ORDIN nr. 2.058/3.127/1.683/2020pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Regiei Autonome "Administrația Canalului Navigabil Bega" Timiș
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR Nr. 2.058 din 11 noiembrie 2020
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Nr. 3.127 din 8 decembrie 2020
 • MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE Nr. 1.683 din 24 noiembrie 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1227 din 14 decembrie 2020
  În temeiul art. 4 alin. (1) lit. b) și al art. 10 alin. (2) lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, al art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cu completările ulterioare,
  ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, ministrul finanțelor publice și ministrul muncii și protecției sociale emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Regiei Autonome „Administrația Canalului Navigabil Bega“ Timiș, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 3

  Regia Autonomă „Administrația Canalului Navigabil Bega“ Timiș va duce la îndeplinire prezentul ordin.

  p. Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  Ionel Scrioșteanu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru


  ANEXĂ*)

  *) Anexa este reprodusă în facsimil.
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR
  Regia Autonomă „Administrația Canalului Navigabil Bega“ Timiș
  Sediul/Adresa: Timișoara, str. General Magheru nr. 23
  Cod unic de înregistrare: 39669478
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
  pe anul 2020

  ----