ORDIN nr. 1.305 din 10 august 2012privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română” pentru prestarea activităților pentru care i-au fost delegate competențe de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 27 august 2012
  În temeiul prevederilor art. 4 lit. y) din Ordonanța Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul transporturilor și infrastructurii emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă tarifele percepute de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităților pentru care i-au fost delegate competențe de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 3

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 846/2007 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităților pentru care i-au fost delegate competențe de către Ministerul Transporturilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 666 din 28 septembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

  p. Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Valentin Răducu Preda,
  secretar de stat

  București, 10 august 2012.
  Nr. 1.305.

  Anexă

  TARIFE
  percepute de Regia Autonomă "Autoritatea
  Aeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităților
  pentru care i-au fost delegate competențe de către
  Ministerul Transporturilor și Infrastructurii


  Capitolul 1 Certificarea/Autorizarea operatorilor aerieni
  A. Tarife

  Nr.
  crt.

  Denumirea prestației

  Tariful

  Modul de plată/
  Observații

  U.M.

  Valoarea

  1

  2

  3

  4

  5

  1.1

  Certificarea operatorilor de
  transport aerian public (AOC)
  1.1.1

  Certificarea inițială
  1.1.1.1

  Tarif fix (stabilit în funcție
  de tipul de aeronavă cu cea mai
  mare masă maximă la decolare):

  euro/certificat


  la depunerea cererii

  a)

  Avioane sub 5,7 tone (inclusiv)


  2.000


  b)

  Avioane între 5,7 tone și 15
  tone (inclusiv)


  3.000


  c)

  Avioane între 15 tone și 40 tone
  (inclusiv)


  5.000


  d)

  Avioane peste 40 tone


  6.000


  e)

  Elicoptere monomotor


  1.200


  f)

  Elicoptere multimotor


  1.800


  g)

  Elicoptere multimotor operațiuni
  maritime


  2.000


  1.1.1.2

  Tarife adiționale
  1.1.1.2.1

  Tarif adițional în funcție de
  structura flotei de aeronave:

  euro/tip
  aeronavă


  la emiterea AOC

  a)

  Avioane sub 5,7 tone (inclusiv)


  800


  b)

  Avioane între 5,7 tone și 15
  tone (inclusiv)


  1.600


  c)

  Avioane între 15 tone și 40 tone
  (inclusiv)


  2.400


  d)

  Avioane peste 40 tone


  4.000


  e)

  Elicoptere monomotor


  960


  f)

  Elicoptere multimotor


  1.440


  g)

  Elicoptere multimotor operațiuni
  maritime


  1.600


  1.1.1.2.2

  Tarif adițional în funcție de
  specificațiile de operare  la emiterea AOC

  1.1.1.2.2.1

  Tipuri de operațiuni

  euro/tip de
  operațiune și
  tip aeronavă
  A1 - Transport pasageri
  a)

  Avioane sub 5,7 tone (inclusiv)


  50


  b)

  Avioane între 5,7 tone și 15
  tone (inclusiv)


  100


  c)

  Avioane între 15 tone și 40 tone
  (inclusiv)


  200


  d)

  Avioane peste 40 tone


  300


  e)

  Elicoptere monomotor


  50


  f)

  Elicoptere multimotor


  50


  g)

  Elicoptere multimotor operațiuni
  maritime


  75  A2 - Cargo
  h)

  Avioane sub 5,7 tone (inclusiv)


  50


  i)

  Avioane între 5,7 tone și 15
  tone (inclusiv)


  100


  j)

  Avioane între 15 tone și 40 tone
  (inclusiv)


  200


  k)

  Avioane peste 40 tone


  300


  l)

  Elicoptere monomotor


  50


  m)

  Elicoptere multimotor


  50


  n)

  Elicoptere multimotor operațiuni
  maritime


  75


  o)

  A3- Servicii medicale de urgență


  300


  1.1.1.2.2.2

  Zone de operare

  euro/zonă de
  operare

  100


  1.1.1.2.2.3

  Autorizări speciale:

  €/tip de aeronavă  a)

  Operațiuni cu vizibilitate
  redusă (LVO)


  500


  b)

  Operațiuni în condiții cu
  specificații minime de perfor-
  manțe de navigație (MNPS)


  350


  c)

  Operațiuni pe rază extinsă cu
  avioane cu două motoare (ETOPS)


  750


  d)

  Operațiuni de navigație aeriană
  Basic/Precision (BRNAV/PRNAV)


  350


  e)

  Operațiuni în spațiu aerian
  delimitat cu minimă de separare
  verticală redusă (RVSM)


  350


  f)

  Operațiuni în zone cu altimetrie
  metrică


  50


  g)

  Transportul aerian al bunurilor
  periculoase


  750


  h)

  Operațiuni cu ajutorul sistemelor de redare a imaginii pe timp de noapte (NVIS)


  880

  la emiterea AOC

  i)

  Operațiuni cu avioane monomotor cu turbină pe timp de noapte sau în condiții meteorologice de zbor instrumental (SET-IMC)


  1.100

  la emiterea AOC

  j)

  Operațiuni cu încărcături speciale efectuate cu elicopterul (HHO)


  880

  la emiterea AOC

  k)

  Operațiuni de servicii medicale de urgență cu elicopterul (HEMS)


  1.100

  la emiterea AOC

  l)

  Operațiuni deasupra mării cu elicoptere (HOFO)


  880

  la emiterea AOC

  m)

  Operațiuni de apropiere rapidă (Steep approach)


  440

  la emiterea AOC

  n)

  Utilizarea documentației de zbor în format electronic (EFB)


  880

  la emiterea AOC

  o)

  Operațiuni cu elicopterul în mediul ostil (HHE)


  880

  la emiterea AOC

  p)

  Operațiuni cu elicopterul fără capacitatea de a asigura o aterizare forțată în condiții de siguranță pe parcursul fazelor de decolare și aterizare (HSFL)


  880

  la emiterea AOC

  q)

  Operațiuni cu avioane către un aerodrom izolat


  880

  la emiterea AOC

  r)

  Aprobarea de a desfășura cursul de pregătire și examenele care trebuie susținute de solicitanții unui atestat de membru al echipajului de cabină, în conformitate cu anexa V (partea CC) la Regulamentul (UE) nr. 290/2012 al Comisiei


  3.850

  la emiterea AOC

  1.1.2

  Modificarea certificatului de
  operator aerian  la emiterea AOC

  1.1.2.1

  Introducerea de noi tipuri de
  aeronave:

  euro/tip de
  aeronavă  a)

  Avioane sub 5,7 tone (inclusiv)


  900


  b)

  Avioane între 5,7 tone și 15
  tone (inclusiv)


  1.800


  c)

  Avioane între 15 tone și 40 tone
  (inclusiv)


  2.700


  d)

  Avioane peste 40 tone


  4.500


  e)

  Elicoptere monomotor


  1.080


  f)

  Elicoptere multimotor


  1.620


  g)

  Elicoptere multimotor operațiuni
  maritime


  1.800


  1.1.2.2

  Introducerea de noi aeronave de
  același tip cu cele deja
  înscrise în AOC:

  euro/aeronavă  a)

  Avioane sub 5,7 tone (inclusiv)


  100


  b)

  Avioane între 5,7 tone și 15
  tone (inclusiv)


  160


  c)

  Avioane între 15 tone și 40 tone
  (inclusiv)


  230


  d)

  Avioane peste 40 tone


  300


  e)

  Elicoptere monomotor


  100


  f)

  Elicoptere multimotor


  160


  g)

  Elicoptere multimotor operațiuni
  maritime


  230


  1.1.2.3

  Modificarea autorizărilor speciale

  €/tip de aeronavă  a)

  Operațiuni cu vizibilitate redusă (LVO)


  500

  la emiterea AOC

  b)

  Operațiuni în condiții cu specificații minime de performanțe de navigație (MNPS)


  350

  la emiterea AOC

  c)

  Operațiuni pe rază extinsă cu avioane cu două motoare (ETOPS)


  750

  la emiterea AOC

  d)

  Operațiuni de navigație aeriană Basic/Precision (BRNAV/PRNAV)


  350

  la emiterea AOC

  e)

  Operațiuni în spațiu aerian delimitat cu minimă de separare verticală redusă (RVSM)


  350

  la emiterea AOC

  f)

  Operațiuni în zone cu altimetrie metrică


  50

  la emiterea AOC

  g)

  Transportul aerian al bunurilor periculoase


  750

  la emiterea AOC

  h)

  Operațiuni cu ajutorul sistemelor de redare a imaginii pe timp de noapte (NVIS)


  880

  la emiterea AOC

  i)

  Operațiuni cu avioane monomotor cu turbină pe timp de noapte sau în condiții meteorologice de zbor instrumental (SET-IMC)


  1.100

  la emiterea AOC

  j)

  Operațiuni cu încărcături speciale efectuate cu elicopterul (HHO)


  880

  la emiterea AOC

  k)

  Operațiuni de servicii medicale de urgență cu elicopterul (HEMS)


  1.100

  la emiterea AOC

  l)

  Operațiuni deasupra mării cu elicoptere (HOFO)


  880

  la emiterea AOC

  m)

  Operațiuni de apropiere rapidă (Steep approach)


  440

  la emiterea AOC

  n)

  Utilizarea documentației de zbor în format electronic (EFB)


  880

  la emiterea AOC

  o)

  Operațiuni cu elicopterul în mediul ostil (HHE)


  880

  la emiterea AOC

  p)

  Operațiuni cu elicopterul fără capacitatea de a asigura o aterizare forțată în condiții de siguranță pe parcursul fazelor de decolare și aterizare (HSFL)


  880

  la emiterea AOC

  q)

  Operațiuni cu avioane către un aerodrom izolat


  880

  la emiterea AOC

  r)

  Aprobarea de a desfășura cursul de pregătire și examenele care trebuie susținute de solicitanții unui atestat de membru al echipajului de cabină, în conformitate cu anexa V (partea CC) la Regulamentul (UE) nr. 290/2012 al Comisiei


  3.850

  la emiterea AOC

  1.1.2.4

  Modificarea datelor de identifi-
  care a operatorului aerian
  (nume, sediu social,adresă etc.)

  euro/modificare

  100

  la depunerea cererii

  1.1.2.5

  Modificarea listei persoanelor
  acceptate în posturi manageriale
  obligatorii

  euro/persoană

  200

  la emiterea AOC

  1.1.3

  Supravegherea menținerii
  condițiilor de certificare:
  1.1.3.1

  Tarif în funcție de structura
  flotei operate:

  euro/an și
  aeronavă


  până la sfârșitul lunii
  ianuarie pentru fiecare
  an sau fracțiune de an
  pentru care se solicită
  menținerea valabilității
  certificatului de autori-
  zare ori, după caz, până
  la data expirării autori-
  zării, care este scadentă
  prima

  a)

  Avioane sub 5,7 tone (inclusiv)


  300

  b)

  Avioane între 5,7 tone și 15
  tone (inclusiv)


  500

  c)

  Avioane între 15 tone și 40 tone
  (inclusiv)


  800

  d)

  Avioane peste 40 tone


  1.000

  e)

  Elicoptere monomotor


  350

  f)

  Elicoptere multimotor


  450

  g)

  Elicoptere multimotor operațiuni
  maritime


  500

  1.1.3.2

  Tarif în funcție de autorizările
  speciale deținute pentru:

  euro/an și tip
  de aeronavă  a)

  Operațiuni în condiții de
  vizibilitate redusă (LVO)


  500

  până la sfârșitul lunii
  ianuarie pentru fiecare
  an sau fracțiune de an
  pentru care se solicită
  menținerea valabilității
  certificatului de autori-
  zare ori, după caz, până
  la data expirării autori-
  zării, care este scadentă
  prima

  b)

  Operațiuni în condiții MNPS


  350

  c)

  Operațiuni în condiții ETOPS


  750

  d)

  Operațiuni BRNAV/PRNAV


  350

  e)

  Operațiuni în spațiu RVSM


  350

  f)

  Operațiuni în zone cu altimetrie
  metrică


  50

  g)

  Transportul aerian al bunurilor
  periculoase


  750

  1.1.4

  Supravegherea asigurării de
  către operator a siguranței
  operării aeronavelor  lunar, până la sfârșitul
  lunii următoare celei
  pentru care s-a efectuat
  supravegherea

  1.1.4.1

  Pentru operatori aerieni de
  transport public cu aeronave
  având masa de decolare sub
  15.000 kg:  *)Tariful minim aplicabil
  pe an/aeronavă se
  plătește până la sfârși-
  tul lunii ianuarie a
  anului calendaristic
  următor anului în care a
  fost valabil documentul
  de autorizare.

  a)

  Până la 10 locuri pentru pasa-
  geri sau până la 1,2 t marfă

  euro/ora de zbor

  1,00 (dar nu
  mai puțin de
  300 euro/an
  aeronavă)

  b)

  Între 11 și 20 de locuri pentru
  pasageri sau între 1,2 și 2,4 t
  marfă

  euro/ora de zbor

  1,25 (dar nu
  mai puțin de
  400 euro/an
  aeronavă)

  c)

  Peste 20 de locuri pentru pasa-
  geri sau peste 2,4 t marfă

  euro/ora de zbor

  1,85 (dar nu mai
  puțin de
  600 euro/an
  aeronavă)

  1.1.4.2

  Pentru operatori aerieni de
  transport public cu aeronave
  având masa de decolare peste
  15.000 kg, care execută:
  a)

  Transport de pasageri

  euro/1.000
  pasageri per km
  - zburat

  0,1


  b)

  Transport de marfă

  euro/1.000 tone
  per km - zburat

  0,25


  1.1.5

  Aprobarea închirierii de
  aeronave în sistem "wet"

  euro/aeronavă și
  lună sau frac-
  țiune de lună

  100

  la depunerea cererii

  1.1.6

  Eliberarea unui duplicat după
  certificatul de operator aerian

  euro/certificat

  50

  la emiterea duplicatului
  (a se vedea cap. 12
  "Condiții generale de
  aplicare a tarifelor"
  pct. 1

  1.2

  Autorizarea operatorilor aerieni
  (AOA)
  1.2.1

  Autorizarea inițială
  1.2.1.1

  Tarif fix
  (Include maximum 3 tipuri de
  operațiuni de lucru aerian)

  euro/autorizare

  1.000

  la depunerea cererii

  1.2.1.2

  Tarife adiționale:  la emiterea AOA

  a)

  Tarif adițional în funcție de
  structura parcului de aeronave

  euro/tip de
  aeronavă

  800


  b)

  Tarif adițional în funcție
  tipurile de operațiuni
  suplimentare

  euro/operațiune

  50


  1.2.2

  Modificarea autorizației de
  operator aerian:
  a)

  Modificarea prin introducerea de
  noi tipuri de aeronave

  euro/tip de
  aeronavă

  800

  la emiterea AOA

  b)

  Modificarea prin introducerea de
  aeronave de același tip cu cele
  înscrise deja în AOA

  euro/aeronavă

  50

  la emiterea AOA

  c)

  Modificarea prin adăugarea de
  noi operațiuni autorizate

  euro/operațiune

  50

  la emiterea AOA

  d)

  Modificarea datelor de identifi-
  care a operatorului aerian
  (nume, sediu social,adresă etc.)

  euro

  100

  la depunerea cererii

  1.2.3

  Supravegherea menținerii condi-
  țiilor de autorizare:

  euro/an și
  aeronavă

  150

  până la sfârșitul
  lunii ianuarie pentru
  fiecare an sau fracțiune
  de an pentru care este
  valabilă autorizația

  1.2.4

  Supravegherea asigurării sigu-
  ranței operării aeronavelor de
  către operatorul deținător de
  AOA următoare

  euro/ora de zbor


  lunar, până la sfârșitul
  lunii următoare celei
  pentru care s-a efectuat
  supravegherea

  1.2.4.1

  Pentru operatori cu:  a)

  Aeronave cu masa maximă la
  decolare până la 2.730 kg


  0,25 (dar nu mai
  puțin de
  40 euro/an și
  tip de aeronavă)

  b)

  Aeronave cu masa maximă la
  decolare între 2.731 kg și
  15.000 kg


  c)

  Aeronave cu masa maximă la
  decolare peste 15.001 kg


  0,35 (dar nu mai
  puțin de
  195 euro/an și
  tip de aeronavă)

  1.2.5

  Alte tarife aplicabile operato-
  rilor aerieni deținători de AOA

  euro/aeronavă
  închiriată și
  lună sau frac-
  țiune de lună  1.2.5.1

  Aprobarea închirierii de
  aeronave în sistem "wet"

