ORDIN nr. 189 din 17 decembrie 2021privind completarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 137/2018 pentru aprobarea Normei de dotare cu mijloace tehnice și bunuri materiale necesare Instituției Prefectului
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1221 din 23 decembrie 2021
  În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

  Articolul I

  În anexa la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 137/2018 pentru aprobarea Normei de dotare cu mijloace tehnice și bunuri materiale necesare Instituției Prefectului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1056 din 13 decembrie 2018, cu modificările ulterioare, după punctul 60 se introduc șase noi puncte, punctele 61-66, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode

  București, 17 decembrie 2021.
  Nr. 189.

  ANEXĂ

  Nr.
  crt.
  Denumirea bunurilor materialeU.M.Criterii de înzestrare și mod de repartizare
  61Generator curent electriccpl.- câte 1 pentru fiecare sediu din administrarea prefecturii
  62Tabletăbuc.- câte 2 pentru fiecare S.P.C.R.P.C.Î.V.
  63Laptopcpl.- câte 1 pentru fiecare S.P.C.R.P.C.Î.V.
  64Monitor TVbuc.- câte 3 pentru fiecare S.P.C.R.P.C.Î.V.
  65Înseriator automat documentebuc.- câte 2 pentru fiecare S.P.C.R.P.C.Î.V.
  66Scaner 2D pentru citire QRcpl.- câte 3 pentru fiecare S.P.C.R.P.C.Î.V.

  -----