LEGE nr. 216 din 21 iulie 2015privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic și consular al României
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 22 iulie 2015
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1
  (1) Membrii Corpului diplomatic și consular al României cu o vechime de cel puțin 15 ani în Ministerul Afacerilor Externe, precum și personalul încadrat pe funcții de execuție specifice se pot pensiona la cerere și pot beneficia la împlinirea vârstei de 60 de ani de pensie de serviciu, în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentând salariul de bază brut lunar corespunzător încadrării în funcția de execuție deținută în administrația centrală, la care se adaugă indemnizațiile și sporurile avute în ultima lună de activitate în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe înainte de data pensionării. Notă
  Începând cu data de 01-01-2024, conform Punctului 1, Articolul IX din LEGEA nr. 282 din 19 octombrie 2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 950 din 20 octombrie 2023, coroborat cu dispozițiile alineatului (1) al articolului XIX, la articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
  (1) Membrii Corpului diplomatic și consular al României cu o vechime de cel puțin 25 de ani în Ministerul Afacerilor Externe, precum și personalul încadrat pe funcții de execuție specifice de consilier relații, referent relații, cancelarist relații și curier relații pot beneficia, la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzute de sistemul public de pensii, de pensie de serviciu. Pensia de serviciu reprezintă 65% din media salariilor de bază brute lunare în lei corespunzătoare încadrării în funcția de execuție deținută în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și a tuturor indemnizațiilor și sporurilor permanente, stabilite în favoarea beneficiarului pentru ultimele luni de activitate în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, înainte de data pensionării, conform eșalonării prevăzute în anexa nr. 1, în funcție de data acordării pensiei de serviciu.
  Notă
  Începând cu data de 01-01-2024, conform Punctului 2, Articolul IX din LEGEA nr. 282 din 19 octombrie 2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 950 din 20 octombrie 2023, coroborat cu dispozițiile alineatului (1) al articolului XIX, articolul 1 se completează cu alineatul (1^1) și, va avea următorul cuprins:
  (1^1) Atingerea vechimii de 25 de ani prevăzute la alin. (1) se realizează eșalonat, conform anexei nr. 2.
  (2) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1) care au fost numite prin decrete prezidențiale ambasadori ai României în alte state sau pe lângă organizații internaționale, pensia de serviciu se stabilește în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentând salariul de bază brut lunar corespunzător funcției de ambasador similar în plată în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, la care se adaugă indemnizațiile și sporurile avute de acestea în ultima lună de activitate în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe înainte de data pensionării. Notă
  Începând cu data de 01-01-2024, conform Punctului 3, Articolul IX din LEGEA nr. 282 din 19 octombrie 2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 950 din 20 octombrie 2023, coroborat cu dispozițiile alineatului (1) al articolului XIX, la articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
  (2) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1) care au fost numite prin decrete prezidențiale ambasadori ai României în alte state sau pe lângă organizații internaționale, pensia de serviciu reprezintă 65% din media salariilor de bază brute lunare în lei corespunzătoare funcției de ambasador, aflate în plată în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și a tuturor indemnizațiilor și sporurilor permanente, stabilite în favoarea beneficiarului pentru ultimele luni de activitate în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, înainte de data pensionării, conform eșalonării prevăzute în anexa nr. 1, în funcție de data acordării pensiei de serviciu. În acest caz, calculul indemnizațiilor și sporurilor stabilite în formulă procentuală se raportează la salariul de bază de ambasador.
  (3) De pensia prevăzută la alin. (1) sau (2) beneficiază, la împlinirea vârstei de 60 de ani, și membrii Corpului diplomatic și consular al României, precum și personalul încadrat pe funcții de execuție specifice, cu o vechime de 12-15 ani. În acest caz, cuantumul pensiei va fi micșorat cu 1% din baza de calcul prevăzută la alin. (1), pentru fiecare an care lipsește din vechimea integrală în Ministerul Afacerilor Externe. Notă
  Începând cu data de 01-01-2024, conform Punctului 4, Articolul IX din LEGEA nr. 282 din 19 octombrie 2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 950 din 20 octombrie 2023, coroborat cu dispozițiile alineatului (1) al articolului XIX, la articolul 1, alineatul (3) se abrogă.
  (4) Pentru fiecare an care depășește vechimea în Ministerul Afacerilor Externe prevăzută la alin. (1), la cuantumul pensiei se adaugă câte 1% din baza de calcul prevăzută la alin. (1), fără a o putea depăși. Notă
  Începând cu data de 01-01-2024, conform Punctului 4, Articolul IX din LEGEA nr. 282 din 19 octombrie 2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 950 din 20 octombrie 2023, coroborat cu dispozițiile alineatului (1) al articolului XIX, la articolul 1, alineatul (4) se abrogă.
  (5) Persoanele prevăzute la alin. (1) și (2), care îndeplinesc condițiile de vechime în Ministerul Afacerilor Externe, se pot pensiona și pot beneficia, la împlinirea vârstei de 60 de ani, de pensie de serviciu, chiar dacă la data pensionării au o altă ocupație. În acest caz, pensia se stabilește în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentând salariul de bază brut lunar corespunzător încadrării în funcția de execuție avută la data încetării activității în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, similar în plată cu cel al unui membru al Corpului diplomatic și consular al României, respectiv al unei persoane încadrate pe funcție de execuție specifică, aflată în activitate în Ministerul Afacerilor Externe, la care se adaugă indemnizațiile și sporurile avute la data încetării activității în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, care nu au fost incluse în salariul de bază și care sunt prevăzute de legea salarizării în vigoare la data înregistrării cererii de acordare a pensiei de serviciu stabilite în condițiile prezentei legi. De această pensie de serviciu pot beneficia numai persoanele cărora le-au încetat raporturile juridice de muncă cu Ministerul Afacerilor Externe din motive neimputabile. Notă
