HOTĂRÎRE nr. 365 din 1 iulie 1992 - corectie
pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 328/1991 privind organizarea şi functionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 21 iulie 1992  Guvernul României hotaraste:

  Articolul 1

  Anexele nr. 1 şi 2, cu modificările ulterioare, la Hotărîrea Guvernului nr. 328/1991 privind organizarea şi functionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor se inlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărîre.


  Articolul 2

  Articolul 8 alineatul 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 328/1991 se modifica şi va avea urmatorul cuprins:
  "Numărul maxim de posturi de specialitate pentru Ministerul Economiei şi Finanţelor este de 1.300, exclusiv demnitarii."


  Articolul 3

  Articolul 14 din Hotărîrea Guvernului nr. 328/1991 se modifica şi va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 14. - Ministerul Economiei şi Finanţelor va utiliza numărul de autovehicule aflate în dotare la data prezentei hotărîri."


  Articolul 4

  Literele x) şi y) ale articolului 4 şi articolele 9 şi 12 din Hotărîrea Guvernului nr. 328/1991 se abroga.


  Articolul 5

  Prevederile articolelor 3 şi 5 din Hotărîrea Guvernului nr. 521/1991 se aplică şi personalului vamal.


  Articolul 6

  Prezenta hotărîre intră în vigoare la data de 1 iulie 1992.
  Pe aceeasi data se abroga orice dispoziţie contrara.


  Articolul 7

  Ministerul Economiei şi Finanţelor va asigura punerea în aplicare a prezentei hotărîri.
  PRIM-MINISTRU
  THEODOR STOLOJAN
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  George Danielescu
  Ministrul bugetului, veniturilor statului
  şi controlului financiar,
  Florian Bercea
  Ministrul muncii şi protectiei sociale,
  Dan Mircea Popescu
  Bucureşti, 1 iulie 1992.
  Nr. 365.


  Anexa 1
  *Font 7*

         ┌──────────────────────────┐ ┌──────────────┐ ┌────────────────────┐ ┌───────────────────┐
         │Comitetul interministerial│ │ Consilieri ├────────┤ MINISTERUL │ │Directia de relatii│
         │ de garantii şi credite │ └──────────────┘ │ ECONOMIEI ŞI ├─────────┤externe şi protocol│
         │ de comert exterior ├──────────────────────────┤ FINANTELOR │ └───────────────────┘
         ├──────────────────────────┤ ┌──────────────┐ │ │ ┌───────────────────┐
         │ Presedinte │ │Birou executiv├────────┤ MINISTRU ├─────────┤ Directia juridica │
         └──────────────────────────┘ └──────────────┘ └──────────┬─────────┘ └───────────────────┘
                                                                          │
                                           ┌──────────────────────────────┴───┬──────┬─────────────────┐
                                           │ │ │ │
           ┌──────────┐ ┌───────────────┴─────────────────┐ │ │ │
           │Consilieri├────┤Ministerul bugetului, veniturilor│ │ │ │
           └──────────┘ │statului şi controlului financiar│ │ │ │
                           └───────────────┬─────────────────┘ │ │ │
                                           │ │ │ │
                                           │ ┌────────────────┬──┐ │ │ │
                                           ├──────┤Secretar de stat│3 │ │ │ │
                                           │ └────────────────┴──┘ │ │ │
                                           │ │ │ │
                                           ├──────────────────────────────────┤ │ │
                                           │ │ │ │
            ┌──────┬──────┬────────────┬───┴─────────┬───────────┐ │ │ ┌───────────┴┬──────────────┐
            │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      ┌─────┴─────┐│┌─────┴─────┐┌─────┴─────┐┌──────┴───────┐ │ ┌─────┴─────┐│┌────┴─────┐┌─────┴──────┐ ┌─────┴─────┐
      │ │││ ││ ││ Directia │ │ │ │││**) Garda ││ │ │ Directia │
      │ │││ Directia ││ Directia ││ generală a │ │ │ Directia │││financiară││ Directia │ │ generală │
      │ Directia │││generală a ││generală a ││ controlului │ │ │generală a ││└──────────┘│ generală │ │organizare,│
      │generală a │││trezoreriei││veniturilor││ financiar │ │ │relatiilor ││ │ politica │ │ resurse │
      │bugetului │││şi datoriei││ statului ││ de stat şi a │ │ │financiare ││ │economica şi│ │ umane şi │
      │ de stat │││ publice ││ ││contabilitatii│ │ │ interna- ││ │ previziune │ │ servicii │
      │ │││ ││ ││ │ │ │ tionale ││ │ │ │ generale │
      ├───────────┤│├───────────┤├───────────┤├──────────────┤ │ ├───────────┤│ ├────────────┤ ├───────────┤
      │Conducere 2│││Conducere 2││Conducere 2││ Conducere 2 │ │ │Conducere 2││ │ Conducere 2│ │Conducere 1│
      └─────┬─────┘│└─────┬─────┘└─────┬─────┘└───────┬──────┘ │ └───────────┘│ └──────┬─────┘ └─────┬─────┘
            │ │ │ │ │ │ │ │ │
       ┌──┬─┴┬──┐ │ ┌─┴┐ ┌──┬┴┬─┐ ┌─┬┴┐ │ │ ┌──┬──┬┴─┬──┐ ┌─┬┴┬──┐
       │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      ┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐ │ ┌┴┐┌┴┐ ┌┴┐┌┴┐│┌┴┐ ┌┴┐│┌┴┐ ┌──────┴───────┐ │ ┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐ ┌┴┐│┌┴┐┌┴┐
      │ ││ ││ ││ │ │ │ ││ │ │ ││ │││ │ │ │││ │ │*) Oficiul de │ │ │ ││ ││ ││ ││ │ │ │││ ││ │
      │A││B││C││D│ │ │E││F│ │G││H│││I│ │J│││K│ │supraveghere a│ │ │L││M││N││O││P│ │Q│││R││S│
      │ ││ ││ ││ │ │ │ ││ │ │ ││ │││ │ │ │││ │ │activităţii de│ │ │ ││ ││ ││ ││ │ │ │││ ││ │
      └─┘└─┘└─┘└─┘ │ └─┘└─┘ └─┘└─┘│└─┘ └─┘│└─┘ │ asigurări şi │ │ └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ └─┘│└─┘└─┘
                   │ │ │ │ reasigurare │ │ │
                   │ │ │ └──────────────┘ │ │
                   │ │ │ │ │
          ┌────────┴────────┐ │ ┌─────┴──────────┐ ┌──────┴─────┐ ┌───┴─────┐
          │Directia generală│ │ │Revista finante,│ │ Directia │ │ Centrul │
          │ a finanţelor │ │ │ credit, │ │ generală a │ │de calcul│
          │ publice şi │ │ │ contabilitate │ │ vamilor │ └─────────┘
          │ controlului │ │ └────────────────┘ └──────┬─────┘
          │financiar de stat│ │ │
          │ la judete şi │ └────────────────────────────────────────────┘
          │ municipiul │
          │ Bucureşti │
          └─────────────────┘

