ORDIN nr. 327 din 15 aprilie 2002
privind dezinsectia şi deratizarea structurilor de primire turistice în staţiunile de pe litoral
EMITENT
 • MINISTERUL TURISMULUI
 • Nr. 330 din 15 aprilie 2002
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
 • Nr. 262 din 15 aprilie 2002
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
 • Nr. 109 din 16 aprilie 2002
 • MINISTERUL APELOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI
 • Nr. 327 din 15 aprilie 2002
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 23 aprilie 2002  Ministrul turismului, ministrul sănătăţii şi familiei, ministrul administraţiei publice şi ministrul apelor şi protecţiei mediului,
  în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 24/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului şi ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1.328/2001 privind clasificarea structurilor de primire turistice,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igiena şi sănătate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 8/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, cu modificările şi completările ulterioare,
  în scopul protecţiei turistilor şi a locuitorilor din zona litoralului Marii Negre,
  emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Persoanele fizice şi persoanele juridice, proprietari sau administratori de structuri de primire turistice sau de imobile cu orice alta destinaţie situate în staţiunile turistice de pe litoral, au obligaţia să asigure dezinsectia şi deratizarea incintelor acestora, cu respectarea normelor stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena şi a recomandărilor privind mediul de viaţa al populaţiei.


  Articolul 2

  Administraţiile publice locale au obligaţia de a asigura, prin serviciile de specialitate, dezinsectia şi deratizarea domeniului public, precum şi ale spaţiilor situate în exteriorul structurilor de primire turistice şi ale imobilelor menţionate la art. 1.


  Articolul 3

  (1) Dezinsectia şi deratizarea se vor efectua de 3 ori în sezonul turistic şi ori de câte ori este necesar.
  (2) Prima acţiune din fiecare an este obligatoriu să fie încheiată până la data de 10 mai.


  Articolul 4

  Nerespectarea dispoziţiilor prezentului ordin se sancţionează potrivit Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igiena şi sănătate publică, iar în cazul structurilor de primire turistice, şi cu retragerea certificatului de clasificare şi a autorizaţiei de funcţionare, potrivit art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.328/2001.


  Articolul 5

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul turismului,
  Alin Burcea,
  secretar de stat
  Ministrul sănătăţii şi familiei,
  Daniela Bartos
  Ministrul administraţiei publice,
  Octav Cozmanca
  p. Ministrul apelor
  şi protecţiei mediului,
  Florin Stadiu,
  secretar de stat
  -----------