  100

  la emiterea scrisorii

  1.2.6

  Modificarea listei persoanelor
  acceptate în posturi manageriale

  euro/persoană

  150

  la eliberarea scrisorii
  de acceptare

  1.2.7

  Eliberarea unui duplicat după
  autorizația de operator aerian

  euro/autorizație

  50

  la emiterea duplicatului
  (a se vedea cap. 12
  pct. 1)

  1.3

  Certificarea operatorilor
  aerieni de baloane/dirijabile
  (AOC-B)
  1.3.1

  Certificarea inițială
  1.3.1.1

  Tarif fix
  (stabilit în funcție de tipul de
  aeronavă cu capacitatea cea mai
  mare):

  euro/certificat


  la depunerea cererii

  a)

  Până la 10 pasageri (inclusiv)


  900


  b)

  Între 11 și 20 de pasageri
  (inclusiv)


  1.100


  c)

  Peste 21 de pasageri (inclusiv)


  1.300


  1.3.1.2

  Tarife adiționale:
  1.3.1.2.1

  Tarif adițional în funcție de
  structura flotei de baloane/
  dirijabile operate:

  euro/tip
  aeronavă


  la emiterea AOC

  a)

  Până la 10 pasageri (inclusiv)


  450


  b)

  Între 11 și 20 de pasageri
  (inclusiv)


  550


  c)

  Peste 21 de pasageri (inclusiv)


  650


  1.3.2

  Modificarea certificatului de
  operator aerian - baloane
  1.3.2.1

  Introducerea de noi tipuri de
  baloane/dirijabile:

  euro/tip de
  aeronavă


  la emiterea AOC

  a)

  Până la 10 pasageri (inclusiv)


  450


  b)

  Între 11 și 20 de pasageri
  (inclusiv)


  550


  c)

  Peste 21 de pasageri (inclusiv)


  650


  1.3.2.2

  Introducerea de noi baloane/
  dirijabile de același tip cu
  cele deja înscrise în AOC-B:

  euro/aeronavă


  la depunerea cererii

  a)

  Până la 10 pasageri (inclusiv)


  50


  b)

  Între 11 și 20 de pasageri
  (inclusiv)


  60


  c)

  Peste 21 de pasageri (inclusiv)


  75


  1.3.3

  Supravegherea menținerii condi-
  țiilor de autorizare

  euro/an și tip
  de aeronavă

  450

  până la sfârșitul lunii
  ianuarie pentru fiecare
  an sau fracțiune de an
  pentru care se solicită
  menținerea valabilității
  certificatului de autori-
  zare ori, după caz, până
  la data expirării autori-
  zării, care este scadentă
  prima

  1.3.4

  Eliberarea unui duplicat după
  AOC-B

  euro/certificat

  50

  la emiterea duplicatului
  (a se vedea cap. 12
  pct. 1)

  1.4

  Operațiuni de aviație generală efectuate cu aeronave complexe motorizate/operațiuni necomerciale cu aeronave complexe motorizate
  1.4.1

  Operațiuni de aviație generală cu aeronave care nu dețin certificat de tip EASA
  1.4.1.1

  Aprobare inițială

  €/tip aeronavă

  500

  la depunerea cererii

  1.4.1.2

  Modificare aprobare constând în persoana responsabilă

  €/schimbare

  150

  la depunerea cererii

  1.4.1.3

  Modificare aprobare prin includerea unei aeronave de același tip

  €/aeronavă

  50

  la depunerea cererii

  1.4.1.4

  Modificare aprobare prin includerea unei aeronave de alt tip

  €/tip aeronavă

  250

  la depunerea cererii

  1.4.1.5

  Acordare/modificare aprobări specifice  (se aplică tariful prevăzut la poziția A.1.1.1.2.2.3)

  1.4.1.6

  Supravegherea continuă a siguranței operării

  €/an/tip aeronavă

  300 €/an/tip aeronavă

  Lunar, până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care s-a efectuat supravegherea.
  Tariful minim aplicabil se plătește până la sfârșitul lunii ianuarie a anului calendaristic următor anului în care a fost valabil documentul de certificare.

  1.4.2

  Operațiuni necomerciale cu aeronave complexe motorizate care dețin certificat de tip EASA (NCC)
  1.4.2.1

  Confirmarea declarației și includerea în programul de supraveghere

  €/aeronavă

  550

  la depunerea declarației

  1.4.2.2

  Modificare aprobare prin includerea unei aeronave de același tip

  €/aeronavă

  275

  la depunerea declarației

  1.4.2.3

  Modificare aprobare prin includerea unei aeronave de alt tip

  €/aeronavă

  495

  la depunerea declarației

  1.4.2.4

  Acordare/modificare aprobări specifice  (se aplică tariful prevăzut la poziția A.1.1.1.2.2.3)

  1.4.2.5

  Supravegherea continuă a siguranței operării

  €/an/tip aeronavă

  300 €/an/tip aeronavă)

  Lunar, până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care s-a efectuat supravegherea.
  Tariful minim aplicabil se plătește până la sfârșitul lunii ianuarie a anului calendaristic următor anului în care a fost valabil documentul.

  1.5

  Operațiuni aeriene specializate comerciale

  €/aeronavă  1.5.1

  Confirmarea declarației și includere în programul de supraveghere


  550

  la depunerea declarației

  1.5.2

  Confirmare modificare declarație prin includerea unei aeronave de același tip


  275

  la depunerea declarației

  1.5.3

  Confirmare modificare declarație prin includerea unei aeronave de alt tip


  495

  la depunerea declarației

  1.5.4

  Confirmare modificare declarație prin introducerea de noi tipuri de operațiuni aeriene specializate comerciale


  110

  la depunerea declarației

  1.5.5

  Emitere autorizație inițială pentru operațiuni specializate comerciale cu risc ridicat


  550

  la depunerea declarației

  1.5.6

  Modificare autorizație pentru operațiuni specializate comerciale cu risc ridicat prin includerea unei aeronave de același tip


  275

  la depunerea declarației

  1.5.7

  Modificare autorizație pentru operațiuni specializate comerciale cu risc ridicat prin includerea unei aeronave de alt tip


  550

  la depunerea declarației

  1.5.8

  Modificare autorizație pentru operațiuni specializate comerciale cu risc ridicat prin introducerea de noi tipuri de operațiuni aeriene


  550

  la depunerea declarației

  1.5.9

  Evaluarea documentației aferente operațiunilor specializate comerciale transfrontaliere în vederea emiterii autorizației pentru operațiuni specializate comerciale cu risc ridicat


  385

  la depunerea declarației

  1.5.10

  Supravegherea continuă a siguranței operării

  €/an/tip aeronavă

  300 €/an/tip aeronavă

  Lunar, până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care s-a efectuat supravegherea.
  Tariful minim aplicabil se plătește până la sfârșitul lunii ianuarie a anului calendaristic următor anului în care a fost valabil documentul de certificare.

  (la 27-11-2021, Litera A, Capitolul 1 , Anexă a fost modificată de Punctele 1-4 ale Articolului I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 )

  B. Condiții de aplicare1. Prin tip de aeronavă se înțelege tipul de aeronavă care se solicită a fi inclus în autorizare, în cadrul fiecărei categorii prevăzute la cap. 1, conform certificatului de tip.2. Tariful pentru evaluarea în vederea acordării sau completării autorizării se stabilește, după caz, prin cumulul tarifelor fixe cu tarifele stabilite pentru fiecare tip de aeronavă din cadrul fiecărei categorii de masă prevăzute.3. În cazul operatorilor care solicită utilizarea de aeronave de un tip, o serie sau un model care nu a mai fost înmatriculat în România până la data depunerii cererii de autorizare, pentru emiterea certificatului respectiv, solicitantul trebuie să asigure condițiile și finanțarea necesare pentru respectarea prevederilor procedurii privind certificarea aeronavelor importate prin cumpărare sau închiriate în «dry lease» și pentru pregătirea personalului de supraveghere al Autorității Aeronautice Civile Române, denumită în continuare AACR, pe baza unui program întocmit de furnizor. De asemenea, pe cheltuiala sa, solicitantul va furniza AACR un set complet al documentației tehnice privind descrierea, exploatarea, întreținerea și asigurarea continuității navigabilității aeronavei respective.
  (la 27-11-2021, Punctul 3. din Litera B. , Capitolul 1 , Anexă a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 )
  4. Condițiile prevăzute la pct. 3 se aplică și aeronavelor care fac obiectul completării autorizării conform pct. A.1.1.2.1.5. Eliberarea certificatului de operator aerian sau a documentelor aferente completării acestuia se face în contul tarifelor plătite pentru evaluarea în vederea autorizării inițiale, respectiv pentru completarea autorizării și în condițiile prevăzute la pct. 3.6. Pentru operatorii care au o structură mixtă a parcului de aeronave și/sau execută în aceeași perioadă zboruri de categorie diferită, sumele datorate pentru supravegherea asigurării de către operator a siguranței operării aeronavelor se calculează în baza tarifelor corespunzătoare tipurilor de aeronave utilizate și categoriilor de zboruri efectuate în perioada de referință.7. Tarifele stabilite pentru supraveghere la pozițiile A.1.1.3, A.1.1.4, A.1.2.4, A.1.3, A.1.4 și A.1.5 vor fi aplicate tuturor tipurilor de aeronave pe care operatorul le are înscrise în documentul de certificare/autorizare. În cazul în care un operator este abilitat să efectueze mai multe tipuri de activități (transport aerian public, lucru aerian etc.), tariful pentru supraveghere se va obține prin cumularea tarifelor corespunzătoare fiecărei activități.
  (la 27-11-2021, Punctul 7. din Litera B. , Capitolul 1 , Anexă a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 )
  8. Prelungirea valabilității autorizării operatorilor aerieni se face în baza supravegherii continue efectuate de către AACR și în condițiile achitării tarifelor corespunzătoare de către operatori pentru această activitate.
  (la 27-11-2021, Punctul 8. din Litera B. , Capitolul 1 , Anexă a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 )
  9. Pentru reautorizare în urma unei revocări se percep tarifele stabilite pentru autorizarea inițială.10. În tarifele percepute conform poziției A.1.1.4.2, «un pasager per kilometru zburat» se consideră efectuat când un pasager este transportat de operatorul aerian român un kilometru. Calcularea «pasagerilor per kilometri zburați» se efectuează prin însumarea produselor obținute prin multiplicarea numărului pasagerilor plătitori transportați în fiecare tronson de zbor cu lungimea tronsonului (în km). Rezultatul final raportat este egal cu numărul lunar de kilometri parcurși de toți pasagerii transportați.
  (la 27-11-2021, Punctul 10. din Litera B. , Capitolul 1 , Anexă a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 )
  11. Tarifele achitate în avans pentru operațiuni de evaluare care sunt întrerupte pentru o perioadă mai mare de 90 de zile din vina solicitantului sau la cererea solicitantului, pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, se rețin în cotă-parte cu prestația executată. Partea de tarif reținută la AACR se determină în funcție de orele de manoperă consumate și tariful pe ora de consultanță.
  (la 27-11-2021, Punctul 11. din Litera B. , Capitolul 1 , Anexă a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 )
  12. Tarifele privind operațiunile LVO, prevăzute la pct. A.1.1.1.2.2.3 lit. a) și la pct. A.1.1.3.2 lit. a), se aplică și la modificarea categoriei de apropiere.13. Tarifele privind operațiunile RNAV, prevăzute la pct. A. 1.1.1.2.2.3 lit. d) și la pct. A.1.1.3.2 lit. d), se aplică și la modificarea preciziei de navigație. De exemplu, un operator care deține specificația RNAV (BRNAV) și dorește obținerea specificației PRNAV va achita acest tarif.14. Tarifele indicate la poziția A.1.4 nu se aplică operatorilor aerieni aflați sub incidența prevederilor art. ORO. AOC.125 din Regulamentul (UE) nr. 965/2012 al Comisiei din 5 octombrie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la operațiunile aeriene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 27-11-2021, Punctul 14. din Litera B. , Capitolul 1 , Anexă a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 )
  15. Tariful prevăzut la poziția A.1.2.6 se aplică pentru persoanele manageriale care necesită acceptare în conformitate cu prevederile legislației aplicabile. În cazul în care procesul de acceptare se desfășoară pentru două sau mai multe persoane simultan, tariful se percepe o singură dată.
  (la 27-11-2021, Litera B. din Capitolul 1 , Anexă a fost completată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 )
  16. Tarifele minime anuale prevăzute la pozițiile A.1.1.4.1, A.1.2.4.1, A.1.4.1.6, A.1.4.2.5, A.1.5.10 se plătesc chiar dacă operatorul aerian nu a efectuat cu aeronava în cauză nicio oră de zbor sau cuantumul orelor de zbor nu depășește valoarea minimă anuală.
  NOTĂ:
  Pentru tarifele prevăzute la pozițiile 1.1.1.2.2.3 [literele h)-q)], 1.5.1-1.5.9 se aplică o reducere de 50% din valoarea tarifului în cazul cererilor depuse până la data de 31.12.2021.

  (la 27-11-2021, Litera B. din Capitolul 1 , Anexă a fost completată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 )


  Capitolul 2 Certificarea de navigabilitate a aeronavelor
  A. Tarife

  Nr.
  crt.

  Denumirea prestației

  Tariful

  Modul de plată/
  Observații

  U.M.

  Valoarea

  1

  2

  3

  4

  5

  2.1

  Eliberarea certificatului de evaluare a navigabilității (CEN)

  la depunerea cererii

  2.1.1

  Eliberarea certificatului de
  evaluare a navigabilității EASA
  Form 15a pe baza evaluării AACR
  2.1.1.1

  Baloane

  euro/aeronavă

  400


  2.1.1.2

  Aeronave cu masa de decolare egală sau mai mică de 2.730 kg

  €/aeronavă

  600

  2.1.1.3

  Aeronave cu masa de decolare peste 2.730 kg

  €/aeronavă

  1.100

  2.1.1.4

  Aeronave manageriate de organizații CAMO/CAO cu sediul în țări terțe

  €/aeronavă

  4.000

  2.1.1.5

  Abrogat
  2.1.1.6

  Abrogat
  2.1.2

  Eliberarea certificatului de evaluare a navigabilității EASA Form 15 pe baza recomandării unei organizații autorizate

  €/aeronavă

  250

  2.2

  Evaluarea aeronavelor în vederea
  eliberării certificatului de
  navigabilitate  la depunerea cererii

  2.2.1

  Certificat de navigabilitate
  EASA Form 25
  2.2.1.1

  Baloane

  euro/aeronavă

  250


  2.2.1.2

  Aeronave cu masa de decolare egală sau mai mică de 2.730 kg

  €/aeronavă

  300

  2.2.1.3

  Aeronave cu masa de decolare peste 2.730 kg

  €/aeronavă

  450

  2.2.1.4

  Abrogat
  2.2.1.5

  Abrogat
  2.2.1.6

  Abrogat
  2.2.2

  Certificat de navigabilitate
  restrictiv EASA Form 24
  2.2.2.1

  Baloane euro/aeronavă 450
  2.2.2.2

  Aeronave cu masa de decolare egală sau mai mică de 2.730 kg

  €/aeronavă

  700

  2.2.2.3

  Aeronave cu masa de decolare peste 2.730 kg

  €/aeronavă

  1.400

  2.2.2.4

  Abrogat
  2.2.2.5

  Abrogat
  2.2.2.6

  Abrogat
  2.2.3

  Certificat de navigabilitate
  pentru export pentru aeronave de
  serie, noi sau utilizate
  2.2.3.1

  Baloane

  euro/aeronavă

  200


  2.2.3.2

  Aeronave cu masa de decolare egală sau mai mică de 2.730 kg

  €/aeronavă

  250

  2.2.3.3

  Aeronave cu masa de decolare peste 2.730 kg

  €/aeronavă

  350

  2.2.3.4

  Abrogat
  2.2.3.5

  Abrogat
  2.2.3.6

  Abrogat
  2.3

  Eliberarea autorizației de zbor
  pentru aeronave noi sau
  utilizate  la depunerea cererii

