ORDIN nr. 26 din 30 decembrie 2020pentru modificarea anexei nr. 1 la Normele tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.296/2017
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 7 ianuarie 2021
  Având în vedere prevederile art. VII din Legea nr. 198/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,
  în temeiul prevederilor art. 57 lit. h) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor,
  ministrul transporturilor și infrastructurii emite următorul ordin:

  Articolul I

  Anexa nr. 1 la Normele tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.296/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 18 septembrie 2017, se modifică după cum urmează:– Punctul 1 „Clasa tehnică I - Autostrăzi“ se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Cătălin Drulă

  București, 30 decembrie 2020.
  Nr. 26.

  ANEXĂ*)

  *) Anexa este reprodusă în facsimil.1. Clasa tehnică I - Autostrăzi1.1. Autostrăzi în regiuni de șes și deal1.2. Autostrăzi în regiuni de munte

  ----