LEGE nr. 200 din 13 noiembrie 2000
privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 33/1999 pentru stabilirea unor măsuri în vederea privatizării Banc Post - S.A.
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 16 noiembrie 2000  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 33 din 30 martie 1999 pentru stabilirea unor măsuri în vederea privatizării Banc Post - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 1 aprilie 1999.
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 3 aprilie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ION DIACONESCU
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 10 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  --------