HOTĂRÂRE nr. 50 din 13 ianuarie 2005 (**republicată**)(*actualizata*)
pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare
(actualizata până la data de 14 iulie 2006*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------------
  *) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 17 martie 2006. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 14 iulie 2006 cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 902 din 12 iulie 2006.
  **) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 617/2005 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 12 iulie 2005, dandu-se textelor o noua numerotare.
  Hotărârea Guvernului nr. 50/2005 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 20 ianuarie 2005 şi rectificata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 3 martie 2006.

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi prefecturile vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.


  Articolul 3

  Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 555/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile pentru supunerea proiectelor de acte normative spre adoptare Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 334 din 22 iunie 2001.


  Anexă

  REGULAMENT 13/01/2005