HOTĂRÂRE nr. 1.301 din 19 august 2004
pentru modificarea unor prevederi ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 13 alin. 3 şi 4 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.217/2003
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 20 august 2004  În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Articolele 7 şi 8 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 13 alin. 3 şi 4 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.217/2003, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 28 octombrie 2003, se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 7. - Persoanele îndreptăţite potrivit legii primesc ca despăgubire suma de 15.640.000 lei pe hectarul de teren la care au dreptul.
  Art. 8 - Despăgubirile se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, de la capitolul 51.01 - Autorităţi publice, titlul «Transferuri», plata drepturilor făcându-se prin prefecturile judeţene şi, respectiv, Prefectura Municipiului Bucureşti."
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  --------------
  p. Ministrul apărării naţionale,
  Sorin Encuţescu,
  secretar de stat
  Ministrul pentru coordonarea
  Secretariatului General al Guvernului,
  Eugen Bejinariu
  Ministru de stat, ministrul
  administraţiei şi internelor,
  Marian Florian Săniuţă
  Ministrul delegat
  pentru administraţia publică,
  Gheorghe Emacu
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Bucureşti, 19 august 2004.
  Nr. 1.301.
  -----