  2.3.1

  Baloane

  euro/aeronavă

  250


  2.3.2

  Aeronave cu masa de decolare egală sau mai mică de 2.730 kg

  €/aeronavă

  300

  2.3.3

  Aeronave cu masa de decolare peste 2.730 kg

  €/aeronavă

  450

  2.3.4

  Abrogat
  2.3.5

  Abrogat
  2.3.6

  Abrogat
  2.4

  Eliberarea certificatului de
  autorizare a instalării
  echipamentului radio de aeronavă

  euro/aeronavă

  100

  la depunerea cererii

  2.5

  Eliberarea certificatului de
  zgomot

  euro/aeronavă

  100

  la depunerea cererii

  2.6

  Modificarea datelor din
  certificatele de navigabilitate,
  de zgomot, de autorizare a
  instalării echipamentului radio
  de aeronavă etc.

  euro/certificat

  50

  la depunerea cererii

  2.7

  Eliberarea de duplicate după
  certificatele de navigabilitate,
  zgomot, autorizare a instalării
  echipamentului radio de aeronavă
  etc.

  euro/certificat

  50

  la depunerea cererii

  2.8

  Evaluarea aeronavelor în vederea acordării permisului de zbor național inițial

  2.8.1

  Aeronave istorice

  euro/aeronavă

  500

  la depunerea cererii

  2.8.2

  Aeronave destinate cercetării,
  experimentării și scopurilor
  științifice

  euro/aeronavă

  630

  2.8.3

  Aeronave construite de amatori

  euro/aeronavă

  630

  2.8.4

  Aeronave ex-militare

  euro/aeronavă

  720

  2.8.5

  Abrogat  2.9

  Evaluarea aeronavelor în vederea menținerii valabilității permisului de zbor național

  2.9.1

  Aeronave istorice

  euro/aeronavă

  250

  la depunerea cererii

  2.10

  Evaluarea aeronavelor în vederea reînnoirii/prelungirii valabilității permisului de zbor
  național

  2.10.1

  Aeronave destinate cercetării,
  experimentării și scopurilor
  științifice

  euro/aeronavă

  250

  la depunerea cererii

  2.10.2

  Aeronave construite de amatori

  euro/aeronavă

  100

  2.10.3

  Aeronave ex-militare

  euro/aeronavă

  300

  2.10.4

  Abrogat  2.11

  Verificarea în vederea aprobării
  unei modificări a proiectului
  unei aeronave

  euro/om/oră de
  investigație

  45

  minimum 90 euro la
  depunerea cererii, restul
  la data eliberării
  aprobării, în baza
  postcalculului

  2.12

  Analiza unui program de
  întreținere pentru un tip de
  aeronavă în vederea aprobării

  euro/program

  200

  la depunerea programului

  2.13

  Alocare coduri ELT (emițător de localizare în caz de urgență)/transponder

  €/cod

  30

  la depunerea cererii

  (la 27-11-2021, Litera A, Capitolul 2 , Anexă a fost modificat de Punctele 7 și 8 ale Articolului I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 )

  B. Condiții de aplicare1. Tarifele prevăzute pentru reînnoirea permisului de zbor național al aeronavei nu se percep de la operatorii autorizați, fiind incluse în sumele plătite pentru activitatea de supraveghere.2. În condițiile în care, ca urmare a investigațiilor efectuate, se constată că evaluarea sau verificarea conduce la un rezultat negativ și, în concluzie, permisul de zbor ori aprobarea nu se poate acorda, tariful încasat nu se returnează.3. Tariful pentru analiza unui program de întreținere pentru o aeronavă prevăzut la poziția A.2.12 nu se percepe în cazul organizațiilor de management al continuității navigabilității autorizate de către AACR, fiind inclus în sumele plătite pentru activitatea de supraveghere.
  (la 27-11-2021, Punctul 3. din Litera B. , Capitolul 2 , Anexă a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 )
  4. În cazul în care se solicită eliberarea certificatului de navigabilitate cu emiterea certificatului de evaluare a navigabilității și evaluarea de navigabilitate este efectuată de AACR, tarifele prevăzute la pct. A.2.2 nu se percep.5. În cazul în care se solicită eliberarea certificatului de navigabilitate cu emiterea certificatului de evaluare a navigabilității și evaluarea de navigabilitate este efectuată de către o organizație autorizată, tariful prevăzut la pct. A.2.1.2 nu se percepe.6. În aplicarea prezentului document, prin alte tipuri de aeronave se înțelege orice aeronavă care nu face parte din categoriile avion, elicopter sau balon (de exemplu, planor, motoplanor etc.).


  Capitolul 3 Înmatricularea aeronavelor și înscrierea mențiunilor în registrul foilor de sarcini
  A. Tarife

  Nr.
  crt.

  Denumirea prestației

  Tariful

  Modul de plată/
  Observații

  U.M.

  Valoarea

  1

  2

  3

  4

  5

  3.1

  Rezervarea înmatriculării/
  identificării aeronavelor

  euro/aeronavă

  45

  la depunerea cererii

  3.2

  Certificarea înmatriculării/
  identificării aeronavelor
  a) aeronave cu MTOW ≤ 5.700 kg
  b) aeronave cu MTOW > 5.700 kg

  euro/aeronavă
  euro/aeronavă

  90
  180

  3.3

  Certificarea radierii sau
  neînmatriculării aeronavelor

  euro/aeronavă

  90

  3.4

  Efectuarea modificărilor în
  Registrul unic de înmatriculare/
  identificare a aeronavelor
  civile

  euro/aeronavă

  45

  3.5

  Înscrierea unor mențiuni în
  Registrul foilor de sarcini
  (înscriere primară)

  euro/aeronavă

  180

  3.6

  Modificarea stării sarcinilor în
  Registrul foilor de sarcini

  euro/modificare

  135

  3.7

  Furnizarea de informații din
  Registrul unic de înmatriculare/
  identificare a aeronavelor
  civile sau din Registrul foilor
  de sarcini

  euro/aeronavă

  45

  3.8

  Eliberarea de duplicate după
  certificatele de identificare,
  înmatriculare, neînmatriculare,
  radiere și după cele care atestă
  înscrierea/mutația sarcinii
  constituite asupra aeronavelor

  euro/aeronavă

  45

  3.9

  Emitere documente în regim de urgență

  €/solicitare

  200% față de tariful normal

  la depunerea cererii

  (la 27-11-2021, Litera A, Capitolul 3 , Anexă a fost modificată de Punctul 10 al Articolului I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 )

  B. Condiții de aplicare1. Prin eliberarea în regim de urgență a unuia din documentele menționate în prezentul capitol se înțelege finalizarea întregului proces administrativ în maximum două zile lucrătoare de la data depunerii solicitării. În baza unor motive bine întemeiate, AACR își rezervă dreptul de a refuza emiterea în regim de urgență a documentelor menționate în prezentul capitol.
  (la 27-11-2021, Punctul 1. din Litera B. , Capitolul 3 , Anexă a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 )
  2. În cazul în care procedura administrativă de emitere a unuia din documentele menționate în prezentul capitol nu poate fi finalizată din vina exclusivă a solicitantului, contravaloarea achitată pentru serviciul ce urma să fie prestat de AACR nu se va returna solicitantului.


  Capitolul 4 Autorizări pentru procese speciale
  A. Tarife

  Nr.
  crt.

  Denumirea prestației

  Tariful

  Modul de plată/
  Observații

  U.M.

  Valoarea

  1

  2

  3

  4

  5

  4.1

  Autorizarea sudorilor din
  aeronautica civilă
  4.1.1

  Evaluare în vederea autorizării
  inițiale/prelungirii/extinderii/
  procedeu de sudare/grupă de
  materiale

  euro/procedeu
  de sudare/grupă
  de materiale/
  persoană

  200

  la depunerea cererii

  4.1.2

  Menținerea valabilității
  condițiilor de autorizare

  euro/procedeu
  de sudare/grupă
  de materiale/
  persoană

  100

  anual

  4.1.3

  Evaluarea dosarului de acceptare
  a sudorului coordonator/
  organizației

  euro/persoană

  50

  la depunerea cererii

  4.1.4

  Reexaminarea sudorilor de
  aviație

  euro/procedeu
  de sudare/grupă
  de materiale/
  persoană

  100

  la depunerea cererii

  4.1.5

  Emitere duplicat după documentele de autorizare


  20

  la depunerea cererii

  4.2

  Abrogat

  4.2.1

  Abrogat

  4.2.1.1

  Abrogat

  4.2.1.2

  Abrogat

  4.2.1.3

  Abrogat

  4.2.2

  Abrogat

  4.2.2.1

  Abrogat

  4.2.2.2

  Abrogat

  4.2.2.3

  Abrogat

  4.2.3

  Abrogat

  4.2.4

  Abrogat

  4.3

  Abrogat

  4.3.1

  Abrogat

  4.3.2

  Abrogat

  4.3.3

  Abrogat

  4.3.4

  Abrogat

  4.3.5

  Abrogat

  (la 27-11-2021, Litera A, Capitolul 4 , Anexă a fost modificată de Punctele 12 și 13 ale Articolului I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 )

  B. Condiții de aplicare1. Cheltuielile privind efectuarea examinării teoretice și practice se suportă de către solicitant.2. În condițiile în care, ca urmare a examinării/evaluării, se constată că autorizarea nu se poate acorda, tarifele încasate nu se returnează.3. Abrogat.
  (la 27-11-2021, Punctul 3. din Litera B. , Capitolul 4 , Anexă a fost abrogat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 )


  Capitolul 5 Autorizarea organizațiilor de producție pentru aeronautica civilă
  A. Tarife

  Nr.
  crt.

  Denumirea prestației

  Tariful

  Modul de plată/
  Observații

  U.M.

  Valoarea

  1

  2

  3

  4

  5

  5.1

  Investigații în cadrul proceselor de autorizare inițială în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 748/2012, anexa I, partea 21, secțiunea A și B, subpartea G

  € - ora de investigație/ auditor

  45 (minimum 1.500 €)

  la depunerea cererii și regularizare pe parcursul desfășurării investigației, conform pct. B.2.1

  5.1.1

  Abrogat
  5.1.2

  Abrogat
  5.1.2.1

  Abrogat
  5.1.2.2

  Abrogat
  5.2

  Investigații în cadrul proceselor de aprobare a modificărilor semnificative apărute în cadrul organizației în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 748/2012, anexa I, partea 21, secțiunea A și B, subpartea G
  5.2.1

  Aprobarea modificărilor semnificative (definite prin 21A.153) referitoare la termenii autorizării, respectiv modificarea amplasamentului (definită prin 21A.148)

  €/ora de investigație/ auditor

  45 (minimum 1.000 €)

  conform pct. B.2.1

  5.2.2

  Aprobarea modificărilor semnificative definite prin 21A.147

  €/ora de investigație/ auditor

  45 €

  conform pct. B.2.1

  5.3

  Investigații în cadrul proceselor de supraveghere continuă pentru menținerea condițiilor de autorizare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 748/2012, anexa I, partea 21, secțiunea A și B, subpartea G

  € - ora de investigație/ auditor

  45 (minimum 1.500 €/an)

  la începutul anului calendaristic și regularizare pe parcursul desfășurării investigației, conform pct. B.2.2

  5.3.1

  Abrogat
  5.3.2

  Abrogat
  5.3.2.1

  Abrogat
  5.3.2.2

  Abrogat  5.4

  Investigații în cadrul proceselor de aprobare a condițiilor desfășurării activității de producție fără autorizare, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 748/2012, anexa I, partea 21, secțiunea A și B, subpartea F

  €/ora de investigație/ auditor

  45 (minimum 1.000 €/anual)

  la depunerea cererii și regularizare pe parcursul desfășurării investigației, conform pct. B.2.1 și B.3

  5.5

  Investigații în cadrul proceselor de aprobare a modificării termenilor conținuți în scrisoarea de aprobare, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 748/2012, anexa I, partea 21, secțiunea A, subpartea F

  €/ora de investigație/ auditor

  45 (minimum 500 €)

  la depunerea cererii și regularizare pe parcursul desfășurării investigației, conform pct. B.2.1 și B.3

  5.6.

  Investigații în cadrul proceselor de menținere a valabilității unei scrisori de aprobare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 748/2012, anexa I, partea 21, secțiunea A și B, subpartea F

  €/ora de investigație/ auditor

  45 (minimum 1.000 €)

  la începutul perioadei de valabilitate (maximum 1 an de la data emiterii) și regularizare pe parcursul desfășurării investigației, conform pct. B.2.2 și B.3

  5.7

  Inspecții de conformitate efectuate de către AACR în baza unui acord cu o altă autoritate aeronautică civilă și în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 748/2012, anexa I, partea 21, secțiunea B, subpartea F

  €/ora de inspecție/ inspector

  45

  la încheierea inspecției, dar anterior emiterii raportului AACR de inspecție

  5.8

  Restabilirea valabilității
  autorizării unei organizații
  după ce aceasta a fost limitată,
  suspendată

  euro

  200

  anterior notificării de
  restabilire a
  valabilității

  5.9

  Emiterea duplicatelor după
  certificate de autorizare/
  scrisori de agrement

  euro

  50

  la cerere

  (la 27-11-2021, Litera A, Capitolul 5 din anexă a fost modificată de Punctele 15 și 16 ale Articolului I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 )

  B. Condiții de aplicare1. Pentru fiecare serviciu furnizat de către AACR care presupune investigații [auditurile planificate și cele neplanificate efectuate la amplasamentul(ele) organizației) și/sau inspecții de conformitate asupra produselor, pieselor și echipamentelor fabricate, tariful este calculat prin formula:
  Tarif = Valoare x N x n,

  unde: Valoare reprezintă tariful orar de 45 euro/auditor, inspector;
  N reprezintă numărul total de ore de investigație consumate de către
  auditorii/inspectorii AACR în pregătirea (analiza documentelor-
  suport) și furnizarea serviciului respectiv (investigații și/sau
  inspecții) la amplasamentul(ele) organizației;
  n reprezintă numărul de auditori/inspectori AACR desemnați pentru
  furnizarea serviciului respectiv.
  2. Numărul orelor de investigație necesare pentru furnizarea serviciilor prevăzute la pozițiile A.5.1, A.5.2, A.5.3, A.5.4, A.5.5 și A.5.6 se stabilesc pe baza aranjamentelor documentate între AACR și organizația de producție (contracte de supraveghere continuă, scrisori oficiale ale AACR și ale organizației, programe/planuri/rapoarte de investigație ale AACR, orice alte documente cu caracter juridic), în conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) nr. 748/2012, anexa I, partea 21, secțiunea A și B, subpartea G, art. 21.A.129(a) și 21.B.120, respectiv 21.A.157 și 21.A.220, precum și procedurile AACR dezvoltătoare. Principiile de determinare a numărului orelor de investigație necesare sunt:2.1. Pentru activitățile prevăzute la pozițiile A.5.1, A.5.2, A.5.4 și A.5.5, numărul orelor de investigație tarifate se calculează luând în considerare numărul efectiv de ore afectate analizei AACR a tuturor informațiilor (de exemplu: număr de angajați din organizație ce desfășoară activități în cadrul domeniului de activitate pentru care s-a solicitat autorizarea/aprobarea sau modificarea acestora din partea AACR, tipuri de activități necesar a fi investigate, performanțe ale sistemului de management al calității, complexitate procese, număr procese derulate etc.) puse la dispoziție de către organizația solicitantă prin scrisoarea de intenție, cererea de autorizare/modificare, precum și prin celelalte documente-suport atașate cererii. Analiza acestor informații este efectuată de către AACR, iar rezultatele acesteia sunt comunicate, convenite și documentate, cu fiecare organizație în parte, anterior finalizării activităților respective.2.2. Pentru activitățile prevăzute la pozițiile A.5.3 și A.5.6, numărul orelor de investigație necesare se determină pe baza volumului informațiilor specifice menționate la pct. B.2.1 și pe baza analizei rezultatelor analizei de risc efectuate în scopul identificării gradului de conformare al fiecărei organizații în parte cu cerințele reglementărilor aplicabile. Analiza de risc este efectuată de către AACR, iar rezultatele acesteia sunt comunicate, convenite și documentate, cu fiecare organizație în parte, la începutul fiecărui an calendaristic (perioadă de valabilitate a autorizării).
  NOTE:
  a) Metoda utilizată pentru determinarea volumului de investigații aferent fiecărei activități, menționate la pozițiile A.5.1-A.5.6, este o metodă calitativă și se bazează pe un număr de ore prestabilit în funcție de numărul de angajați din cadrul organizației și care ulterior poate varia (scădea sau crește), în funcție de un număr de variabile, printre care: performanțele sistemului de management al calității, tipurile de activități investigate, complexitatea și numărul proceselor/programelor de fabricație, numărul de neconformități constatate anterior, investigații suplimentare, rata de fabricație etc.
  b) Performanțele ridicate ale sistemului de management al calității în conformarea cu cerințele reglementărilor aplicabile pot conduce la scăderea numărului de ore de investigație și, implicit, la scăderea tarifului perceput de către AACR pentru activitatea respectivă.