  Începând cu data de 01-01-2024, conform Punctului 5, Articolul IX din LEGEA nr. 282 din 19 octombrie 2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 950 din 20 octombrie 2023, coroborat cu dispozițiile alineatului (1) al articolului XIX, la articolul 1, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:
  (5) Persoanele prevăzute la alin. (1) și (2) pot beneficia, la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzute de sistemul public de pensii, de pensie de serviciu, chiar dacă la data pensionării au altă ocupație. În acest caz, pensia de serviciu reprezintă 65% din media salariilor de bază brute lunare în lei, similare în plată, corespunzătoare funcției de execuție deținute de aceștia anterior încetării activității în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, la care se adaugă 65% din media tuturor indemnizațiilor și sporurilor permanente, stabilite în favoarea beneficiarului în ultimele luni de activitate în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, conform eșalonării prevăzute în anexa nr. 1, în funcție de data acordării pensiei de serviciu, indemnizații și sporuri permanente care nu au fost incluse în salariul de bază și care sunt prevăzute de legislația privind salarizarea specifică în vigoare la data înregistrării cererii de acordare a pensiei de serviciu. De această pensie de serviciu pot beneficia numai persoanele cărora le-au încetat raporturile juridice de muncă cu Ministerul Afacerilor Externe din motive neimputabile.
  (6) De pensia de serviciu prevăzută la alin. (1) și (2) pot beneficia și membrii Corpului diplomatic și consular al României, precum și personalul încadrat pe funcții de execuție specifice, pensionați anterior intrării în vigoare a prezentei legi, care beneficiază de pensie din sistemul public și care îndeplinesc condițiile prevăzute de prezenta lege pentru acordarea pensiei de serviciu. În acest caz, cuantumul pensiei de serviciu este de 80% din baza de calcul reprezentând salariul de bază brut lunar similar în plată, corespunzător funcției de execuție deținute de aceștia la data încetării activității în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, la care se adaugă indemnizațiile și sporurile avute în ultima lună de activitate în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, care nu au fost incluse în salariul de bază și care sunt prevăzute de legea salarizării în vigoare la data înregistrării cererii de acordare a pensiei de serviciu stabilite în condițiile prezentei legi. Notă
  Începând cu data de 01-01-2024, conform Punctului 5, Articolul IX din LEGEA nr. 282 din 19 octombrie 2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 950 din 20 octombrie 2023, coroborat cu dispozițiile alineatului (1) al articolului XIX, la articolul 1, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:
  (6) De pensia de serviciu prevăzută la alin. (1) și (2) pot beneficia și membrii Corpului diplomatic și consular al României, pensionați anterior datei de intrare în vigoare a prezentei legi, care beneficiază de pensie din sistemul public și care îndeplinesc condițiile prevăzute de prezenta lege pentru acordarea pensiei de serviciu. În acest caz, pensia de serviciu reprezintă 65% din media salariilor de bază brute lunare în lei, similare în plată, corespunzătoare funcției de execuție deținute de aceștia la data încetării activității în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, la care se adaugă 65% din media tuturor indemnizațiilor și sporurilor permanente, stabilite în favoarea beneficiarului în ultimele luni de activitate în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, înainte de data pensionării în sistemul public, conform eșalonării prevăzute în anexa nr. 1, în funcție de data acordării pensiei de serviciu, indemnizații și sporuri permanente care nu au fost incluse în salariul de bază și care sunt prevăzute de legislația privind salarizarea specifică în vigoare la data înregistrării cererii de acordare a pensiei de serviciu.
  (7) Pentru persoanele prevăzute la alin. (5) și (6), echivalarea funcțiilor de execuție avute la data încetării activității în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, în funcție de execuție specifică, se face prin ordin al ministrului afacerilor externe.(8) Pentru persoanele prevăzute la alin. (6), care au fost numite prin decrete prezidențiale ambasadori ai României în alte state sau pe lângă organizații internaționale, cuantumul pensiei de serviciu este de 80% din baza de calcul reprezentând salariul de bază brut lunar corespunzător funcției de ambasador similar în plată în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, la care se adaugă indemnizațiile și sporurile avute de acestea în ultima lună de activitate în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, care nu au fost incluse în salariul de bază și care sunt prevăzute de legea salarizării în vigoare la data înregistrării cererii de acordare a pensiei de serviciu stabilite în condițiile prezentei legi. Notă
  Începând cu data de 01-01-2024, conform Punctului 5, Articolul IX din LEGEA nr. 282 din 19 octombrie 2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 950 din 20 octombrie 2023, coroborat cu dispozițiile alineatului (1) al articolului XIX, la articolul 1, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:
  (8) Pentru persoanele prevăzute la alin. (6) care au fost numite prin decrete prezidențiale ambasadori ai României în alte state sau pe lângă organizații internaționale, pensia de serviciu reprezintă 65% din media salariilor de bază brute lunare în lei, similare în plată, corespunzătoare funcției de ambasador în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, la care se adaugă 65% din media tuturor indemnizațiilor și sporurilor permanente, stabilite în favoarea beneficiarului în ultimele luni de activitate în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, înainte de data pensionării în sistemul public, conform eșalonării prevăzute în anexa nr. 1, în funcție de data acordării pensiei de serviciu, indemnizații și sporuri permanente care nu au fost incluse în salariul de bază și care sunt prevăzute de legislația privind salarizarea specifică în vigoare la data înregistrării cererii de acordare a pensiei de serviciu. În acest caz, calculul indemnizațiilor și sporurilor stabilite în formulă procentuală se raportează la salariul de bază de ambasador.
  (9) Membrii Corpului diplomatic și consular al României și personalul încadrat pe funcții de execuție specifice optează între pensia de serviciu și pensia din sistemul public.(10) Pensia prevăzută de prezentul articol are regimul juridic al unei pensii pentru limită de vârstă.


