HOTĂRÂRE nr. 2.452 din 28 decembrie 2004
pentru completarea art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 6 ianuarie 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Alineatul (1) al articolului 6 din Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 19 iulie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu o nouă literă, litera g), care va avea următorul cuprins:
  "g) cheltuielile necesare achiziţionării materialelor de reprezentare, pentru a fi oferite partenerilor străini, pentru promovarea unitară a simbolurilor naţionale şi ale armatei, cu ocazia desfăşurării unor activităţi comune cu reprezentanţii altor armate, în limita sumei de 500 dolari S.U.A., la valoarea de schimb leu/dolar S.U.A. stabilită de Banca Naţională a României, la data aprobării executării misiunii. Condiţiile în care pot fi acordate, limitele maxime, în raport cu nivelul de reprezentare, precum şi modul de justificare a acestor sume se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naţionale."


  Articolul II

  Aplicarea prevederilor prezentei hotărâri se realizează cu încadrarea în fondurile aprobate Ministerului Apărării Naţionale prin legile bugetare anuale.
  PRIM-MINISTRU INTERIMAR
  EUGEN BEJINARIU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul apărării naţionale,
  Ioan Mircea Paşcu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Ferdinand Nagy,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Bucureşti, 28 decembrie 2004.
  Nr. 2.452.
  -------------