LEGE nr. 315 din 12 iulie 2006
privind stimularea achiziţionării de cărţi sau de programe educaţionale pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice, în învăţământul preuniversitar
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 18 iulie 2006  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1

  Se acordă un ajutor financiar cadrelor didactice titulare şi/sau suplinitoare calificate din învăţământul preuniversitar, în vederea achiziţionării de cărţi sau de programe educaţionale pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice.


  Articolul 2

  Ajutorul financiar prevăzut la art. 1 se acordă anual, la solicitarea cadrelor didactice, şi reprezintă echivalentul în lei a 100 euro, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României la data plăţii.


  Articolul 3

  Cadrele didactice beneficiare ale ajutorului financiar vor primi de la unităţile de învăţământ unde sunt încadrate documentele necesare în vederea valorificării acestui ajutor.


  Articolul 4

  Sumele necesare acordării ajutorului financiar se asigură de la bugetul de stat, prin Ministerul Educaţiei şi Cercetării.


  Articolul 5

  În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Finanţelor Publice vor elabora norme metodologice de aplicare a acesteia, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 6

  Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2007.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 12 iulie 2006.
  Nr. 315.
  -------