonele de rută din FIR București*)lei9.292.816,71Lunar, conform condițiilor de aplicare
  8.2Supervizarea furnizării serviciilor de navigație aeriană terminală, a managementului spațiului aerian și a managementului fluxurilor de trafic aerian pentru zonele terminale din FIR București în sensul Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/317 al Comisiei din 11 februarie 2019 de instituire a unui sistem de performanță și de tarifare în cadrul cerului unic european și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013 și (UE) nr. 391/2013*)lei633.760,57Lunar, conform condițiilor de aplicare

  *) Include certificările, autorizările, aprobările și supravegherea continuă a menținerii condițiilor asociate certificării/autorizării furnizorului de servicii de navigație aeriană, supervizarea respectării cerințelor privind interoperabilitatea sistemelor utilizate pentru furnizarea serviciilor de navigație aeriană, a componentelor și procedurilor aferente acestora, coordonarea la nivel național a proceselor aferente gestionării resurselor limitate în aviația civilă, a indicativelor pentru rețeaua fixă de telecomunicații aeronautice (indicative AFTN), îndeplinirea altor funcții și sarcini specifice de supraveghere a siguranței în aviația civilă, ce revin unei autorități competente și care rezultă din reglementările europene aplicabile, în condițiile desemnării și delegării de competențe de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii potrivit dispozițiilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian, cu modificările și completările ulterioare, elaborarea planurilor de performanță și supervizarea performanței serviciilor de navigație aeriană, avizarea bazelor de cost ale României, verificarea încheierii și menținerii de către furnizorii de servicii de navigație aeriană a contractelor de asigurare care să le acopere răspunderea pentru prejudiciile pe care le pot produce și aprobarea conținutului Publicației de Informare Aeronautică din România - AIP România.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin-Mihai Grindeanu

  București, 31 ianuarie 2024.
  Nr. 232.
  -----