  Articolul 2

  În cazul decesului titularului pensiei de serviciu, soțul supraviețuitor și copiii minori, precum și copiii majori până la terminarea studiilor, dar nu mai mult de 26 de ani, beneficiază de pensie de urmaș, în condițiile prevăzute de legislația privind sistemul public de pensii, calculată din pensia de serviciu aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul susținătorul la data decesului, actualizată, după caz.


  Articolul 3
  (1) De prevederile prezentei legi, în situația îndeplinirii condițiilor impuse de aceasta, beneficiază și membrii Corpului diplomatic și consular al României, cu o vechime de cel puțin 15 ani în Departamentul de Comerț Exterior din Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Ministerul Comerțului și Turismului, Ministerul Comerțului, Ministerul Industriei și Comerțului, Ministerul Afacerilor Externe, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Economiei și Comerțului, Ministerul Economiei și Finanțelor, Ministerul pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale, Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, denumit în continuare Departamentul de Comerț Exterior, din care cel puțin 4 ani în misiuni permanente cu grade diplomatice sau consulare, la ambasadele, consulatele și alte reprezentanțe ale României din străinătate. Notă
  Începând cu data de 01-01-2024, conform Punctului 6, Articolul IX din LEGEA nr. 282 din 19 octombrie 2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 950 din 20 octombrie 2023, coroborat cu dispozițiile alineatului (1) al articolului XIX, la articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
  (1) De prevederile prezentei legi, în situația îndeplinirii condițiilor impuse de aceasta, beneficiază și membrii Corpului diplomatic și consular al României, cu o vechime de cel puțin 25 de ani, conform eșalonării prevăzute în anexa nr. 2, în funcție de data acordării pensiei de serviciu, în Departamentul de Comerț Exterior din Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Ministerul Comerțului și Turismului, Ministerul Comerțului, Ministerul Industriei și Comerțului, Ministerul Afacerilor Externe, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Economiei și Comerțului, Ministerul Economiei și Finanțelor, Ministerul pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale, Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, denumit în continuare Departamentul de Comerț Exterior, din care cel puțin 8 ani în misiuni permanente cu grade diplomatice sau consulare, la ambasadele, consulatele și alte reprezentanțe ale României din străinătate.
  Notă
  Începând cu data de 01-01-2024, conform Punctului 7, Articolul IX din LEGEA nr. 282 din 19 octombrie 2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 950 din 20 octombrie 2023, coroborat cu dispozițiile alineatului (1) al articolului XIX, articolul 3 se completează cu alineatul (1^1) și, va avea următorul cuprins:
  (1^1) Atingerea vechimii de 25 de ani prevăzute la alin. (1) se realizează eșalonat, conform anexei nr. 2.
  (2) Cuantumul pensiei de serviciu pentru persoanele prevăzute la alin. (1) este de 80% din baza de calcul reprezentând salariul de bază brut lunar corespunzător încadrării în funcția de execuție deținută de acestea în administrația centrală a Departamentului de Comerț Exterior și sporurile avute în ultima lună de activitate în administrația centrală a Departamentului de Comerț Exterior, înainte de data pensionării, care nu au fost incluse în salariul de bază și care sunt prevăzute de legea salarizării în vigoare la data înregistrării cererii de acordare a pensiei de serviciu stabilite în condițiile prezentei legi. Notă
  Începând cu data de 01-01-2024, conform Punctului 8, Articolul IX din LEGEA nr. 282 din 19 octombrie 2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 950 din 20 octombrie 2023, coroborat cu dispozițiile alineatului (1) al articolului XIX, la articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
