LEGE nr. 119 din 8 aprilie 2003
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 12 aprilie 2003  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 28 din 30 ianuarie 2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate, adoptată în temeiul art. 1 pct. VI.4 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 1 februarie 2003, cu următoarea modificare:
  - Articolul 1 va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - Persoanele cu afecţiuni deosebit de grave, care nu pot fi tratate în ţara, pot fi trimise la tratament în străinătate."
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 20 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  Bucureşti, 8 aprilie 2003.
  Nr. 119.
  --------------