ORDIN nr. 22 din 10 aprilie 2013privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 23 aprilie 2013
  Având în vedere prevederile art. 161 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012,
  în temeiul prevederilor art. 10 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,
  președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul pentru atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Persoanele fizice care desfășoară activități de verificare tehnică și de expertiză tehnică, precum și operatorii economici autorizați/licențiați să desfășoare activități în sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Autorității Naționale
  de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Niculae Havrileț

  București, 10 aprilie 2013.
  Nr. 22.

  Anexă

  REGULAMENT
  pentru atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici pentru obiectivele/sistemele
  din sectorul gazelor naturale