  (la 27-11-2021, Punctul 2. din Litera B. , Capitolul 5 , Anexă a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 )
  3. Pentru organizațiile de producție aprobate să desfășoare activități de producție fără autorizare, tarifele percepute cumulează serviciile menționate la pct. A.5.5 și A.5.7.4. Numărul orelor de investigație se stabilește și se agreează cu organizația de producție anterior prestării activității respective și/sau pe parcursul desfășurării investigațiilor respective, detaliind fiecare etapă a investigației efectuate de către AACR la amplasament(e) conform planificărilor specifice (investigații aferente autorizării/aprobării emise de către AACR pentru fiecare organizație în parte, respectiv modificării acesteia, precum și investigații specifice supravegherii continue). Tariful necesar a fi achitat se comunică beneficiarului în cel mult 15 zile calendaristice de la data finalizării fiecărei etape de investigație. Achitarea tarifelor condiționează emiterea de către AACR a autorizării/aprobării solicitate, respectiv a aprobării modificării autorizării/aprobării, precum și menținerea valabilității autorizării/aprobării.
  (la 27-11-2021, Punctul 4. din Litera B. , Capitolul 5 , Anexă a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 )
  5. Tarifele achitate în avans pentru investigațiile care sunt întrerupte pentru o perioadă mai mare de 90 de zile din motive imputabile organizației sau, la cererea organizației, pentru o perioadă mai mare de 30 de zile se rețin în cotă-parte cu activitățile prestate și se determină în funcție de numărul de ore de investigație prestate și de tariful pe ora de consultanță prevăzut la poziția A.11.6.
  (la 27-11-2021, Punctul 5. din Litera B. , Capitolul 5 , Anexă a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 )
  6. Pentru restabilirea valabilității autorizării unei organizații după ce aceasta a fost limitată sau suspendată se percepe tariful prevăzut la pct. A.5.8.7. Pentru reautorizarea/reevaluarea organizațiilor după o renunțare sau revocare a autorizării/expirare a aprobării se percep tarifele prevăzute la pct. A.5.1, respectiv pct. A.5.4.8. Pentru pct. A.5.7, la cerere, se aplică o taxă de urgență de 50% din tariful aferent numărului ore de inspecție/inspector determinate la încheierea inspecției și facturată ulterior emiterii raportului de inspecție.


  Capitolul 6 Autorizarea organizațiilor de întreținere tehnică a aeronavelor, motoarelor și componentelor acestora, a organizațiilor de pregătire pentru întreținere, a organizațiilor de management al continuității navigabilității și a managementului sistemului de întreținere al operatorului
  A. Tarife

  Nr.
  crt.

  Denumirea prestației

  Tariful

  Modul de plată/
  Observații

  U.M.

  Valoarea

  1

  2

  3

  4

  5

  6.1

  Autorizarea organizațiilor de
  întreținere  50% la depunerea cererii
  și 50% înainte de
  emiterea certificatului
  de autorizare, conform
  pct. B.2
  50% la depunerea cererii
  și 50% înainte de
  RACR-AZAC emiterea
  certificatului de
  autorizare

  6.1.1

  Autorizare inițială  6.1.1.1

  Tarif fix de autorizare în
  conformitate cu reglementarea
  PART 145  a.1)

  Autorizare în conformitate cu
  reglementarea PART 145,
  categoria A1, lucrări de bază

  euro

  3.200

  a.2)

  Autorizare în conformitate cu
  reglementarea PART 145,
  categoria A1, lucrări de linie

  euro

  3.000

  b.1)

  Autorizare inițială în
  conformitate cu reglementarea
  PART 145, categoriile A2, A3,
  lucrări de bază

  euro

  2.800

  b.2)

  Autorizare inițială în
  conformitate cu reglementarea
  PART 145, categoriile A2, A3,
  lucrări de linie

  euro

  2.600

  c.1)

  Autorizare inițială în
  conformitate cu reglementarea
  PART 145, categoria A4,
  lucrări de bază

  euro

  2.200

  c.2)

  Autorizare inițială în
  conformitate cu reglementarea
  PART 145, categoria A4, lucrări
  de linie

  euro

  2.000

  d)

  Autorizare inițială în
  conformitate cu reglementarea
  PART 145, categoria B1

  euro

  2.200

  e)

  Autorizare inițială în
  conformitate cu reglementarea
  PART 145, categoriile B2, B3

  euro

  2.000

  f)

  Autorizare inițială în
  conformitate cu reglementarea
  PART 145, categoria C

  euro

  1.600

  g)

  Autorizare inițială în
  conformitate cu reglementarea
  PART 145, categoria D

  euro

  1.600

  6.1.1.2

  Tarif fix de autorizare în conformitate cu reglementarea PART M/F  a)

  Autorizare în conformitate cu reglementarea PART M/F, categoriile A2, A3


  2.200

  a.2)

  Abrogat.  b)

  Autorizare în conformitate cu reglementarea PART M/F, categoria A4


  1.900

  b.2)

  Abrogat.  c)

  Autorizare în conformitate cu
  reglementarea PART M/F,
  categoriile B2, B3

  euro

  1.700

  d)

  Autorizare în conformitate cu
  reglementarea PART M/F,
  categoria C

  euro

  1.300

  e)

  Autorizare în conformitate cu
  reglementarea PART M/F,
  categoria D

  euro

  1.300

  6.1.1.3

  Tarif fix de autorizare în
  conformitate cu reglementarea
  RACR-AZAC  a)

  Autorizare în conformitate
  cu RACR-AZAC aeronave peste
  2.700 kg

  euro

  1.600

  b)

  Autorizare în conformitate cu
  RACR-AZAC aeronave sub 2.700 kg/
  componente/procese speciale

  euro

  1.500

  6.1.1.4

  Tarif fix de autorizare a unităților de întreținere și reparații parașute conform RACR-CP


  500

  50% la depunerea cererii și 50% înainte de emiterea certificatului de autorizare

  6.1.1.5

  Tarife adiționale  50% la depunerea cererii și 50% înainte de emiterea certificatului de autorizare, conform pct. B.2

  a)

  Tarif adițional pentru locație suplimentară de întreținere la linie

  €/locație

  500

  b)

  Tarif adițional pentru locație suplimentară de întreținere de bază

  €/locație

  800

  c)

  Tarif adițional pentru tip de aeronavă, de motor, categorie de componente sau metodă NDT (testare nedistructivă) suplimentare:  c.1)

  pentru tip de aeronavă în categoria A1

  €/tip

  150

  c.2)

  pentru tip de aeronavă în categoriile A2, A3, A4, tip motor în categoria B, categorie de componente în clasa C (C1-22), metodă NDT (testare nedistructivă) în cadrul categoriei D1

  €/tip și/sau categorie componentă/ metodă

  100

  d)

  Tarif adițional pentru autorizare pentru activități de pregătire a personalului tehnic de întreținere și reparații parașute


  350

  e)

  Tarif adițional pentru locație suplimentară de întreținere parașute

  €/locație

  250

  f)

  Tarif adițional pentru organizațiile care solicită autorizare FAA [Federal Aviation Administration, Administrația Federală pentru Aviație (SUA)]


  20% din tarifele prevăzute la pozițiile A.6.1.1.1 și A.6.1.1.5 lit. a)-c)

  g)

  Acordare privilegiu emitere Certificat de evaluare a navigabilității (CEN)


  750

  6.1.2

  Supravegherea menținerii
  condițiilor de autorizare a
  organizațiilor de întreținere

  euro/an

  50% din tarifele
  prevăzute la
  pct. A.6.1.1

  trimestrial, reprezentând
  tranșe de câte 25% din
  valoarea anuală

  6.1.3

  Evaluarea privind modificarea
  domeniului de autorizare sau
  adăugarea unei locații
  suplimentare
  6.1.3.1

  Modificare domeniu de autorizare
  în conformitate cu reglementarea
  PART 145, prin adăugare
  categoria A1 sau B1

  euro/categorie

  1.600

  50% la depunerea cererii
  și 50% înainte de
  emiterea certificatului
  de autorizare

  6.1.3.2

  Modificare domeniu de autorizare
  în conformitate cu reglementarea
  PART 145, prin adăugare
  categoria A2, A3, A4, B2, B3
  sau D

  euro/categorie

  1.000

  6.1.3.3

  Modificare domeniu de autorizare
  în conformitate cu reglementarea
  PART M/F sau RACR-AZAC, prin a
  dăugare categoria A2, A3, A4,
  B2, B3, B3 sau D

  euro/categorie

  900

  la depunerea cererii

  6.1.3.4

  Modificare domeniu de autorizare
  prin adăugare de clasă de
  autorizare în cadrul categoriei
  C (C1-C20)

  euro

  100 + 100/clasă

  6.1.3.5

  Modificare domeniu de autorizare în cadrul aceleiași categorii  a)

  Modificare în cadrul aceleiași categorii A1, A2, A3, A4 prin adăugare capabilitate lucrări de bază

  €/locație

  500

  b)

  Modificare în cadrul aceleiași categorii A1, A2, A3, A4 prin adăugare capabilitate lucrări de linie

  €/locație

  350

  c)

  Modificare în cadrul aceleiași
  categorii A1, A2, A3, A4, B1,
  B2, B3 prin adăugare de lucrări
  la domeniul de autorizare
  existent sau tip aeronavă/motor
  ori D prin adăugare de metodă
  NDT

  euro/tip,
  respectiv
  metodă

  200

  d)

  Modificare în cadrul aceleiași
  categorii de componente
  (modificarea listei de
  capabilități pentru o categorie
  deja autorizată)

  euro/componentă

  50

  6.1.3.6

  Modificare prin adăugare de
  locație suplimentară de
  întreținere la linie

  euro/locație

  600

  50% la depunerea cererii
  și 50% înainte de
  emiterea certificatului
  de autorizare

  6.1.3.7

  Modificare prin adăugare de
  locație suplimentară de
  întreținere de bază

  euro/locație

  1.000

  6.1.3.8

  Modificare prin adăugare de locație suplimentară de întreținere parașute

  €/locație

  400

  50% la depunerea cererii și 50% înainte de emiterea certificatului de autorizare

  6.1.3.9

  Evaluare suplimentară modificare pentru organizațiile care dețin și autorizare FAA [Federal Aviation Administration, Administrația Federală pentru Aviație (SUA)]


  20% din tarifele prevăzute la pozițiile A.6.1.3.1-A.6.1.3.7, cu excepția poziției 6.1.3.3

  6.1.3.10

  Acordare privilegiu emitere Certificat de evaluare a navigabilității (CEN)


  750

  6.1.4

  Abrogat
  6.2

  Autorizarea organizațiilor de
  pregătire pentru întreținere
  6.2.1

  Autorizare inițială
  6.2.1.1

  Tarif fix autorizare în
  conformitate cu reglementarea
  PART 147

  euro

  3.200

  50% la depunerea cererii
  și 50% înainte de
  emiterea certificatului
  de autorizare, conform
  pct. B.9

  6.2.1.2

  Tarif fix autorizare în
  conformitate cu reglementarea
  PIAC-ASI

  euro

  1.600

  6.2.1.3

  Tarife adiționale  50% la depunerea cererii și 50% înainte de emiterea certificatului de autorizare, conform pct. B.7

  a)

  Tarif adițional aprobare modul
  pregătire de bază pentru o
  categorie de licență

  euro/modul

  500

  b)

  Tarif adițional aprobare curs
  tip aeronavă pentru o categorie
  de licență

  euro/curs

  350

  c)

  Tarif adițional aprobare curs de
  diferențe

  euro/curs

  200

  d)

  Tarif adițional pentru locație
  suplimentară

  euro/locație

  500

  e)

  Tarif adițional pentru examinare/evaluare pe tip de aeronavă

  €/tip aeronavă

  200

  6.2.2

  Supravegherea menținerii
  condițiilor de autorizare

  euro/an

  50% din tariful
  prevăzut la pct.
  A.6.2.1.1,
  respectiv pct.
  A6.2.1.2
  15% din tariful
  prevăzut la
  pct. 6.2.1.3

  trimestrial, reprezentând
  tranșe de câte 25% din
  valoarea anuală

  6.2.3

  Evaluarea privind modificarea
  domeniului de autorizare sau
  adăugarea unei locații
  suplimentare
  6.2.3.1

  Modificare domeniu de autorizare
  prin introducere curs tip
  aeronavă sau categorie

  euro/curs tip
  aeronavă sau
  modul

  500

  la depunerea cererii

  6.2.3.2

  Modificare prin introducere examinare/evaluare pe tip aeronavă

  €/tip aeronavă

  200

  6.2.3.3

  Modificare prin adăugare de locație suplimentară

  €/locație

  600

  6.3

  Abrogat  6.4

  Abrogat  6.5

  Abrogat  6.6

  Autorizarea organizațiilor de
  managementul continuității
  navigabilității  6.6.1

  Autorizare inițială
  6.6.1.1

  Tarif fix de autorizare inițială în conformitate cu reglementarea PART M(G)/PART CAMO


  3.650

  50% la depunerea cererii și 50% înainte de emiterea certificatului de autorizare, conform pct. B.9

  6.6.1.2

  Tarif fix de autorizare inițială în conformitate cu reglementarea RACR-AZAC


  1.000

  50% la depunerea cererii și 50% înainte de emiterea certificatului de autorizare, conform pct. B.9

  6.6.1.3

  Tarife adiționale  50% la depunerea cererii și 50% înainte de emiterea certificatului de autorizare, conform pct. B.9

  a)

  Acordare privilegiu emitere Certificat de evaluare a navigabilității (CEN), PART M (G și I)/PART CAMO


  750

  b)

  Acordare privilegiu emitere autorizație de zbor, PART M(G)/PART CAMO


  750

  c)

  Tip de aeronavă suplimentar


  150

  d)

  Evaluare inițială program întreținere  d.1)

  Pentru aeronave complexe

  €/program

  400

  d.2)

  Pentru aeronave noncomplexe

  €/program

  250

  d.3)

  Pentru aeronave din anexa I la Regulamentul (UE) 2018/1139

  €/program

  120

  e)

  Evaluare inițială sistem jurnal de bord pentru organizații PART M(G)/PART CAMO


  100

  6.6.2

  Supravegherea menținerii
  condițiilor de autorizare

  euro/an

  50% din tariful
  prevăzut la
  pct. A.6.6.1

  trimestrial, reprezentând
  tranșe de câte 25% din
  valoarea anuală

  6.6.3

  Evaluarea privind modificarea domeniului de autorizare sau adăugarea unei locații suplimentare


  6.6.3.1

  Introducerea unui nou tip de aeronavă

  €/tip

  500

  50% la depunerea cererii și 50% înainte de emiterea certificatului de autorizare

  6.6.3.2

  Acordare privilegiu emitere Certificat de evaluare a navigabilității (CEN), PART M(G și I)/PART CAMO


  750

  6.6.3.3

  Acordare privilegiu emitere autorizație de zbor, PART M(G)/PART CAMO


  750

  6.6.3.4

  Modificare prin adăugare de locație suplimentară

  €/locație

  750

  6.6.3.5

  Evaluare modificare program întreținere

  la depunerea cererii

  a)

  Pentru organizații PART M(G)/PART CAMO

  €/program

  100

  b)

  Pentru organizații RACR-AZAC

  €/program

  50

  6.6.3.6

  Evaluare modificare sistem jurnal de bord pentru organizații PART M(G)/PART CAMO


  50

  6.6.4

  Abrogat
  6.6.4.1

  Abrogat  6.6.4.2

  Abrogat  6.4.4.3

  Abrogat  6.6.5

  Abrogat
  6.6.5.1

  Abrogat  6.6.5.2

  Abrogat  6.6.5.3

  Abrogat  6.6.5.4

  Abrogat  6.6.5.5

  Abrogat  6.6.5.6

  Abrogat  6.7

  Autorizarea organizațiilor cu privilegii combinate în domeniul navigabilității

  6.7.1

  Organizații cu privilegii de întreținere (CAO-M)

  6.7.1.1

  Autorizarea inițială

  a)

  Tarif fix de autorizare inițială în conformitate cu reglementarea PART CAO

  50% la depunerea cererii și 50% înainte de emiterea certificatului de autorizare, conform pct. B.2

  a.1)

