HOTĂRÂRE nr. 598 din 23 august 2017pentru aprobarea Metodologiei de acreditare, evaluare periodică, organizare și funcționare a centrelor comunitare de învățare permanentă
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 28 august 2017
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 343 alin. (1) și art. 344 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC

  Se aprobă Metodologia de acreditare, evaluare periodică, organizare și funcționare a centrelor comunitare de învățare permanentă, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul educației naționale,
  Liviu-Marian Pop
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh
  Ministrul culturii și identității naționale,
  Lucian Romașcanu
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul consultării publice și dialogului social,
  Gabriel Petrea
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat


  București, 23 august 2017.
  Nr. 598.

  ANEXĂ

  METODOLOGIE din 23 august 2017