HOTĂRÂRE nr. 346 din 18 martie 2004
pentru aprobarea Regulamentului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor şi a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 14 aprilie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 14 alin. (1) lit. b) din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităţilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Regulamentul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor şi Contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministru de stat,
  ministrul administraţiei şi internelor,
  Ioan Rus
  Ministrul delegat
  pentru administraţia publică,
  Gabriel Oprea
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Bucureşti, 18 martie 2004.
  Nr. 346.


  Anexa 1

  REGULAMENT 18/03/2004


  Anexa 2

  CONTRACT CADRU 18/03/2004