HOTĂRÂRE nr. 1.029 din 9 august 2006pentru modificarea art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.133/2002 privind organizarea și funcționarea Autorității Navale Române
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 15 august 2006
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  La articolul 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.133/2002 privind organizarea și funcționarea Autorității Navale Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 784 din 29 octombrie 2002, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Pentru exercitarea atribuțiilor specifice de inspecție, control și supraveghere, parcul auto normat al Autorității Navale Române se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului.

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
  Radu Mircea Berceanu
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Doina-Elena Dascălu,
  secretar de stat

  București, 9 august 2006.
  Nr. 1.029.
  -----