ORDIN nr. 1.720 din 17 decembrie 2012
pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2012
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 20 decembrie 2012  În baza prevederilor art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 80 alin. (2) şi art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 39 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
  viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2012, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Direcţiile care au atribuţii în execuţia bugetară din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi unităţile lor subordonate vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanţelor publice,
  Florin Georgescu
  Bucureşti, 17 decembrie 2012.
  Nr. 1.720.


  Anexă

  NORMA 17/12/2012