HOTĂRÂRE nr. 1.016 din 12 octombrie 2011 (*actualizată*)
privind acordarea statutului de staţiune balneară şi balneoclimatică pentru unele localităţi şi areale care dispun de factori naturali de cură
(actualizată până la data de 18 iunie 2013*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 18 iunie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 367 din 12 iunie 2013.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamt şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 109/2000 privind staţiunile balneare, climatice şi balneoclimatice şi asistenţa medicală balneară şi de recuperare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 343/2002, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se acordă statutul de staţiune balneoclimatică pentru localităţile şi arealele prevăzute în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se acordă statutul de staţiune balneară pentru localităţile prevăzute în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul sănătăţii,
  Ritli Ladislau
  p. Ministrul dezvoltării regionale
  şi turismului,
  Gheorghe Nastasia,
  secretar general
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Constantin-Traian Igaş
  Ministrul economiei, comerţului
  şi mediului de afaceri,
  Ion Ariton
  Ministrul mediului şi pădurilor,
  Laszlo Borbely
  Bucureşti, 12 octombrie 2011.
  Nr. 1.016.


  Anexa 1
  Localităţile şi arealele pentru care se acordă statutul de staţiune balneoclimatică
  1. Arealul Băile Felix din structura comunei Sânmartin, judeţul Bihor
  2. Arealul corespunzător staţiunii turistice 1 Mai, judeţul Bihor
  3. Oraşul Eforie, judeţul Constanţa
  4. Oraşul Covasna, judeţul Covasna
  5. Oraşul Băile Tuşnad, judeţul Harghita
  6. Arealul corespunzător staţiunii turistice Geoagiu-Băi, judeţul Hunedoara
  7. Oraşul Sovata, judeţul Mureş
  8. Oraşul Ocna Sibiului, judeţul Sibiu
  9. Oraşul Buziaş, judeţul Timiş
  10. Oraşul Băile Olăneşti, judeţul Vâlcea
  11. Arealul Călimăneşti-Căciulata, judeţul Vâlcea
  ----------
  Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 367 din 12 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 360 din 18 iunie 2013, conform art. unic din acelaşi act normativ.


  Anexa 2
  Localităţile pentru care se acordă
  statutul de staţiune balneară
  1. Oraşul Băile Herculane, judeţul Caraş-Severin
  2. Oraşul Techirghiol, judeţul Constanţa
  3. Oraşul Amara, judeţul Ialomiţa
  4. Oraşul Băile Govora, judeţul Vâlcea
  -----------