  (2) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1), pensia de serviciu reprezintă 65% din media salariilor de bază brute lunare în lei corespunzătoare încadrării în funcția de execuție deținută în administrația centrală a Departamentului de Comerț Exterior și a tuturor indemnizațiilor și sporurilor permanente stabilite în favoarea beneficiarului pentru ultimele luni de activitate în administrația centrală a Departamentului de Comerț Exterior, înainte de data pensionării, conform eșalonării prevăzute în anexa nr. 1, în funcție de data acordării pensiei de serviciu.
  (3) De pensia de serviciu prevăzută de prezenta lege, în condițiile prevăzute la alin. (1), beneficiază și persoanele pensionate din Departamentul de Comerț Exterior care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, beneficiază de pensie din sistemul public de pensii.(4) Cuantumul pensiei de serviciu pentru persoanele prevăzute la alin. (3) este de 80% din baza de calcul reprezentând salariul de bază brut lunar similar în plată, corespunzător funcției de execuție deținute de acestea în administrația centrală a Departamentului de Comerț Exterior la data încetării activității, și sporurile avute în ultima lună de activitate în administrația centrală a Departamentului de Comerț Exterior, care nu au fost incluse în salariul de bază și care sunt prevăzute de legea salarizării în vigoare la data înregistrării cererii de acordare a pensiei de serviciu stabilite în condițiile prezentei legi. Notă
  Începând cu data de 01-01-2024, conform Punctului 8, Articolul IX din LEGEA nr. 282 din 19 octombrie 2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 950 din 20 octombrie 2023, coroborat cu dispozițiile alineatului (1) al articolului XIX, la articolul 3, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
  (4) Pentru persoanele prevăzute la alin. (3), pensia de serviciu reprezintă 65% din media salariilor de bază brute lunare în lei corespunzătoare încadrării în funcția de execuție deținută în administrația centrală a Departamentului de Comerț Exterior și a tuturor indemnizațiilor și sporurilor permanente stabilite în favoarea beneficiarului pentru ultimele luni de activitate în administrația centrală a Departamentului de Comerț Exterior, înainte de data pensionării, conform eșalonării prevăzute în anexa nr. 1, în funcție de data acordării pensiei de serviciu.


  Articolul 4

  Pentru membrii Corpului diplomatic și consular al României care au lucrat atât în Ministerul Afacerilor Externe, cât și în Departamentul de Comerț Exterior, și care au fost trimiși în misiuni permanente în străinătate cu grade și funcții diplomatice sau consulare de către Departamentul de Comerț Exterior, perioadele respective se cumulează și se consideră vechime la stabilirea pensiei de serviciu prevăzută de prezenta lege.


  Articolul 5
  (1) Perioadele în care, pe durata angajării în Ministerul Afacerilor Externe, respectiv în Departamentul de Comerț Exterior, persoanele prevăzute la art. 1 și 3 au avut raporturile de muncă întrerupte, cu acordul angajatorului, pentru participarea la cursuri, stagii de practică și specializare sau perfecționare, în țară ori în străinătate, pentru îndeplinirea unei funcții de demnitate publică numite sau alese, precum și pentru a îndeplini funcții în calitate de reprezentanți ai statului român în cadrul organizațiilor și organismelor internaționale interguvernamentale ori experți în cadrul acestora, constituie vechime în Ministerul Afacerilor Externe, respectiv în Departamentul de Comerț Exterior.(2) Durata cursului postuniversitar de relații internaționale, înființat în baza Hotărârii Consiliului de Miniștri nr. 1.003/1962 cu privire la organizarea și funcționarea cursului postuniversitar de relații internaționale, organizat pe lângă Facultatea de Științe Juridice a Universității din București, absolvit de către persoanele prevăzute la art. 1 și 3, constituie vechime în Ministerul Afacerilor Externe, respectiv în Departamentul de Comerț Exterior.


