ORDIN nr. 387 din 25 februarie 2021pentru modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017
EMITENT
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 26 februarie 2021
  Văzând Referatul de aprobare nr. DG 655 din 25.02.2021 al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  având în vedere art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,
  președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

  Articolul I

  Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 și 224 bis din 31 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La capitolul VIII, tabelul „Creditele bugetare și de angajament aferente programelor naționale de sănătate curative pentru perioada ianuarie-februarie 2021“ se modifică și va avea următorul cuprins:
  Creditele bugetare și de angajament aferente programelor naționale de sănătate curative pentru trimestrul I an 2021


  -mii lei-

  Denumire program de sănătate

  Credite de angajament pentru trimestrul I an 2021

  Credite bugetare pentru trimestrul I an 2021

  Programul național de oncologie, din care:

  666.718,09

  864.263,47

  Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecțiuni oncologice (adulți și copii)*

  589.834,10

  791.023,00

  Subprogramul de monitorizare a evoluției bolii la pacienții cu afecțiuni oncologice prin PET-CT

  11.568,00

  10.314,00

  Subprogramul de reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezare

  92,00

  60,00

  Subprogramul de diagnostic și de monitorizare a bolii reziduale a bolnavilor cu leucemie acută prin imunofenotipare, examen citogenetic și/sau FISH și examen de biologie moleculară la copii și adulți

  889,52

  735,00

  Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecțiuni oncologice realizate în regim de spitalizare de zi (adulți și copii)

  64.329,47

  62.125,47

  Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom) la copii și adulți

  5,00

  6,00

  Programul național de diabet zaharat

  463.571,89

  561.321,00

  Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană

  13.915,94

  13.143,00

  Programul național de tratament pentru boli rare*

  77.388,82

  123.026,00

  Programul național de tratament al bolilor neurologice*

  40.757,00

  44.736,00

  Programul național de tratament al hemofiliei și talasemiei

  47.605,00

  53.482,00

  Programul național de tratament al surdității prin proteze auditive implantabile (implant cohlear și proteze auditive)

  4.270,00

  9.149,00

  Programul național de boli endocrine

  518,00

  646,00

  Programul național de ortopedie

  19.073,00

  25.340,00

  Programul național de terapie intensivă a insuficienței hepatice

  69,00

  38,00

  Programul național de boli cardiovasculare

  47.056,00

  68.771,00

  Programul național de sănătate mintală

  543,00

  628,00

  Programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță, din care:

  4.913,00

  7.969,00

  Subprogramul de radiologie intervențională

  4.043,00

  5.850,00

  Subprogramul de diagnostic și tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos

  435,00

  952,00

  Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil

  69,00

  91,00

  Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular

  366,00

  1.076,00

  Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică

  313.416,00

  313.416,00

  Total

  1.699.814,74

  2.085.928,47

  Cost volum

  358.372,24

  512.381,00

  Total general

  2.058.186,98

  2.598.309,47

  * Sumele nu includ valoarea creditelor de angajament și bugetare aferente contractelor cost-volum. Valoarea acestora este prevăzută distinct.
  2. La capitolul IX titlul „Programul național de oncologie - Subprogramul de monitorizare a evoluției bolii la pacienții cu afecțiuni oncologice prin PET-CT (adulți și copii)“ subtitlul „Unități care derulează programul“, după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:
  k) Spitalul Județean de Urgență «Sf. Ioan cel Nou» Suceava;
  3. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Unități care derulează programul“, după punctul 30) se introduce un nou punct, punctul 31), cu următorul cuprins:31) boli rare - medicamente incluse condiționat utilizate în tratamentul spitalicesc pentru bolnavi cu purpură trombocitopenică trombotică dobândită (PTTd);– Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu.


  Articolul II

  Direcțiile de specialitate din Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate și unitățile de specialitate prin care se derulează programe naționale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adrian Gheorghe

  București, 25 februarie 2021.
  Nr. 387.
  -----