LEGE Nr. 127 din 14 decembrie 1994
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 59 din 24 august 1994 privind reglementarea operaţiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter şi cooperare economică internationala în baza acordurilor comerciale şi de plati guvernamentale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 350 din 19 decembrie 1994  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 59 din 24 august 1994 privind reglementarea operaţiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter şi cooperare economică internationala în baza acordurilor comerciale şi de plati guvernamentale, emisă în temeiul art. 1 lit. f) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 30 august 1994.
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 6 octombrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  RADU BERCEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 29 noiembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN
  --------------------------