  Articolul 6
  (1) Odată cu stabilirea cuantumului pensiei de serviciu se stabilește și pensia pentru limită de vârstă din sistemul public, potrivit legislației în vigoare privind sistemul de pensii publice.(2) În cazul în care cuantumul pensiei de serviciu calculat conform prezentei legi este mai mic decât cel al pensiei din sistemul public de pensii, se acordă cuantumul cel mai avantajos.(3) Partea din pensia de serviciu care depășește nivelul pensiei din sistemul public, precum și partea din pensia de urmaș calculată din pensia de serviciu, care depășește nivelul pensiei din sistemul public de pensii, se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.(4) În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile de acordare a pensiei pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, pensia de serviciu se suportă din bugetul de stat până la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzută de legislația în vigoare, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.(5) Pensiile de serviciu, precum și pensiile de urmaș, calculate potrivit prezentei legi, se actualizează, din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflației, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea și comunicat de Institutul Național de Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă o pensie de serviciu mai mică, se menține pensia de serviciu aflată în plată.
  (la 07-08-2017, Alineatul (5) din Articolul 6 a fost modificat de Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 59 din 4 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 07 august 2017 ) Notă
  Conform alineatului (4) al articolului VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 226 din 30 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1332 din 31 decembrie 2020, prin derogare de la art. 6 alin. (5) din Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic și consular al României, cu modificările ulterioare, în anul 2021 pensiile de serviciu și pensiile de urmaș stabilite în condițiile legii nu se actualizează cu rata medie anuală a inflației.
  (6) Pensia de serviciu se acordă la cerere și se plătește începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea de pensionare la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu sau de reședință a solicitantului.


  Articolul 7

  Persoanele care la data intrării în vigoare a prezentei legi beneficiază de pensie de serviciu în temeiul unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile sau, după caz, hotărâri definitive nu beneficiază de prevederile prezentei legi.


  Articolul 8

  Elementele necesare stabilirii pensiilor prevăzute de prezenta lege, precum și baza de calcul al acestora se dovedesc cu documente eliberate de Ministerul Afacerilor Externe sau, după caz, de Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului/Departamentul de Comerț Exterior, pe răspunderea acestora.


  Articolul 9

  La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2013 privind acordarea de drepturi unor membri ai Corpului diplomatic și consular al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 21 octombrie 2013, aprobată prin Legea nr. 381/2013.


  Articolul 10

  Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 11

  În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi vor fi elaborate norme metodologice de aplicare a prezentei legi de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
  Notă
  Începând cu data de 01-01-2024, conform Punctului 9, Articolul IX din LEGEA nr. 282 din 19 octombrie 2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 950 din 20 octombrie 2023, coroborat cu dispozițiile alineatului (1) al articolului XIX, actul se completează cu articolul 12 și, va avea următorul cuprins:
  Articolul 12
  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta lege.
  Notă
  Articolul X, XV-XVII din LEGEA nr. 282 din 19 octombrie 2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 950 din 20 octombrie 2023 prevăd:
  Articolul X
  (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi pensiile de serviciu ale personalului de specialitate interpret relații, consilier cabinet, referent cabinet, curier diplomatic, referent protecție, referent comunicații, cuvenite sau aflate în plată devin pensii pentru limită de vârstă în sistemul public, considerându-se îndeplinite condițiile prevăzute de legislația privind sistemul public de pensii.
  (2) Pensiile de serviciu prevăzute la alin. (1) se recalculează în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi prin determinarea punctajului mediu anual și a cuantumului fiecărei pensii conform legislației privind sistemul public de pensii.
  (3) Dacă în urma recalculării rezultă un cuantum al pensiei din sistemul public de pensii mai mic decât cel al pensiei de serviciu se va menține în plată acesta din urmă până când din aplicarea formulei de calcul prevăzute de legislația privind sistemul public de pensii rezultă un cuantum al pensiei din sistemul public de pensii mai mare decât al pensiei de serviciu.
  (4) Fac excepție de la dispozițiile alin. (1) și (3) pensiile de serviciu ale personalului de specialitate interpret relații, consilier cabinet, referent cabinet, curier diplomatic, referent protecție, referent comunicații, în cazul cărora a fost stabilită și pensia din sistemul public de pensii, situație în care se acordă cuantumul pensiei celei mai avantajoase.

  Articolul XV
  În vederea aplicării prevederilor prezentei legi, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi instituțiile implicate vor actualiza normele metodologice de aplicare a legislației referitoare la pensiile de serviciu.