  Autorizare în conformitate cu reglementarea PART CAO pentru avioane sau elicoptere


  2.700

  a.2)

  Autorizare în conformitate cu reglementarea PART CAO pentru dirijabile, baloane sau planoare


  2.300

  a.3)

  Autorizare în conformitate cu reglementarea PART CAO pentru motoare complete


  2.000

  a.4)

  Autorizare în conformitate cu reglementarea PART CAO pentru componente, altele decât motoare complete, sau NDT (testare nedistructivă)


  1.600

  b)

  Tarife adiționale

  b.1)

  Tarif adițional pentru locație suplimentară de întreținere

  €/locație

  600

  b.2)

  Tarif adițional pentru tip de aeronavă, tip motor, categorie de componente, metodă NDT (testare nedistructivă) suplimentare


  120

  b.3)

  Acordare privilegiu emitere Certificat de evaluare a navigabilității (CEN)


  750

  b.4)

  Acordare privilegiu emitere autorizație de zbor


  750

  6.7.1.2

  Supravegherea menținerii condițiilor de autorizare

  €/an

  50% din tarifele prevăzute la poziția A.6.7.1.1

  trimestrial, reprezentând tranșe de câte 25% din valoarea anuală

  6.7.1.3

  Evaluarea de către AACR pentru modificarea domeniului de autorizare a locației sau adăugarea unei locații suplimentare

  a)

  Modificare domeniu de autorizare prin adăugare clasa aeronave, categoriile avioane, elicoptere, clasa componente, categoriile motoare complete și clasa servicii specializate, categoria NDT (testare nedistructivă)


  1.100

  la depunerea cererii

  b)

  Modificare domeniu de autorizare prin adăugare clasa aeronave, categoriile dirijabile, baloane, planoare și clasa componente, categoria componente, altele decât motoare complete


  700

  la depunerea cererii

  c)

  Modificare domeniu de autorizare prin adăugare tip aeronavă sau tip motor

  €/tip

  250

  d)

  Modificare prin adăugare de locație suplimentară de întreținere

  €/locație

  900

  e)

  Modificare pentru acordare privilegiu emitere Certificat de evaluare a navigabilității (CEN)


  750

  f)

  Modificare pentru acordare privilegiu emitere autorizație de zbor


  750

  6.7.2

  Organizații cu privilegii de managementul continuității navigabilității (CAO-CAM)

  6.7.2.1

  Autorizarea inițială

  a)

  Tarif fix de autorizare inițială în conformitate cu reglementarea PART CAO


  3.650

  50% la depunerea cererii și 50% înainte de emiterea certificatului de autorizare, conform pct. B.9

  b)

  Tarife adiționale

  b.1)

  Acordare privilegiu emitere Certificat de evaluare a navigabilității (CEN), PART CAO


  750

  b.2)

  Acordare privilegiu emitere autorizație de zbor, PART CAO


  750

  b.3)

  Categorie sau tip de aeronavă suplimentar


  180

  b.4)

  Evaluare inițială program întreținere


  250

  b.5)

  Evaluare inițială sistem jurnal de bord pentru organizații PART CAO


  120

  6.7.2.2

  Supravegherea menținerii condițiilor de autorizare

  €/an

  50% din tariful prevăzut la poziția A.6.7.2.1

  trimestrial, reprezentând tranșe de câte 25% din valoarea anuală

  6.7.2.3

  Evaluarea de către AACR pentru modificarea domeniului de autorizare sau adăugarea unei locații suplimentare

  a)

  Introducerea unei categorii sau unui nou tip de aeronavă

  €/categorie sau tip aeronavă

  600

  la depunerea cererii

  b)

  Acordare privilegiu emitere Certificat de evaluare a navigabilității (CEN), PART CAO


  750

  c)

  Acordare privilegiu emitere autorizație de zbor, PART CAO


  750

  d)

  Modificare prin adăugare de locație suplimentară

  €/locație

  750

  e)

  Evaluare modificare program întreținere în vederea aprobării de către AACR


  120

  f)

  Evaluare modificare sistem jurnal de bord pentru organizații PART CAO


  60

  6.8

  Schimbare/adăugare persoane acceptate conform reglementărilor PART M/PART CAMO/PART 145/PART 147/RACR-AZAC, prin intermediul EASA Form 4/AACR-DN-507

  €/persoană

  180

  la depunerea cererii

  6.9

  Modificare date autorizație/certificat (restrângere domeniu la solicitarea deținătorului sau altele decât cele menționate la pozițiile A.6.1.3, A.6.2.3, A.6.6.3, A.6.7.1.3, A.6.7.2.3

  €/modificare

  120

  la depunerea cererii

  6.10

  Evaluare sistem jurnal de bord pentru organizații ATO sau pentru operațiuni speciale comerciale

  6.10.1

  În vederea aprobării inițiale


  120

  la depunerea cererii

  6.10.2

  În vederea aprobării modificărilor


  60

  6.11

  Autorizarea unui curs efectuat în afara organizațiilor de pregătire autorizate (în baza PIAC-AW-NON147)

  6.11.1

  Curs pe tip de aeronavă - nivel 3

  €/curs

  800

  la depunerea cererii

  6.11.2

  Curs pe tip de aeronavă - nivel 2

  €/curs

  600

  6.11.3

  Curs pe tip de aeronavă - nivel 1

  €/curs

  400

  6.11.4

  Curs pentru componente

  €/curs

  400

  6.12

  Tarif de autorizare pentru personal de evaluare navigabilitate independent

  6.12.1

  Tarif inițial de autorizare pentru personal de evaluare navigabilitate independent


  500

  la depunerea cererii

  6.12.2

  Tarif de prelungire autorizare


  300

  6.13

  Emiterea duplicatelor după certificate de autorizare


  20

  la depunerea cererii

  (la 27-11-2021, Litera A, Capitolul 6 din anexă a fost modificată de Punctele 18-33 ale Articolului I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 )

  B. Condiții de aplicare1. Tarifele pentru autorizarea inițială a unei organizații de întreținere, prevăzute la pozițiile A.6.1.1 și A.6.7.1.1 includ autorizarea unui amplasament principal și unui tip de aeronavă sau motor sau clasă componente sau metodă NDT (testare nedistructivă).
  (la 27-11-2021, Punctul 1. din Litera B. , Capitolul 6 , Anexă a fost modificat de Punctul 34, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 )
  2. Pentru autorizarea inițială a unei organizații de întreținere, în cazul în care domeniul de autorizare solicitat cuprinde mai multe categorii, lucrări de linie și bază, mai multe tipuri de aeronave/motoare/componente în cadrul unei categorii, mai multe metode pentru categoria D (procese speciale), respectiv mai multe locații de întreținere, la calculul tarifului de autorizare se aplică tariful fix cel mai mare, la care se adaugă tarifele adiționale pentru fiecare tip de aeronavă/motor/clasă de component/metodă proces special și locație suplimentară.
  Exemplu de calcul pentru un domeniu de autorizare inițială pentru organizație de întreținere Part 145, conform listei de mai jos:

  Domeniul de autorizare solicitatTariful (€)
  Cat. A1Boeing B737-100/200 (PW JT8D)(A.6.1.1.1 a.1) 3.200
  Locație suplimentară linie x 3 (A.6.1.1.5.a) 500 x 3
  Locație suplimentară baza(A.6.1.1.5.b) 800
  Cessna 550/560 (PWC PW530/535)(A.6.1.1.5.c.1) 150
  Cat. A2Cessna 500 (PWC JT15D)(A.6.1.1.5.c.2) 100
  Cat. A3Bell 230 (RR Corp 250)(A.6.1.1.5.c.2) 100
  Cat. CC5 Electrical Power conform listei de capabilități(A.6.1.1.5.c.2) 100
  C8 Flight Controls conform listei de capabilități(A.6.1.1.5.c.2) 100
  C9 Fuel Airframe conform listei de capabilități(A.6.1.1.5.c.2) 100
  Cat. DUltrasonic(A.6.1.1.5.c.2.) 100
  Eddy Current(A.6.1.1.5.c.2) 100
  TOTAL: 6.350

  (la 27-11-2021, Punctul 2. din Litera B. , Capitolul 6 , Anexă a fost modificat de Punctul 34, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 )
  3. Tarifele de supraveghere prevăzute la pozițiile A.6.1.2, A.6.2.2, A.6.6.2, A.6.7.1.2 și A.6.7.2.2 se calculează având ca referință domeniul de autorizare inițial și se recalculează la fiecare modificare a acestuia.
  (la 27-11-2021, Punctul 3. din Litera B. , Capitolul 6 , Anexă a fost modificat de Punctul 34, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 )
  4. Tarifele prevăzute la subpozițiile aferente pozițiilor A.6.1.3, A.6.2.3, A.6.6.3, A.6.7.1.3 și A.6.7.2.3 sunt cumulative.
  Exemplu pentru poziția A.6.1.3: în cazul în care solicitarea de modificare a domeniului de autorizare cuprinde mai multe categorii, mai multe tipuri de aeronave/motoare/componente în cadrul unei categorii, mai multe metode pentru categoria D (procese speciale), respectiv mai multe locații de întreținere, la calculul tarifului de modificare se aplică tariful cel mai mare pentru adăugarea de categorie (A.6.1.3.1/A. 6.1.3.2/A.6.1.3.3/A.6.1.3.4/A.6.1.3.5), la care se adaugă tarifele prevăzute la pozițiile A.6.1.3.6/A.6.1.3.7/ A.6.1.3.8/A.6.1.3.9/A.6.1.3.10.
  (la 27-11-2021, Punctul 4. din Litera B. , Capitolul 6 , Anexă a fost modificat de Punctul 34, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 )
  5. Tariful prevăzut la poziția A.6.6.1.1 include un tip de aeronavă, un program de întreținere și un model de jurnal de bord.
  (la 27-11-2021, Punctul 5. din Litera B. , Capitolul 6 , Anexă a fost modificat de Punctul 34, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 )
  6. Abrogat.
  (la 27-11-2021, Punctul 6. din Litera B. , Capitolul 6 , Anexă a fost abrogat de Punctul 36, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 ) 7. Pentru reluarea procesului de autorizare a organizațiilor după expirarea sau revocarea certificatului de autorizare se percep aceleași tarife ca pentru autorizarea inițială.
  (la 27-11-2021, Punctul 7. din Litera B. , Capitolul 6 , Anexă a fost modificat de Punctul 34, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 )
  8. Pentru autorizarea inițială a unei organizații de pregătire pentru întreținere, la calculul tarifului de autorizare se aplică tariful fix prevăzut la poziția A.6.2.1.1 sau A.6.2.1.2, la care se adaugă tarifele adiționale prevăzute la poziția A.6.2.1.3 pentru fiecare modul, curs pe tip aeronavă, curs de diferențe, examinare/evaluare de tip, locație suplimentară.
  (la 27-11-2021, Punctul 8. din Litera B. , Capitolul 6 , Anexă a fost modificat de Punctul 34, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 )
  9. Tarifele prevăzute la poziția A.6.2.1.1 sau A.6.2.1.2 includ aprobarea unei locații, dar nu includ aprobarea niciunui curs. Sunt considerate locații numai cele declarate ca locații permanente în manualul de prezentare.
  Exemplu de calcul:

  Domeniul de autorizare solicitatTariful (€)
  Pregătire de bazăCat. B2(A.6.2.1.1) 3.200 + nr. module aplicabile 12* (A.6.2.1.3 lit. a) 500
  Cat. A1nr. module aplicabile 13* (A.6.2.1.3 lit. a) 500
  Pregătire pe tip aeronavăBoeing B737-100/200 (PW JT8D) cat. B1(A.6.2.1.3 lit. b) 350

  Boeing B737-100/200 (PW JT8D) cat. B2(A.6.2.1.3 lit. b) 350
  Locație suplimentarăBacău(A.6.2.1.3 lit. d) 500
  TOTAL: 16.900

  (la 27-11-2021, Punctul 9. din Litera B. , Capitolul 6 , Anexă a fost modificat de Punctul 34, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 )
  10. Abrogat.
  (la 27-11-2021, Punctul 10. din Litera B. , Capitolul 6 , Anexă a fost abrogat de Punctul 36, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 ) 11. Pentru autorizarea inițială a unei organizații de management al continuității navigabilității PART M(G)/PART CAMO sau PART CAO-CAM, la calculul tarifului de autorizare se aplică tariful fix de autorizare prevăzut la poziția A.6.6.1.1 sau 6.7.2.1 lit. a), la care se adaugă tarifele adiționale prevăzute la poziția A.6.6.1.3 sau 6.7.2.1 lit. b), după caz.
  Exemplu de calcul:
  Autorizare inițială:
  Domeniul de autorizare solicitatTariful (€)
  „Part M (G)/PART CAMO Part M (i)Boeing B737-100/200 (PW JT8D)(A.6.6.1.1) 3.650 + (A.6.6.1.3 lit. a) 750
  Cessna 550/560 (PWC PW530/535)(A.6.6.1.3 lit. c) 150 + (A.6.6.1.3 lit. d.1) 400
  Cessna 500 (PWC JT15D)(A.6.6.1.3 lit. c) 150 + (A.6.6.1.3 lit. d.1) 400
  TOTAL:5.500

  (la 27-11-2021, Punctul 11. din Litera B. , Capitolul 6 , Anexă a fost modificat de Punctul 34, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 )
  12. La aplicarea tarifelor prevăzute în cap. 6, diferitele variante ale unei componente vor fi considerate ca fiind o singură componentă (de exemplu, P/N xxx-yyy-zz-1, P/N xxx-yyy-zz-2, P/N xxx-yyy-zz-3 sunt identice).13. Schimbarea unei locații autorizate este tarifată identic cu adăugarea unei locații autorizate.
  (la 27-11-2021, Litera B. din Capitolul 6 , Anexă a fost completată de Punctul 35, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 )
  14. La tariful de supraveghere, din tariful de autorizare inițială se iau în calcul maximum 5 tipuri de aeronave/motoare în cadrul unei categorii.
  (la 27-11-2021, Litera B. din Capitolul 6 , Anexă a fost completată de Punctul 35, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 )
  15. Tarifele achitate în avans pentru evaluările care sunt întrerupte de către organizație sau finalizate prin neacordarea autorizării/modificării autorizării solicitate se rețin în cotă-parte cu prestația executată și se determină în funcție de orele de activitate desfășurate de AACR și de tariful pe oră de consultanță prevăzut la poziția A.11.6.
  (la 27-11-2021, Litera B. din Capitolul 6 , Anexă a fost completată de Punctul 35, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 )
  16. Pentru organizațiile cu privilegii combinate în domeniul navigabilității care dețin simultan privilegii de întreținere și privilegii de continuitatea navigabilității, tarifele în cauză se reduc cu 30% pentru acele tipuri de aeronave pentru care organizația deține privilegii combinate.
  (la 27-11-2021, Litera B. din Capitolul 6 , Anexă a fost completată de Punctul 35, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 )
  17. În cazul în care este necesară modificarea referinței certificatului de autorizare datorită modificărilor referințelor regulamentelor care au stat la baza acordării acesteia, nu se va percepe tariful de autorizare inițială (de exemplu, tranziția de la organizații autorizate conform partea-M, subpartea G la organizații autorizate conform partea-CAMO sau tranziția de la organizații autorizate conform partea-M, subpartea F la organizații autorizate conform partea-CAO).
  (la 27-11-2021, Litera B. din Capitolul 6 , Anexă a fost completată de Punctul 35, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 )


  Capitolul 7 Certificarea personalului aeronautic
  A. Tarife

  Nr.
  crt.

  Denumirea prestației

  Tariful

  Modul de plată/
  Observații

  U.M.

