ORDIN nr. 636 din 20 octombrie 2008pentru aprobarea Normativului privind asigurarea tehnică de marină a structurilor deținătoare de nave din Ministerul Internelor și Reformei Administrative
EMITENT
 • MINISTERUL INTERNELOR ȘI REFORMEI ADMINISTRATIVE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 2 decembrie 2008
  Având în vedere prevederile art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,
  ministrul internelor și reformei administrative emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normativul privind asigurarea tehnică de marină a structurilor deținătoare de nave ale Ministerului Internelor și Reformei Administrative, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Conducătorii structurilor Ministerului Internelor și Reformei Administrative deținătoare de mijloace de mobilitate navală vor lua măsurile necesare pentru cunoașterea și aplicarea întocmai a prevederilor prezentului ordin de către personalul din subordine, în părțile care îl privesc.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul internelor
  și reformei administrative,
  Cristian David

  București, 20 octombrie 2008.
  Nr. 636.

  ANEXĂ

  NORMATIV
  privind asigurarea tehnică de marină a structurilor deținătoare de nave
  din Ministerul Internelor și Reformei Administrative