  Articolul XVI
  (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, cuantumul net al pensiilor de serviciu stabilite în baza prevederilor Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic și consular al României, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost modificate și completate prin prezenta lege, nu poate fi mai mare decât 100% din media venitului net corespunzător venitului brut care a constituit baza de calcul al pensiei de serviciu.
  (2) Pensia de serviciu netă reprezintă pensia de serviciu stabilită în cuantum brut din care se deduce impozitul pe venit, potrivit legislației în vigoare.
  (3) Venitul net reprezintă venitul brut care a constituit baza de calcul al pensiei de serviciu din care s-au dedus contribuțiile sociale obligatorii și impozitul pe venit, potrivit legislației în vigoare.
  (4) Orice alte dispoziții contrare prezentei legi se abrogă.
  (5) Persoanele care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, îndeplinesc cerințele legale pentru obținerea unei pensii de serviciu în baza reglementărilor din legile prevăzute la alin. (1) în vigoare anterior modificărilor și completărilor aduse acestora prin prezenta lege pot solicita, până la data de 31 decembrie 2028, acordarea pensiei de serviciu conform reglementărilor respective.

  Articolul XVII
  (1) Persoanele care îndeplinesc condițiile pentru obținerea mai multor pensii de serviciu, reglementate de legi cu caracter special, optează pentru obținerea uneia dintre acestea.
  (2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele care cumulează două sau mai multe pensii de serviciu, reglementate de legi cu caracter special, optează pentru dreptul cel mai avantajos.
  (3) Persoanele care îndeplinesc condițiile pentru acordarea unei pensii dintr-un sistem propriu de asigurări sociale neintegrat sistemului public de pensii pot cumula această categorie de pensie cu pensia din sistemul public de pensii.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

  București, 21 iulie 2015.
  Nr. 216. Notă
  Începând cu data de 01-01-2024, conform Punctului 10, Articolul IX din LEGEA nr. 282 din 19 octombrie 2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 950 din 20 octombrie 2023, coroborat cu dispozițiile alineatului (1) al articolului XIX, actul se completează cu anexele nr. 1 și 2 și, vor avea următorul cuprins:
  Anexa nr. 1
  NUMĂRUL LUNILOR CARE CONSTITUIE BAZA DE CALCUL
  utilizat la stabilirea pensiei de serviciu pentru membrii
  Corpului diplomatic și consular al României