  Valoarea

  1

  2

  3

  4

  5

  7.1

  Personal aeronautic navigant  7.1.1

  Acordare/Reînnoire licență

  7.1.1.1

  Examinare teoretică

  7.1.1.1.1

  Pilot linie (ATPL)

  euro/persoană

  300

  7.1.1.1.2

  Pilot comercial (CPL)


  7.1.1.1.2.1

  ● Calificare instrumentală
  (I.R.)

  euro/persoană

  165

  7.1.1.1.2.2

  ● Fără I.R.

  euro/persoană

  55

  7.1.1.1.3

  Pilot particular (PPL)


  7.1.1.1.3.1

  ● I.R.

  euro/persoană

  55

  7.1.1.1.3.2

  ● Fără I.R.

  euro/persoană

  45

  7.1.1.1.4

  Navigator aerian

  euro/persoană

  200

  7.1.1.1.5

  Mecanic navigant

  euro/persoană

  150

  7.1.1.1.6

  Operator radionavigant

  euro/persoană

  150

  7.1.1.1.7

  Însoțitor de bord

  euro/persoană

  100

  7.1.1.1.8

  Inginer recepție și control

  euro/persoană

  265

  7.1.1.1.9

  Inginer recepție și control mijloace de protecție
  navigație aeriene (PNA-Tc)

  euro/persoană

  265

  7.1.1.1.10

  Pilot planor sau balon

  euro/persoană

  8

  7.1.1.1.11

  Pilot comercial MPL

  euro/persoană

  250

  7.1.1.2

  Examinare practică

  7.1.1.2.1

  Pilot linie (ATPL)

  euro/persoană

  235

  7.1.1.2.2

  Pilot comercial (CPL)

  7.1.1.2.2.1

  ● I.R.

  euro/persoană

  155

  7.1.1.2.2.2

  ● Fără I.R.

  euro/persoană

  45

  7.1.1.2.3

  Pilot particular (PPL)


  7.1.1.2.3.1

  ● I.R.

  euro/persoană

  45

  7.1.1.2.3.2

  ● Fără I.R.

  euro/persoană

  40

  7.1.1.2.4

  Navigator aerian

  euro/persoană

  145

  7.1.1.2.5

  Mecanic navigant

  euro/persoană

  145

  7.1.1.2.6

  Operator radionavigant

  euro/persoană

  145

  7.1.1.2.7

  Însoțitor de bord

  euro/persoană

  85

  7.1.1.2.8

  Inginer recepție și control

  euro/persoană

  225

  7.1.1.2.9

  Inginer recepție și control mijloace PNA-Tc

  euro/persoană

  225

  7.1.1.2.10

  Licență pilot planor sau balon

  euro/persoană

  10

  7.1.1.2.11

  Pilot comercial MPL

  euro/persoană

  200

  7.1.1.2.12

  Tip suplimentar a/c

  €/persoană

  70

  7.1.2.

  Revalidare licență


  7.1.2.1.

  Piloți avioane și elicoptere

  7.1.2.1.1

  Pilot linie (ATPL)

  euro/persoană

  250

  7.1.2.1.2

  Pilot comercial MPL

  euro/persoană

  220

  7.1.2.1.3

  Pilot comercial (CPL)

  7.1.2.1.3.1

  ● I.R.

  euro/persoană

  185

  7.1.2.1.3.2

  ● Fără I.R.

  euro/persoană

  90

  7.1.2.1.4

  Pilot particular (PPL)

  7.1.2.1.4.1

  ● I.R.

  euro/persoană

  95

  7.1.2.1.4.2

  ● Fără I.R.

  euro/persoană

  75

  7.1.2.1.5

  Tip suplimentar a/c

  euro/persoană

  70

  7.1.2.1.6

  IR (SEP)

  euro/persoană

  45

  7.1.2.2

  Alte categorii de personal navigant


  7.1.2.2.1

  Examinare teoretică


  7.1.2.2.1.1

  Navigator aerian

  euro/persoană

  90

  7.1.2.2.1.2

  Mecanic navigant

  euro/persoană

  90

  7.1.2.2.1.3

  Operator radionavigant

  euro/persoană

  90

  7.1.2.2.1.4

  Însoțitor de bord

  euro/persoană

  65

  7.1.2.2.1.5

  Inginer recepție și control

  euro/persoană

  90

  7.1.2.2.1.6

  Inginer recepție și control
  mijloace PNA-Tc

  euro/persoană

  90

  7.1.2.2.1.7

  Abrogat.

  7.1.2.2.1.8

  Tip suplimentar a/c

  euro/persoană

  25


  7.1.2.2.2

  Examinare practică


  7.1.2.2.2.1

  Navigator aerian

  euro/persoană

  145

  7.1.2.2.2.2

  Mecanic navigant

  euro/persoană

  145

  7.1.2.2.2.3

  Operator radionavigant

  euro/persoană

  145

  7.1.2.2.2.4

  Însoțitor de bord

  euro/persoană

  80

  7.1.2.2.2.5

  Inginer recepție și control

  euro/persoană

  200

  7.1.2.2.2.6

  Inginer recepție și control mijloace PNA-Tc

  euro/persoană

  200

  7.1.2.2.2.7

  Abrogat.

  7.1.2.2.2.8

  Tip suplimentar a/c

  euro/persoană

  45

  7.1.3

  Abrogat

  7.1.3.1

  Abrogat

  7.1.3.1.1

  Abrogat  7.1.3.1.2

  Abrogat  7.1.3.1.3

  Abrogat  7.1.3.1.4

  Abrogat.

  7.1.3.1.5

  Abrogat  7.1.3.1.6

  Abrogat  7.1.3.1.7

  Abrogat  7.1.3.2

  Abrogat


  7.1.3.2.1

  Abrogat  7.1.3.2.2

  Abrogat  7.1.3.2.3

  Abrogat  7.1.3.2.4

  Abrogat.

  7.1.3.2.5

  Abrogat  7.1.3.2.6

  Abrogat  7.1.3.2.7

  Abrogat  7.1.4

  Calificare instructor


  7.1.4.1

  Acordarea

  7.1.4.1.1

  Instructor de zbor (FI),
  calificare clasă (CRI),
  calificare de tip (TRI),
  calificare instrumentală (IRI)

  euro/persoană

  150

  7.1.4.1.2

  Instructor simulator (SFI), pregătire sintetică
  (STI) sau cooperare în echipaj multiplu (MCC)

  euro/persoană

  120

  7.1.4.1.3

  Instructor însoțitori de bord - I.B. (teoretic și
  practic)

  euro/persoană

  100

  7.1.4.1.4

  Instructor alte categorii de
  personal navigant

  euro/persoană

  100

  7.1.4.1.5

  Tip suplimentar/clasă

  euro/persoană

  50

  7.1.4.1.6

  Certificat de instructor planor/balon

  euro/persoană

  25

  7.1.4.2

  Revalidare


  7.1.4.2.1

  Instructor FI, CRI, TRI, IRI

  euro/persoană

  150

  7.1.4.2.2

  Instructor simulator (SFI, STI) sau MCC

  euro/persoană

  120

  3 ani

  7.1.4.2.3

  Instructor I.B.

  euro/persoană

  100

  7.1.4.2.4

  Instructor alte categorii de personal navigant

  euro/persoană

  100

  7.1.4.2.5

  Certificat de instructor planor/balon (revalidare/reînnoire)

  euro/persoană

  25

  7.1.5

  Autorizații speciale


  7.1.5.1

  Acordare inițială și reînnoire

  euro/persoană

  100

  7.1.5.2

  Revalidare

  euro/persoană

  80

  7.1.6

  Examinatori delegați


  7.1.6.1

  Autorizare inițială, reemitere
  și revalidare examinatori ATPL,
  CPL/IR

  euro/persoană

  500

  7.1.6.2

  Autorizare inițială, reemitere
  și revalidare examinatori PPL,
  CPL și alte categorii de
  personal navigant

  euro/persoană

  150

  3 ani

  7.1.6.3

  Împuternicire temporară de
  examinare

  euro/persoană

  100

  În cazul efectuării
  decătre examinatori AACR

  7.1.6.4

  Certificat de examinator planor/balon obținere/revalidare

  euro/perso

  45

  7.1.7

  Autorizarea, reînnoirea și
  revalidarea utilizării
  serviciilor civile de navigație
  aeriană (RACM-1)


  7.1.7.1

  Examinare teoretică

  euro/persoană

  50

  7.1.7.2

  Examinare practică

  euro/persoană

  100

  7.1.7.3

  Împuternicire inspectori
  delegați conform RACM-1

  euro/persoană

  50

  7.1.8

  Acordarea calificărilor suplimentare sau privilegiilor asociate licențelor de piloți planor/balon

  7.1.8.1

  Cu examinare practică

  euro/persoană

  10


  7.1.8.2

  Fără examinare practică

  euro/persoană

  5


  7.2

  Personal tehnic aeronautic
  (examinare teoretică)  2 ani

  7.2.1

  Acordarea/Reînnoirea licenței/
  Calificare suplimentară


  7.2.1.1

  Licență tip RACR - LPTA

  euro/categorie/
  clasă sau tip

  225

  7.2.1.2

  Tip suplimentar/clasă
  suplimentară de aeronavă RACR -
  LPTA

  euro/categorie/
  clasă sau tip

  173

  7.2.1.3

  Licență Part-66 prin examinare
  teoretică

  euro/modul

  45

  5 ani

  7.2.1.4

  Examinare teoretică submodul

  euro/submodul

  20

  A se vedea pct. B.8.b)

  7.2.1.5

  Licență Part-66 prin conversie

  euro/persoană

  250

  5 ani
  2 ani
  2 ani
  5 ani
  5 ani
  5 ani
  3 ani
  3 ani

  7.2.1.6

  Calificare tip suplimentar
  aeronavă sau subcategorie
  Part-66

  euro/categorie
  sau
  subcategorie

  150

  7.2.1.7

  Evaluare dosar individual

  euro/persoană

  45

  7.2.1.8

  Licență Part-66 prin
  recunoaștere examinare teoretică

  euro/persoană

  160

  7.2.2

  Revalidarea licenței


  7.2.2.1

  Licență RACR - LPTA

  euro/persoană

  173

  7.2.2.2

  Tip/Clasă suplimentar/
  suplimentară de aeronavă RACR -
  LPTA

  euro/categorie/
  clasă sau tip

  100

  7.2.2.3

  Licență Part-66

  euro/persoană

  200

  7.2.2.4

  Abrogat  7.2.3

  Modificare licență Part-66 prin
  excluderea limitărilor sau
  modificarea datelor personale și
  revizie licență

  euro/persoană

  80

  7.3

  Controlori trafic aerian


  7.3.1

  Acordare/Reînnoire licență și sau calificare și
  autorizare asociată calificării

  7.3.1.1

  Controlor trafic aerian stagiar

  euro/persoană

  100

  7.3.1.2

  Control de aerodrom la vedere (ADV)

  euro/persoană

  48

  7.3.1.3

  Control de aerodrom instrumental
  (ADI)

  euro/persoană

  400

  7.3.1.4

  Control de apropiere procedural (APP)

  euro/persoană

  400

  7.3.1.5

  Control de apropiere, supraveghere (APS)

  euro/persoană

  400

  7.3.1.6

  Control regional procedural (ACP)

  euro/persoană

  400

  7.3.1.7

  Control regional, supraveghere (ACS)

  euro/persoană

  400

  7.3.1.8

  Autorizări asociate calificărilor deținute,
  solicitate suplimentar

  euro/persoană

  100

  7.3.1.9

  Autorizare instructor OJT (OJTI)asociată
  licenței

  euro/persoană

  125

  7.3.1.10

  Autorizare examinator ATC

  euro/persoană

  500

  7.3.2

  Revalidare calificare sau
  autorizare asociată licenței  7.3.2.1

  Controlor trafic aerian stagiar

  euro/persoană

  100


  7.3.2.2

  Control de aerodrom la vedere (ADV)

  euro/persoană

  28

  7.3.2.3

  Control de aerodrom instrumental (ADI)

  euro/persoană

  386

  7.3.2.4

  Control de apropiere procedural (APP)

  euro/persoană

  386

  7.3.2.5

  Control de apropiere, supraveghere (APS)

  euro/persoană

  386

  7.3.2.6

  Control regional procedural (ACP)

  euro/persoană

  386

  7.3.2.7

  Control regional, supraveghere (ACS)

  euro/persoană

  386

  7.3.2.8

  Calificări suplimentare

  euro/persoană

  50% din tariful
  pentru
  revalidarea
  primei
  calificări

  7.3.2.9

  Autorizare instructor OJT (OJTI) asociată
  licenței

  euro/persoană

  125

  3 ani

  7.3.2.10

  Autorizare examinator ATC

  euro/persoană

  500

  3 ani

  7.3.3

  Mutare la o nouă unitate de trafic

  euro/persoană

  50% din tariful
  pentru acordare
  calificare

  2 ani
  2 ani
  2 ani
  2 ani

  7.4

  Controlori informare trafic aerian (CITA)


  7.4.1

  Acordare/Reînnoire licență sau calificare

  7.4.1.1

  CITA stagiar

  euro/persoană

  100

  7.4.1.2

  CITA TWR

  euro/persoană

  190

  7.4.1.3

  CITA APP

  euro/persoană

  207

  7.4.1.4

  CITA ACC

  euro/persoană

  235

  7.4.1.5

  CITA NOTAM

  euro/persoană

  190

  7.4.1.6

  CITA Briefing

  euro/persoană

  190

  7.4.1.7

  Instructor

  euro/persoană

  125

  7.4.2

  Revalidare


  7.4.2.1

  CITA stagiar

  euro/persoană

  100

  7.4.2.2

  CITA TWR

  euro/persoană

  138

  7.4.2.3

  CITA APP

  euro/persoană

  155

  7.4.2.4

  CITA ACC

  euro/persoană

  185

  7.4.2.5

  CITA NOTAM

  euro/persoană

  138

  7.4.2.6

  CITA Briefing

  euro/persoană

  138

  7.4.2.7

  Instructor

  euro/persoană

  125

  7.4.3

  Mutare la o nouă unitate de trafic

  euro/persoană

  100

  7.5

  Abrogat


  7.5.1

  Abrogat

  7.5.1.1

  Abrogat  7.5.1.2

  Abrogat  7.5.1.3

  Abrogat  7.5.2

  Abrogat  7.5.2.1

  Abrogat  7.5.2.2

  Abrogat  7.5.2.3

  Abrogat  7.5.3

  Mutare la o nouă unitate

  euro/persoană

  25

  7.6

  Meteorolog aeronautic  2 ani (licențe noi
  conform RACR - LMET)

  7.6.1

  Acordare/Reînnoire licență sau calificări

  7.6.1.1

  Stagiar

  euro/persoană

  75

  7.6.1.2

  Tehnician


  7.6.1.2.1

  ● Gr. III

  euro/persoană

  150

  7.6.1.2.2

  ● Gr. II

  euro/persoană

  175


  7.6.1.2.3

  ● Gr. I

  euro/persoană

  200

  7.6.1.3

  Prognozist


  7.6.1.3.1

  ● Gr. III

  euro/persoană

  200

  7.6.1.3.2

  ● Gr. II

  euro/persoană

  225

  7.6.1.3.3

  ● Gr. I

  euro/persoană

  250

  7.6.1.4

  Instructor OJT

  euro/persoană

  125

  7.6.1.5

  Autorizare activitate de clima-
  tologie aeronautică

  euro/persoană

  200

  7.6.2

  Revalidare


  7.6.2.1

  Tehnician


  7.6.2.1.1

  ● Gr. III

  euro/persoană

  100

  7.6.2.1.2

  ● Gr. II

  euro/persoană

  125

  7.6.2.1.3

  ● Gr. I

  euro/persoană

  150

  7.6.2.2

  Prognozist


  7.6.2.2.1

  ● Gr. III

  euro/persoană

  150

  7.6.2.2.2

  ● Gr. II

  euro/persoană

  175

  7.6.2.2.3

  ● Gr. I

  euro/persoană

  200

  7.6.2.3

  Instructor OJT

  euro/persoană

  100

  7.6.2.4

  Autorizare activitate de clima-
  tologie aeronautică

  euro/persoană

  150

  7.6.3

  Mutare la o unitate meteorologică aeronautică
  de același tip

  euro/persoană

  50% din tariful
  pt. acordare
  calific./gr.

  7.6.4

  Mutare la o unitate meteorologică aeronautică
  de alt tip

  euro/persoană

  tariful pt.
  acordare
  calific./gr.

  7.7

  Personal ATSEP


  7.7.1

  Acordare/revalidare licență

  €/persoană

  175

  7.7.2

  Acordare specializări/autorizări suplimentare

  €/persoană

  45

  7.7.3

  Acordare/revalidare autorizare instructor

  €/persoană

  100

  7.7.4

  Acordare/revalidare autorizare evaluator

  €/persoană

  100

  7.8

  Dispecer operațiuni zbor


  7.8.1

  Acordare licență

  euro/persoană

  225

  7.8.2

  Reînnoire licență

  euro/persoană

  113

  7.8.3

  Revalidare licență

  euro/persoană

  90

  7.9

  Validări și prelungire validare licențe personal
  aeronautic, emise de alte state (examinare
  teoretică și practică)


  7.9.1

  Pilot de aeronavă PPL, CPL (A;H)

  euro/persoană

  345

  7.9.2

  Pilot de aeronavă ATPL (A;H) CPL/IR (A;H)

  euro/persoană

  368

  7.9.3

  Personal navigant (alte categorii inclusiv IB)

  euro/persoană

  304


  7.9.4

  Personal aeronautic nenavigant

  euro/persoană

  100

  Comasare categorii

  7.10

  Situații speciale  7.10.1

  Duplicate documente (distrugere, pierdere, furt,
  modificare date personale)

  euro/persoană

  50

  Durata examinării prac
  tice este conform
  Reglementării aplicabile
  pentru fiecare categorie
  de personal aeronautic.

