CERINȚE MINIME din 30 august 2006de securitate și sănătate privind echipamentul de salvare și supraviețuire
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 12 septembrie 2006 Notă
    Conținute de HOTĂRÂREA nr. 1.135 din 30 august 2006, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 772 din 12 septembrie 2006.

    Observație preliminară
    Obligațiile stabilite în prezenta anexă se aplică de fiecare dată când caracteristicile locului de muncă, activitatea, circumstanțele sau un risc la bordul unei nave necesită/impun acest lucru.1. Navele trebuie să dispună de echipament adecvat de salvare și supraviețuire și de echipament adecvat care să permită scoaterea lucrătorilor din apă, precum și de echipament radio, în special o radiobaliză de localizare a catastrofelor, echipată cu un dispozitiv de declanșare hidrostatică, în funcție de numărul de persoane îmbarcate și de zona în care operează nava.2. Tot echipamentul de salvare și supraviețuire trebuie păstrat la locul indicat pentru acesta, în bună stare de funcționare și pregătit pentru utilizare imediată. Acest echipament trebuie controlat de către lucrători înainte de plecarea navei și în timpul navigației.3. Echipamentul de salvare și supraviețuire trebuie verificat la intervale regulate.4. Toți lucrătorii trebuie să fie instruiți corespunzător, anticipându-se toate situațiile de urgență.5. Dacă lungimea navei este mai mare de 45 m ori dacă echipajul este format din 5 sau mai mulți lucrători, trebuie să existe o listă cu instrucțiuni de supraviețuire care să precizeze rolul fiecărui lucrător în caz de urgență.6. În fiecare lună trebuie să aibă loc o adunare a lucrătorilor în vederea efectuării unui exercițiu de salvare în port și/sau pe mare. Aceste exerciții trebuie să asigure lucrătorilor o stăpânire perfectă a operațiunilor pe care le au de efectuat și pe care le-au exersat în vederea manevrării și funcționării echipamentului de salvare și supraviețuire.7. Lucrătorii trebuie să fie instruiți cu privire la instalarea și funcționarea echipamentului radio portabil, dacă acesta există.

    -----