ORDIN nr. 204 din 27 noiembrie 2011
pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. 11^1 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 940 bis din 30 decembrie 2011  Având în vedere prevederile art. 11^1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 967/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul afacerilor europene emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Instrucţiunile de aplicare a prevederilor art. 11^1 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică proiectelor depuse începând cu data de 1 ianuarie 2012.


  Articolul 3

  Autorităţile de management vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Ministrul afacerilor europene,
  Leonard Orban
  Bucureşti, 27 decembrie 2011.
  Nr. 204.


  Anexă

  INSTRUCTIUNI 27/11/2011