  7.11

  Reexaminarea suplimentară


  7.11.1

  Teoretică

  euro/disciplină

  45

  7.11.2

  Practică

  euro/oră/
  persoană

  45

  7.12

  Abrogat
  7.13

  Autorizarea persoanelor care deservesc
  laboratoarele de control al calității
  combustibililor, lubrifianților și lichidelor
  speciale de aviație

  euro/persoană

  90


  7.14

  Acordare/Revalidare/Reînnoire calificare limba
  utilizată în radiocomunicații

  euro/persoană

  100


  7.15

  Certificarea inițială și recurentă a personalului
  implicat în transportul aerian de bunuri
  periculoase

  euro/persoană

  50


  7.16

  Abrogat
  7.17

  Eliberarea unui duplicat al certificatului medical
  (pierdere, distrugere, furt)

  euro/persoană

  50

  la depunerea cererii

  7.18

  Analiza secundară a contestației la refuzul
  eliberării certificatului medical

  euro/persoană

  50

  la depunerea cererii.
  Suplimentar față de acest
  tarif, plata specialiș-
  tilor (medici și/sau
  psihologi) solicitați în
  analiza secundară va fi
  suportată de contestatar
  la tariful practicat de
  aceștia.

  7.19

  Validarea certificatelor medicale pentru
  personalul navigant, emise de alte state

  euro/persoană

  50

  la depunerea cererii

  7.20

  Examinare competență limba engleză piloți

  euro/persoană

  113


  7.21

  Eliberare adeverință (referitor la rezultatele
  examinărilor teoretice, experienței deținute sau
  valabilității licenței ori calificării)

  euro/persoană

  53

  7.22

  Comunicare/Solicitare date referitoare la
  valabilitatea licenței și calificării unui solicitant

  euro/persoană

  23

  7.23

  Recunoaștere certificat competență limba engleză

  €/persoană

  20


  7.24

  Transfer licență între state membre UE

  €/persoană

  20


  (la 27-11-2021, Litera A, Capitolul 7 din anexă a fost modificată de Punctele 37-44 ale Articolului I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 )

  B. Condiții de aplicare1. Tarifele se aplică la licențele individuale. Tariful de bază pentru examinarea teoretică include și o reexaminare. Pentru reexaminările ulterioare se percepe tarif/disciplină.2. Modalitatea de plată de la întreg cap. 7 se efectuează «la eliberarea documentelor sau conform contractului cu beneficiarul
  (la 27-11-2021, Punctul 2. din Litera B. , Capitolul 7 , Anexă a fost modificat de Punctul 45, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 )
  3. Tariful prevăzut la pct. A.7.12 se aplică numai în situația în care, în perioada solicitată, deținătorul își exercită nemijlocit privilegiile conferite de licență cu calificările și autorizările asociate.4. Pentru examinarea mecanicilor naviganți pe aeronave având MTOW < 5.700 kg se aplică 50% din tariful de bază.5. La acordarea licenței RACR - LPTA, în tariful prevăzut sunt incluse 1 categorie 1 clasă 1 tip de aeronavă (clasă de componente).6. Atunci când pentru licența Part-66 la o categorie/ subcategorie sau tip de aeronavă este solicitată categoria C simultan cu categoria B1 sau B2, aceasta se va acorda fără plata unui tarif.7. Conversia licenței RACR - LPTA în Part-66 poate fi făcută pe baza "drepturilor protejate" și include toate tipurile de aeronave pentru care solicitantul deține drept de certificare.8.a) Dacă o licență Part - 66 este transmisă la AACR pentru extindere sau orice altă modificare în perioada de valabilitate de 5 ani, valabilitatea licenței nou-emise va fi tot de 5 ani. În acest caz, pentru prelungirea valabilității licenței va fi perceput un tarif proporțional cu perioada dintre emiterea licenței transmise la AACR și emiterea noii licențe, rotunjită în jos la un număr întreg de ani.
  (Exemplu: Dacă se solicită modificarea unei licențe după o perioadă de 2 ani și 3 luni de la emiterea ei, tariful aplicabil va fi:– perioada de la emiterea inițială: 2 ani și 3 luni - se iau în calcul 2 ani;– tarif prelungire/an: 200 euro: 5 ani = 40 euro;– tarif aplicabil: 40 euro x 2 ani = 80 euro.
  b) Când examinarea teoretică conține mai multe submodule, tariful aplicabil se calculează prin însumarea tarifelor submodulelor.
  9. Pentru efectuarea în regim de urgență a examinărilor teoretice în afara sesiunilor de examinare aprobate, se aplică un tarif de urgență majorat cu 100% din tariful aplicabil.10. Pentru eliberarea în termen de maximum 24 ore a documentelor de calificare, în cazul îndeplinirii condițiilor specifice, se aplică un tarif de urgență majorat cu 100% din tariful aplicabil.11. Tariful prevăzut la poziția A.7.1.1.1.2.1 se va aplica la susținerea examinărilor teoretice pentru obținerea calificării zbor instrumental (IR, EIR sau BIR).
  (la 27-11-2021, Litera B. din Capitolul 7 , Anexă a fost completată de Punctul 46, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 )
  12. Tariful prevăzut la poziția A.7.1.1.1.2.2 se va aplica la susținerea examinărilor teoretice pentru obținerea licenței pilot comercial (CPL).
  (la 27-11-2021, Litera B. din Capitolul 7 , Anexă a fost completată de Punctul 46, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 )
  13. Tariful prevăzut la poziția A.7.1.1.2.3.1 se va aplica la susținerea examinărilor practice pentru obținerea calificării zbor instrumental (IR, EIR sau BIR).
  (la 27-11-2021, Litera B. din Capitolul 7 , Anexă a fost completată de Punctul 46, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 )
  14. Tariful prevăzut la poziția A.7.1.1.2.2.2 se va aplica la susținerea examinărilor practice pentru obținerea licenței pilot comercial (CPL).
  (la 27-11-2021, Litera B. din Capitolul 7 , Anexă a fost completată de Punctul 46, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 )
  15. Prin revalidare licență pilot linie (ATPL) se înțelege revalidarea calificării de tip, inclusiv a celei de zbor după instrumente.
  (la 27-11-2021, Litera B. din Capitolul 7 , Anexă a fost completată de Punctul 46, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 )
  16. Prin revalidare licență CPL se înțelege revalidarea unei calificări de tip sau clasă deținute, precum și a celei de zbor după instrumente, după caz.
  (la 27-11-2021, Litera B. din Capitolul 7 , Anexă a fost completată de Punctul 46, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 )
  17. Prin revalidare licență pilot particular (PPL) se înțelege revalidarea unei calificări de tip sau clasă deținute, precum și a celei de zbor după instrumente, după caz.
  (la 27-11-2021, Litera B. din Capitolul 7 , Anexă a fost completată de Punctul 46, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 )
  18. Tariful pentru examinarea practică în vederea obținerii licenței PPL se aplică și pentru obținerea licenței aeronave ușoare (LAPL).
  (la 27-11-2021, Litera B. din Capitolul 7 , Anexă a fost completată de Punctul 46, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 )
  19. Categoria de personal aeronautic navigant însoțitor de bord se echivalează cu denumirea membru echipaj cabină conform Regulamentului (UE) nr. 1.178/2011 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului.
  (la 27-11-2021, Litera B. din Capitolul 7 , Anexă a fost completată de Punctul 46, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 )
  20. Tarifele aplicabile pentru obținerea, revalidarea calificării instructor OJTI se aplică și în cazul instructorilor echipamente sintetice de pregătire (STDI).
  (la 27-11-2021, Litera B. din Capitolul 7 , Anexă a fost completată de Punctul 46, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 )


  Capitolul 8 Supervizarea furnizării serviciilor de navigație aeriană, a managementului spațiului aerian și a managementului fluxurilor de trafic aerian în FIR București
  A. Tarife
  Nr. crt.Denumirea prestațieiTarifulMod de plată/ Observații
  U.M.Valoarea
  8.1Supervizarea furnizării serviciilor de navigație aeriană de rută, a managementului spațiului aerian și a managementului fluxurilor de trafic aerian pentru zonele de rută din FIR București*)lei10.112.341Lunar, conform condițiilor de aplicare
  8.2Supervizarea furnizării serviciilor de navigație aeriană terminală, a managementului spațiului aerian și a managementului fluxurilor de trafic aerian pentru zonele terminale din FIR București în sensul Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/317 al Comisiei din 11 februarie 2019 de instituire a unui sistem de performanță și de tarifare în cadrul cerului unic european și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013 și (UE) nr. 391/2013*)lei716.342Lunar, conform condițiilor de aplicare

  *) Include certificările, autorizările și supravegherea continuă a menținerii condițiilor asociate certificării/autorizării furnizorului de servicii de navigație aeriană, inclusiv aprobarea procedurilor de zbor instrumental și la vedere destinate traficului aerian general și evaluarea condițiilor privind proiectarea acestora, supervizarea respectării cerințelor privind interoperabilitatea sistemelor utilizate pentru furnizarea serviciilor de navigație aeriană, a componentelor și procedurilor aferente acestora, avizarea/aprobarea/acceptarea procedurilor de coordonare între două sau mai multe persoane juridice implicate în activități aeronautice civile în ceea ce privește furnizorul de servicii de navigație aeriană, avizarea/aprobarea/acceptarea procedurilor de coordonare a zborurilor între unitățile de trafic aerian limitrofe, precum și între unitățile de trafic aerian civile și militare, în condițiile legii, supravegherea potrivit domeniului său de competență a furnizorului de servicii de navigație aeriană care are atribuții în activitățile de căutare-salvare a aeronavelor civile aflate în pericol, coordonarea la nivel național a proceselor aferente gestionării resurselor limitate în aviația civilă, inclusiv a frecvențelor de telecomunicații destinate aviației civile și alocate autorității de stat în domeniul aviației civile, a indicativelor pentru rețeaua fixă de telecomunicații aeronautice (indicative AFTN), autorizările și avizele acordate furnizorului de servicii de navigație aeriană, în baza legislației naționale, pentru exploatarea sistemelor, mijloacelor, echipamentelor și instalațiilor aferente protecției navigației aeriene, elaborarea și monitorizarea planurilor de performanță și avizarea bazelor de cost ale României și aprobarea conținutului Publicației de informare aeronautică din România - AIP România, precum și al altor documente de informare aeronautică, la solicitarea furnizorului de servicii de navigație aeriană.
  (la 01-01-2022, Litera A. din Capitolul 8 , Anexă a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.533 din 23 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1231 din 27 decembrie 2021 )

  B. Condiții de aplicare1. Tariful prevăzut la pct. A.8.1 se achită de Regia Autonomă «Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian» - ROMATSA, în 12 tranșe lunare egale, pe bază de factură emisă de AACR.2. Tariful prevăzut la pct. A.8.2 se achită de Regia Autonomă «Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian» - ROMATSA, în 12 tranșe lunare egale, pe bază de factură emisă de AACR.3. Tarifele prevăzute la pct. A.8.1 și A.8.2 pot fi revizuite în funcție de modificările aferente costurilor Autorității Naționale de Supervizare, prevăzute în bazele de cost pentru stabilirea tarifului de rută al României, respectiv pentru stabilirea tarifului de terminal pentru zonele terminale din FIR București, în sensul Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/317 al Comisiei din 11 februarie 2019 de instituire a unui sistem de performanță și de tarifare în cadrul cerului unic european și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013 și (UE) nr. 391/2013.
  (la 01-01-2022, Punctul 3. din Litera B. , Capitolul 8 , Anexă a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.533 din 23 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1231 din 27 decembrie 2021 )

  ----------
  Cap. 8 al anexei a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 361 din 5 mai 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 11 mai 2016.


  Capitolul 9 Autorizarea activităților aeroportuare, de aerodrom și a mijloacelor de asigurare a siguranței zborurilor
  A. Tarife

  9.1

  Autorizarea aerodromurilor

  9.1.1.a)

  Autorizarea inițială a
  aerodromurilor

  euro/aerodrom

  T1 + T2

  regulari-
  zare
  postaudit

  unde:

  T1 - componentă tarif, în funcție
  de infrastructura de aerodrom și
  aeronavele care pot opera:

  T2 - componentă tarif, în
  funcție de categoria operațiuni-
  lor aeriene de pe aerodrom:

  600 euro

  cifra de cod 1 și
  baze de operare

  400 euro

  la
  vedere
  sau
  nepre-
  cizie

  HJ

  1.200 euro

  H24

  400 euro

  heliporturi

  400 euro

  HJ

  800 euro

  H24

  2.500
  euro

  coduri 2A - 3B inclusiv

  1.500 euro

  la vedere sau
  neprecizie

  4.000
  euro

  coduri 3C - 4D inclusiv

  2.000 euro

  precizie cat. I

  6.000
  euro

  coduri 4E - 4F

  5.000 euro

  precizie cat. II,
  cat. III

  9.1.1.b)

  Analiza documentației de autori-
  zare inițială a aerodromurilor

  euro/
  documentație
  aerodrom

  400 euro

  la depu-
  nerea do-
  cumenta-
  ției

  9.1.2.a)

  Prelungirea autorizării
  aerodromurilor

  euro/aerodrom

  T1 + T2

  regulari-
  zare
  postaudit

  unde:

  T1 - componentă tarif, în funcție
  de infrastructura de aerodrom și
  aeronavele care pot opera:

  T2 - componentă tarif, în func-
  ție de categoria operațiunilor
  aeriene de pe aerodrom:

  400 euro

  cifra de cod 1 și baze
  de operare

  300 euro

  la ve-
  dere
  sau
  nepre-
  cizie

  HJ

  1.000 euro

  H24

  300 euro

  heliporturi

  300 euro

  HJ

  700 euro

  H24

  1.500
  euro

  coduri 2A - 3B inclusiv

  1.000 euro

  la vedere sau
  neprecizie

  2.500
  euro

  coduri 3C - 4D inclusiv

  1.500 euro

  precizie cat. I

  4.000
  euro

  coduri 4E - 4F

  4.000 euro

  precizie cat. II,
  cat. III

  9.1.2.b)

  Analiza documentației de prelun-
  gire a autorizării

  euro/
  documentație
  aerodrom

  300 euro

  la depu-
  nerea do-
  cumenta-
  ției

  9.2

  Înregistrarea aerodromurilor

  9.2.1.a)

  Înregistrarea inițială a
  aerodromurilor

  euro/aerodrom

  T1 + T2

  regulari-
  zare
  postaudit

  unde:

  T1 - componentă tarif, în funcție
  de infrastructura de aerodrom și
  aeronavele care pot opera:

  T2 - componentă tarif, în
  funcție de categoria operațiuni-
  lor aeriene de pe aerodrom:

  400 euro

  cifra de cod 1 și baze
  de operare

  300 euro

  la ve-
  dere
  sau ne-
  preci-
  zie

  HJ

  1.000 euro

  H24

  300 euro

  heliporturi

  300 euro

  HJ

  700 euro

  H24

  1.500
  euro

  coduri 2A - 3B inclusiv

  1.000 euro

  la vedere sau ne-
  precizie

  2.500
  euro

  coduri 3C - 4D inclusiv

  1.500 euro

  precizie cat. I

  4.000
  euro

  coduri 4E - 4F

  4.000 euro

  precizie cat. II,
  cat. III

  9.2.1.b)

  Analiza documentației de înregis-
  trare inițială a aerodromurilor

  euro/documen-
  tație
  aerodrom

  200 euro

  la depu-
  nerea do-
  cumenta-
  ției

  9.2.2.a)

  Prelungirea înregistrării aero-
  dromurilor

  euro/aerodrom

  T1 + T2

  regulari-
  zare
  postaudit

  unde:

  T1 - componentă tarif, în funcție
  de infrastructura de aerodrom și
  aeronavele care pot opera:

  T2 - componentă tarif, în func-
  ție de categoria operațiunilor
  aeriene de pe aerodrom:

  300 euro

  cifra de cod 1 și baze
  de operare

  200 euro

  la ve-
  dere
  sau ne-
  preci-
  zie

  HJ

  800 euro

  H24

  200 euro

  heliporturi

  200 euro

  HJ

  500 euro

  H24

  1.200
  euro

  coduri 2A - 3B inclusiv

  800 euro

  la vedere sau ne-
  precizie

  2.000
  euro

  coduri 3C - 4D inclusiv

  1.200 euro

  precizie cat. I

  3.000
  euro

  coduri 4E - 4F

  3.000 euro

  precizie cat. II,
  cat. III

  9.2.2.b)

  Analiza documentației de prelun-
  gire a înregistrării
  aerodromurilor

  euro/documen-
  tație
  aerodrom

  100 euro

  la depu-
  nerea do-
  cumenta-
  ției

  9.2.3

  Inspecție pentru verificarea
  menținerii condițiilor de
  înregistrare

  euro/inspec-
  ție

  500 euro

  după
  efectua-
  rea in-
  specției

  9.3

  Supravegherea continuă a aerodromurilor certificate

  9.3.1

  Supravegherea menținerii condițiilor
  de autorizare și a siguranței operaționale
  (audituri programate sau neprogramate)

  euro/oră
  evaluare/om

  45

  la finalizarea raportului de audit

  9.3.2

  Supravegherea menținerii obiectivelor necesare
  siguranței pasagerilor pe aerodromuri certificate

  euro/pasager
  îmbarcat

  pasageri îmbarcați începând cu data de 1 ianuarie a fiecărui an

  a)

  pentru primii 500.000 de pasageri îmbarcați

  0,05

  Lunar, conform Notei de la lit. B, poz. 6 (2)-6 (5)

  b)

  pentru pasagerii îmbarcați 500.001-750.000

  0,325

  c)

  pentru fiecare pasager îmbarcat începând cu 750.001

  0,625

  9.4

  Evaluarea modificărilor/amenda-
  mentelor la documentele de
  autorizare

  euro/oră eva-
  luare/om

  45

  la fina-
  lizarea
  evaluării

  9.5

  Activități de autorizare la un
  aerodrom autorizat sau înregis-
  trat, după lucrări de modernizare
  sau investiții noi

  euro/oră
  evaluare/om

  45

  la fina-
  lizarea
  evaluării

  9.6

  Evaluarea elementelor relevante
  ale unui aerodrom după efectuarea
  reparațiilor capitale

  euro/oră
  evaluare/om

  45

  la fina-
  lizarea
  evaluării

  9.7

  Autorizarea echipamentelor de
  alimentare a aeronavelor cu
  combustibil

  euro/oră
  evaluare/om

  45

  la fina-
  lizarea
  evaluării

  9.8

  Inspecția și verificarea din zbor a funcționării mijloacelor PNA-Tc; validarea din zbor a procedurilor de zbor instrumental

  €/ora zbor

  3.434

  la depunerea cererii sau conform contractului cu beneficiarul

  9.9

  Activități de expertiză/investi-
  gație tehnico-operațională în
  vederea autorizării mijloacelor
  PNA-Tc pentru exploatare sau
  pentru certificarea de tip a
  tehnicii de aviație din ATM (la
  solicitarea beneficiarului sau în
  cazul autorizării pentru exploa-
  tare a unor mijloace complexe sau
  care necesită expertizare
  suplimentară)

  euro/oră/
  expert

  45

  la fina-
  lizarea
  evaluării

  9.10

  Administrarea spectrului de frec-
  vențe radioaeronautice

  euro/frecven-
  ță adminis-
  trată

  190

  la depu-
  nerea
  cererii

  9.11

  Supravegherea utilizării frecven-
  țelor radioaeronautice

  euro/an
  frecvență

  20

  în luna
  ianuarie
  pentru
  anul în
  curs

  9.12

  Autorizarea și alocarea de indi-
  cative AFTN

  euro/
  indicativ

  100

  la depu-
  nerea
  cererii

  9.13

  Autorizarea și prelungirea auto-
  rizării mijloacelor tehnice
  pentru deservirea aeronavelor la
  sol

  la depu
  nerea
  cererii
  sau con-
  form con-
  tractului
  cu bene-
  ficiarul

  9.13.1

  Autorizare inițială mijloace
  tehnice aeroportuare, altele
  decât echipamentele de alimentare
  a aeronavelor cu combustibil

  euro/mijloc
  tehnic

  200

  9.13.2

  Prelungirea autorizării

  euro/mijloc
  tehnic

  75

  9.14

  Autorizarea constructorilor de
  echipamente specifice activități-
  lor aeroportuare și de control și
  dirijare a zborurilor

  euro/oră
  investigație/
  om

  45

  la fina-
  lizarea
  evaluării

  9.15

  Emiterea de avize la documenta-
  țiile tehnice pentru realizarea
  sau modernizarea/ dezvoltarea de
  terenuri de aeronautică civilă și
  alte construcții destinate
  aviației civile

  euro/oră
  investigație/
  om

  45

  9.16

  Emiterea de avize la documentații pentru construcții și
  amenajări de orice fel în interiorul/exteriorul zonelor
  cu servituți aeronautice

  9.16.1

  Aviz simplu (unul sau două obiec-
  tive inclusiv)

  euro

  100

  cererii;
  regulari-
  zare la
  finaliza-
  rea
  lucrării

  9.16.2

  Aviz complex (în funcție de
  numărul de obiective
  - între 3 și
  10 obiective, inclusiv)

  de la
  500

  9.16.3

  Avize de mare complexitate (în
  funcție de numărul de
  obiective -
  începând de la 11 obiective -
  și/sau de amplasamentul în peri-
  metrul aerodromului/aeroportului)

  de la
  770

  9.16.4

  Suplimentare pentru avizarea
  construcțiilor situate în zone de
  aerodrom

  euro

  100

  9.16.5

  Emitere duplicat aviz

  euro

  50

  la depu-
  nerea
  cererii

  9.16.6

  Aviz de principiu pentru studii
  de urbanism (PUG, PUZ, PUD),
  studii de oportunitate (DALI)/
  fezabilitate/aeronautice ș.a.

  euro

  100

  la depu-
  nerea
  cererii

  9.17

  Avizarea specificațiilor tehnice
  anterior procurării sau construi-
  rii unui mijloc tehnic de aviație
  utilizat de serviciile de naviga-
  ție aeriană

  euro/oră
  investigație/
  om

  45

  se regu-
  larizează
  după
  procurare

  9.18

  Avizarea specificațiilor tehnice
  anterior procurării sau construi-
  rii unui mijloc tehnic specific
  de aerodrom ori de deservire
  aeroportuară a aeronavelor

  euro/oră
  investigație/
  om

  45

  la fina-
  lizarea
  evaluării

  9.19

  Avizarea studiilor, procedurilor
  și proiectelor de investiții
  pentru aviația civilă (inclusiv
  de construcții-montaj)

  euro/oră
  investigație/
  om

  45

  la fina-
  lizarea
  evaluării

  9.20

  Autorizarea rezervoarelor/depozi-
  telor de combustibili de aviație

  euro/oră
  evaluare/om

  45

  la fina-
  lizarea
  evaluării

  9.21

  Emiterea duplicatelor documente-
  lor de autorizare/certificare

  euro/exemplar

  50

  la depu-
  nerea
  cererii

  9.22

  Supravegherea aplicării prevede-
  rilor Hotărârii Guvernului
  nr. 455/2011 privind tarifele de
  aeroport

  a)

  Aeroporturi categoria A (cu mai
  mult de 10 milioane de pasageri
  pe an

  euro/an

  1.200

  în
  luna
  ianuarie
  pentru
  anul
  în
  curs

  b)

  Aeroporturi categoria B (cu un
  volum anual de pasageri cuprins
  între 5 și 10 milioane)

  900

  c)

  Aeroporturi categoria C (cu un
  volum anual de pasageri cuprins
  între 1 și 5 milioane)

  600

  d)

  Aeroporturi categoria D (cu un
  volum anual de pasageri mai mic
  de 1 milion)

  300

  9.23

  Investigație în scopul analizării
  justificărilor pentru modificarea
  sistemului sau a nivelului tari-
  felor de aeroport (Hotărârea
  Guvernului nr. 455/2011)

  euro/oră de
  investigație

  45

  La depu-
  nerea
  cererii
  se plă-
  tește un
  avans de
  300 euro,
  iar
  restul la
  finaliza-
  rea in-
  vestiga-
  ției.
  Tariful
  se plă-
  tește de
  solici-
  tant.

  Nr.
  crt.

  Denumirea prestației

  Tarif

  Mod de plată/
  Observații

  U.M.

  Valoarea

  9.24

  Certificarea/Conversia aerodromurilor sau a elementelor de infrastructură, precum și a
  furnizorilor de administrare a platformei, în conformitate cu Regulamentul (UE)
  nr. 139/2014
  Tariful se compune din suma elementelor tarifare cuprinse la pct. 9.24.1 și 9.24.3
  (după caz)

  9.24.1

  Certificarea/Conversia aerodromurilor sau a elementelor de infrastructură în conformitate
  cu Regulamentul (UE) nr. 139/2014

  9.24.1.1

  Certificarea/Conversia aerodromurilor - Analiza documentației

  la depunerea
  documentației


  Categoria de operare conform
  cererii
  (proceduri de apropiere)

  euro/aerodrom


  Apropiere de neprecizie

  500

  Apropiere de precizie cat. I

  1.000

  Apropiere de precizie cat. II

  2.000

  Apropiere de precizie cat. III A,
  cat. III B sau cat. III C

  2.500

  9.24.1.2

  Certificarea pistei decolare-aterizare T1+T2 (pentru fiecare PDA,
  la condițiile de operare cele mai restrictive)

  la momentul
  stabilirii bazei
  de certificare

  unde:

  T1 - componentă tarif, în funcție
  de infrastructura de aerodrom și
  aeronavele care pot opera:

  T2 - componentă tarif, în
  funcție de categoria balizajului
  instalat de pe pista de decolare
  aterizare:


  2.000 euro

  Coduri 2A-3B inclusiv

  1.000 euro

  Balizaj marginal +
  PAPI

  4.000 euro

  Coduri 3C-4D inclusiv

  2.000 euro

  Balizaj de apropiere
  simplificat

  6.000 euro

  Coduri 4E-4F

  4.000 euro

  Balizaj de apropiere
  cat. I


  6.000 euro

  Balizaj de apropiere
  cat. II/III

  9.24.1.3

  Certificarea căilor de rulare - TWY, T1+T2 (pentru fiecare cale de
  rulare)

  la momentul
  stabilirii bazei
  de certificare

  unde:

  T1 - componentă tarif, în funcție
  de infrastructura de aerodrom și
  aeronavele care pot opera:

  T2 - componentă tarif, în
  funcție de PDA deservită:


  100 euro

  Pentru aeronave cu
  literele de cod A, B
  și C

  100 euro

  Deservește PDA
  de neprecizie


  200 euro

  Pentru aeronave cu
  litera de cod D

  150 euro

  Deservește PDA
  de precizie cat. I

  300 euro

  Pentru aeronave cu
  literele de cod
  E și F

  200 euro

  Deservește PDA
  de precizie cat. II
  250 euro

  Deservește PDA
  de precizie
  cat. III A,
  cat. III B,
  cat. III C

  9.24.1.4

  Certificarea platformelor pentru aeronave - APRON T1+T2 (defalcat
  după numărul de poziții și echipare)

  la momentul
  stabilirii bazei
  de certificare

  unde:

  T1 - componentă tarif, în funcție
  de infrastructura de aerodrom și
  aeronavele care pot opera:

  T2 - componentă tarif, în
  funcție de categoria
  balizajului instalat de pe calea
  de rulare:


  100 euro

  ≤ 10 Poziții de
  parcare

  100 euro

  Balizaj marginal

  200 euro

  10-20 Poziții de
  parcare

  200 euro

  Balizaj axial TWY
  și balizaj marginal

  400 Ro

  >20 Poziții de
  parcare

  300 euro

  Balizaj axial TWY,
  balizaj axial
  poziții de parcare
  și balizaj marginal
  400 euro

  Cu sistem vizual de
  andocare

  9.24.1.5

  Certificare heliporturi existente pe un aerodrom T1+T2


  unde:

  T1 - componentă tarif, în funcție
  de infrastructura heliportului:

  T2 - componentă tarif, în
  funcție de categoria
  operațiunilor aeriene de pe
  heliport:  500 euro

  Pentru heliporturi cu
  D < 15 m

  300 euro

  Zboruri în regim
  VFR de zi

  la momentul
  stabilirii bazei
  de certificare

  700 euro

  Pentru heliporturi cu
  D cuprinsă între 15 m
  și 25 m inclusiv

  500 euro

  Zboruri în regim
  VFR de zi și de
  noapte

  900 euro

  Pentru heliporturi cu
  D > 25 m

  700 euro

  Zboruri în regim IFR
  de zi și de noapte

  9.24.2

  Modificări pentru care este nevoie de aprobarea/acceptarea de
  către AACR

  la momentul depunerii
  cererii


  Modificări ale specificațiilor de
  certificare CS

  Pentru modificările elementelor
  de infrastructură se aplică
  tarifele prevăzute la pct.
  9.24.1.1, 9.24.1.2, 9.24.1.3,
  9.24.1.4 și 9.24.1.5


  Modificări la nivelul
  organizației - OR

  300 euro/aerodrom


  Modificări de natură operațională
  - OPS - altele decât categoria de
  intervenție - Servicii de salvare
  și stingerea incendiilor - RFF

  500 euro/aerodrom


  Modificări de natură operațională
  - OPS - nivelul categoriei de
  intervenție - Servicii de salvare
  și stingerea incendiilor - RFF

  100 euro/aerodrom

  9.24.3

  Certificarea furnizorilor de administrare a platformei (dacă sunt
  diferiți de operatorul de aerodrom)

  la momentul depunerii
  cererii


  1.000 euro

  ≤ 10 Poziții de parcare

  2.000 euro

  10-20 Poziții de parcare

  4.000 euro

  > 20 Poziții de parcare

  9.25

  Evaluarea persoanelor desemnate conform Regulamentului (UE) nr. 139/2014, ADR.OR.D.015

  €/persoană

  100

  (la 27-11-2021, Litera A, Capitolul 9 din anexă a fost modificată de Punctele 47 si 48 ale Articolului I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 )

  B. Condiții de aplicare1. În cazul autorizării mijloacelor semnificative pentru siguranța zborurilor, a unor noi tipuri de echipamente, în vederea emiterii certificatului respectiv, solicitantul trebuie să îndeplinească pe speze proprii condițiile și prevederile regulamentare și procedurale privind autorizarea și, după caz, pentru pregătirea personalului de supraveghere al AACR, în baza unui program aprobat de AACR.2. Tarifele prevăzute la pct. A.9.9, A.9.10, A.9.11, A.9.12, A.9.16 și A.9.17 aplicabile în relația cu ROMATSA sunt incluse în tariful prevăzut la cap. 8.3. Tariful prevăzut la pct. A.9.8 se va aplica pentru prestațiile efectuate pe teritoriul României.4. La poziția tarifară A 9.16, la cerere, se aplică o taxă de urgență de 100% pentru emiterea avizului în 5 zile lucrătoare. Definirea tipurilor de avize se va face în funcție de suprafața construită, regimul de înălțime, numărul de obiective, alte situații etc. Tarifele se aplică în funcție de numărul de obiective pentru fiecare certificat de urbanism.
  (la 27-10-2014, Pct. 4 din cap. 9, lit. B din anexă a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.444 din 16 octombrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 27 octombrie 2014. )
  4^1. Prin obiectiv în interiorul zonelor cu servituți aeronautice se înțelege fiecare construcție, fiecare hectar de parc cu panouri fotovoltaice, fiecare kilometru pentru liniile electrice aeriene și căi de comunicație rutieră, fiecare stație GSM compusă din 3 suporți antene mai mici de 10,0 m amplasată pe terasa unui singur imobil, fiecare turbină eoliană etc.
  Prin obiectiv în exteriorul zonelor cu servituți aeronautice se înțelege fiecare construcție care depășește înălțimea de referință de 45 m inclusiv față de cota terenului sau care nu depășește această înălțime, dar constituie obstacol local semnificativ, așa cum reiese din reglementările aeronautice aplicabile.
  (la 27-10-2014, Pct. 4^1 din cap. 9, lit. B din anexă a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.444 din 16 octombrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 27 octombrie 2014. )