      LEGENDA:
      A = Directia elaborarii bugetului de stat
      B = Directia finanţelor, instituţiilor publice şi drepturilor de personal
      C = Directia finanţelor apararii naţionale şi ordinii publice
      D = Directia participatiilor statului şi gestiunii capitalului de stat
      E = Directia trezoreriei
      F = Directia datoriei publice
      G = Directia impozite directe
      H = Directia impozite indirecte
      I = Directia analiza şi solutionare contestatii
      J = Directia controlului financiar de stat
      K = Directia contabilitatii
      L = Directia scenarii şi sinteze macroeconomice şi financiare
      M = Directia politici bugetare şi fiscale
      N = Directia politici financiar-valutare şi monetare
      O = Directia evolutia şi prognoza preturilor şi tarifelor
      P = Directia protectia concurentei
      Q = Directia organizare, salarizare şi gestiunea resurselor umane
      R = Directia gospodarirea patrimoniului, aprovizionare, transporturi şi secretariat
      S = Directia formare resurse umane

  ----------
      *) Conducerea este asigurata de un director.
      **) Conducerea este asigurata de un comisar general şi 3 comisari generali adjuncţi.


  Anexa 2
  UNITATI
  subordonate Ministerului Economiei şi Finanţelor
                                                                 Numar maxim
                                                                 de posturi
                                                              ─────────────────
      1. Directiile generale ale finanţelor publice şi
         controlului financiar de stat - inclusiv Garda
         Financiară - din judete şi municipiul Bucureşti,
         în subordinea cărora funcţionează: administraţiile
         financiare municipale, ale sectoarelor municipiului
         Bucureşti şi sectorului agricol Ilfov,
         circumscriptiile fiscale orăşeneşti şi perceptiile
         rurale 18.631*)
      2. Directia generală a vamilor, în subordinea careia
         funcţionează unitatile vamale teritoriale 2.833
      3. Centrul de calcul 277
      4. Revista finante, credit şi contabilitate 8

  ---------- Notă *) Exclusiv numărul de posturi aferent activităţii de control financiar şi a Gărzii Financiare, care potrivit art. 4 din Legea nr. 30/1991 se stabileste de ministrul economiei şi finanţelor.
  NOTĂ:
  În numărul maxim de posturi al unităţilor prevăzute în prezenta anexa nu se include personalul aferent activităţii de registratura, dactilografiere, secretariat, administrativ, de deservire, paza, curieri şi muncitori, care poate fi de cel mult 15% din numărul total de posturi.
  ----------