  Luna și anul
  pensionării

  Număr luni
  bază de calcul

  Ianuarie 2024

  12

  Februarie 2024

  12

  Martie 2024

  12

  Aprilie 2024

  12

  Mai 2024

  12

  Iunie 2024

  12

  Iulie 2024

  13

  August 2024

  13

  Septembrie 2024

  13

  Octombrie 2024

  13

  Noiembrie 2024

  13

  Decembrie 2024

  13

  Ianuarie 2025

  14

  Februarie 2025

  14

  Martie 2025

  14

  Aprilie 2025

  14

  Mai 2025

  14

  Iunie 2025

  14

  Iulie 2025

  15

  August 2025

  15

  Septembrie 2025

  15

  Octombrie 2025

  15

  Noiembrie 2025

  15

  Decembrie 2025

  15

  Ianuarie 2026

  16

  Februarie 2026

  16

  Martie 2026

  16

  Aprilie 2026

  16

  Mai 2026

  16

  Iunie 2026

  16

  Iulie 2026

  17

  August 2026

  17

  Septembrie 2026

  17

  Octombrie 2026

  17

  Noiembrie 2026

  17

  Decembrie 2026

  17

  Ianuarie 2027

  18

  Februarie 2027

  18

  Martie 2027

  18

  Aprilie 2027

  18

  Mai 2027

  18

  Iunie 2027

  18

  Iulie 2027

  19

  August 2027

  19

  Septembrie 2027

  19

  Octombrie 2027

  19

  Noiembrie 2027

  19

  Decembrie 2027

  19

  Ianuarie 2028

  20

  Februarie 2028

  20

  Martie 2028

  20

  Aprilie 2028

  20

  Mai 2028

  20

  Iunie 2028

  20

  Iulie 2028

  21

  August 2028

  21

  Septembrie 2028

  21

  Octombrie 2028

  21

  Noiembrie 2028

  21

  Decembrie 2028

  21

  Ianuarie 2029

  22

  Februarie 2029

  23

  Martie 2029

  24

  Aprilie 2029

  25

  Mai 2029

  26

  Iunie 2029

  27

  Iulie 2029

  28

  August 2029

  29

  Septembrie 2029

  30

  Octombrie 2029

  31

  Noiembrie 2029

  32

  Decembrie 2029

  33

  Ianuarie 2030

  34

  Februarie 2030

  35

  Martie 2030

  36

  Aprilie 2030

  37

  Mai 2030

  38

  Iunie 2030

  39

  Iulie 2030

  40

  August 2030

  41

  Septembrie 2030

  42

  Octombrie 2030

  43

  Noiembrie 2030

  44

  Decembrie 2030

  45

  Ianuarie 2031

  46

  Februarie 2031

  47

  Martie 2031

  48

  Aprilie 2031

  49

  Mai 2031

  50

  Iunie 2031

  51

  Iulie 2031

  52

  August 2031

  53

  Septembrie 2031

  54

  Octombrie 2031

  55

  Noiembrie 2031

  56

  Decembrie 2031

  57

  Ianuarie 2032

  58

  Februarie 2032

  59

  Martie 2032

  60

  Aprilie 2032

  61

  Mai 2032

  62

  Iunie 2032

  63

  Iulie 2032

  64

  August 2032

  65

  Septembrie 2032

  66

  Octombrie 2032

  67

  Noiembrie 2032

  68

  Decembrie 2032

  69

  Ianuarie 2033

  70

  Februarie 2033

  71

  Martie 2033

  72

  Aprilie 2033

  73

  Mai 2033

  74

  Iunie 2033

  75

  Iulie 2033

  76

  August 2033

  77

  Septembrie 2033

  78

  Octombrie 2033

  79

  Noiembrie 2033

  80

  Decembrie 2033

  82

  Ianuarie 2034

  84

  Februarie 2034

  86

  Martie 2034

  88

  Aprilie 2034

  90

  Mai 2034

  92

  Iunie 2034

  94

  Iulie 2034

  96

  August 2034

  98

  Septembrie 2034

  100

  Octombrie 2034

  102

  Noiembrie 2034

  104

  Decembrie 2034

  106

  Ianuarie 2035

  108

  Februarie 2035

  110

  Martie 2035

  112

  Aprilie 2035

  114

  Mai 2035

  116

  Iunie 2035

  118

  Iulie 2035

  120

  August 2035

  122

  Septembrie 2035

  124

  Octombrie 2035

  126

  Noiembrie 2035

  128

  Decembrie 2035

  130

  Ianuarie 2036

  132

  Februarie 2036

  134

  Martie 2036

  136

  Aprilie 2036

  138

  Mai 2036

  140

  Iunie 2036

  142

  Iulie 2036

  144

  August 2036

  146

  Septembrie 2036

  148

  Octombrie 2036

  150

  Noiembrie 2036

  152

  Decembrie 2036

  154

  Ianuarie 2037

  156

  Februarie 2037

  158

  Martie 2037

  160

  Aprilie 2037

  162

  Mai 2037

  164

  Iunie 2037

  166

  Iulie 2037

  168

  August 2037

  170

  Septembrie 2037

  172

  Octombrie 2037

  174

  Noiembrie 2037

  176

  Decembrie 2037

  178

  Ianuarie 2038

  180

  Februarie 2038

  182

  Martie 2038

  184

  Aprilie 2038

  186

  Mai 2038

  188

  Iunie 2038

  190

  Iulie 2038

  192

  August 2038

  194

  Septembrie 2038

  196

  Octombrie 2038

  198

  Noiembrie 2038

  200

  Decembrie 2038

  202

  Ianuarie 2039

  204

  Februarie 2039

  206

  Martie 2039

  208

  Aprilie 2039

  210

  Mai 2039

  212

  Iunie 2039

  214

  Iulie 2039

  216

  August 2039

  218

  Septembrie 2039

  220

  Octombrie 2039

  222

  Noiembrie 2039

  224

  Decembrie 2039

  226

  Ianuarie 2040

  228

  Februarie 2040

  230

  Martie 2040

  232

  Aprilie 2040

  234

  Mai 2040

  236

  Iunie 2040

  238

  Iulie 2040

  240

  August 2040

  242

  Septembrie 2040

  244

  Octombrie 2040

  246

  Noiembrie 2040

  248

  Decembrie 2040

  250

  Ianuarie 2041

  252

  Februarie 2041

  254

  Martie 2041

  256

  Aprilie 2041

  258

  Mai 2041

  260

  Iunie 2041

  262

  Iulie 2041

  264

  August 2041

  266

  Septembrie 2041

  268

  Octombrie 2041

  270

  Noiembrie 2041

  272

  Decembrie 2041

  274

  Ianuarie 2042

  276

  Februarie 2042

  278

  Martie 2042

  280

  Aprilie 2042

  282

  Mai 2042

  284

  Iunie 2042

  286

  Iulie 2042

  288

  August 2042

  290

  Septembrie 2042

  292

  Octombrie 2042

  294

  Noiembrie 2042

  296

  Decembrie 2042

  298

  Ianuarie 2043

  300

  Anexa nr. 2
  VECHIMEA MINIMĂ NECESARĂ ÎN SPECIALITATE
  realizată de membrii Corpului diplomatic și consular al României

  Luna și anul pensionării

  Vechime minimă necesară în specialitate
  (ani/luni)

