HOTĂRÂRE nr. 640 din 27 august 2019pentru modificarea anexelor nr. 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 326/2019 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2019-2020
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 3 septembrie 2019
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC

  Anexele nr. 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 326/2019 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2019-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 467 și 467 bis din 10 iunie 2019, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-6*) la prezenta hotărâre.
  *) Anexele nr. 1-6 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul educației naționale, interimar,
  Valer-Daniel Breaz
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Marius-Constantin Budăi

  București, 27 august 2019.
  Nr. 640.

  ANEXE nr. 1-6

  ANEXE
  privind modificarea anexelor nr. 1 - 6 la Hotărârea Guvernului nr. 326/2019 privind aprobarea
  Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și
  a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2019 - 2020