  Ianuarie

  2024

  15

  0

  Februarie

  2024

  15

  01

  Martie

  2024

  15

  02

  Aprilie

  2024

  15

  03

  Mai

  2024

  15

  04

  Iunie

  2024

  15

  05

  Iulie

  2024

  15

  06

  August

  2024

  15

  07

  Septembrie

  2024

  15

  08

  Octombrie

  2024

  15

  09

  Noiembrie

  2024

  15

  10

  Decembrie

  2024

  15

  11

  Ianuarie

  2025

  16

  0

  Februarie

  2025

  16

  01

  Martie

  2025

  16

  02

  Aprilie

  2025

  16

  03

  Mai

  2025

  16

  04

  Iunie

  2025

  16

  05

  Iulie

  2025

  16

  06

  August

  2025

  16

  07

  Septembrie

  2025

  16

  08

  Octombrie

  2025

  16

  09

  Noiembrie

  2025

  16

  10

  Decembrie

  2025

  16

  11

  Ianuarie

  2026

  17

  0

  Februarie

  2026

  17

  01

  Martie

  2026

  17

  02

  Aprilie

  2026

  17

  03

  Mai

  2026

  17

  04

  Iunie

  2026

  17

  05

  Iulie

  2026

  17

  06

  August

  2026

  17

  07

  Septembrie

  2026

  17

  08

  Octombrie

  2026

  17

  09

  Noiembrie

  2026

  17

  10

  Decembrie

  2026

  17

  11

  Ianuarie

  2027

  18

  0

  Februarie

  2027

  18

  01

  Martie

  2027

  18

  02

  Aprilie

  2027

  18

  03

  Mai

  2027

  18

  04

  Iunie

  2027

  18

  05

  Iulie

  2027

  18

  06

  August

  2027

  18

  07

  Septembrie

  2027

  18

  08

  Octombrie

  2027

  18

  09

  Noiembrie

  2027

  18

  10

  Decembrie

  2027

  18

  11

  Ianuarie

  2028

  19

  0

  Februarie

  2028

  19

  01

  Martie

  2028

  19

  02

  Aprilie

  2028

  19

  03

  Mai

  2028

  19

  04

  Iunie

  2028

  19

  05

  Iulie

  2028

  19

  06

  August

  2028

  19

  07

  Septembrie

  2028

  19

  08

  Octombrie

  2028

  19

  09

  Noiembrie

  2028

  19

  10

  Decembrie

  2028

  19

  11

  Ianuarie

  2029

  20

  0

  Februarie

  2029

  20

  01

  Martie

  2029

  20

  02

  Aprilie

  2029

  20

  03

  Mai

  2029

  20

  04

  Iunie

  2029

  20

  05

  Iulie

  2029

  20

  06

  August

  2029

  20

  07

  Septembrie

  2029

  20

  08

  Octombrie

  2029

  20

  09

  Noiembrie

  2029

  20

  10

  Decembrie

  2029

  20

  11

  Ianuarie

  2030

  21

  0

  Februarie

  2030

  21

  01

  Martie

  2030

  21

  02

  Aprilie

  2030

  21

  03

  Mai

  2030

  21

  04

  Iunie

  2030

  21

  05

  Iulie

  2030

  21

  06

  August

  2030

  21

  07

  Septembrie

  2030

  21

  08

  Octombrie

  2030

  21

  09

  Noiembrie

  2030

  21

  10

  Decembrie

  2030

  21

  11

  Ianuarie

  2031

  22

  0

  Februarie

  2031

  22

  01

  Martie

  2031

  22

  02

  Aprilie

  2031

  22

  03

  Mai

  2031

  22

  04

  Iunie

  2031

  22

  05

  Iulie

  2031

  22

  06

  August

  2031

  22

  07

  Septembrie

  2031

  22

  08

  Octombrie

  2031

  22

  09

  Noiembrie

  2031

  22

  10

  Decembrie

  2031

  22

  11

  Ianuarie

  2032

  23

  0

  Februarie

  2032

  23

  01

  Martie

  2032

  23

  02

  Aprilie

  2032

  23

  03

  Mai

  2032

  23

  04

  Iunie

  2032

  23

  05

  Iulie

  2032

  23

  06

  August

  2032

  23

  07

  Septembrie

  2032

  23

  08

  Octombrie

  2032

  23

  09

  Noiembrie

  2032

  23

  10

  Decembrie

  2032

  23

  11

  Ianuarie

  2033

  24

  0

  Februarie

  2033

  24

  01

  Martie

  2033

  24

  02

  Aprilie

  2033

  24

  03

  Mai

  2033

  24

  04

  Iunie

  2033

  24

  05

  Iulie

  2033

  24

  06

  August

  2033

  24

  07

  Septembrie

  2033

  24

  08

  Octombrie

  2033

  24

  09

  Noiembrie

  2033

  24

  10

  Decembrie

  2033

  24

  11

  Ianuarie

  2034

  25

  0

  -----